NASIENIE, sperma

Podobne banki nasienia gromadzą spermę anonimowych męskich dawców, która jest wykorzystywana do sztucznego zaplemniania kobiet i pozaustrojowego zapład-niania komórek jajowych, np.