Spichlerz

Spichlerz

Czytaj Dalej

Spichlerz, spichrz

1) wiejski budynek służący doprzechowywania ziarna, najczęściej drewn., dwukondygnacjowy,nakryty dachem dwu- lub czterospadowym,z gankami wspartymi na słupach i obiegającymijedną lub dwie kondygnacje, opatrzony zazwyczajkilkoma niewielkimi oknami i jednym wejściem. S.murowane - najczęściej dworskie -...