Spłaszczenie

Czytaj Dalej

Jak „spłaszczyć" powierzchnię kuli przy tworzeniu map?

Wyobraźmy sobie szklany model kuli ziemskiej, z zaznaczonymi południkami rozchodzącymi się promieniście od bieguna oraz prostopadłymi do nich równoleżnikami, rzucający cień na płaską powierzchnię. Jeśli rzut taki wykonamy na styka­jącą się z modelem kartkę papieru otrzymamy od­wzorowanie...