Spektrometr Dobsona

Czytaj Dalej

Co to jest Spektroskop

Istnieją ponadto magnetyczne spektrometry gamma będące rodzajem spektrometrów beta (spektrometr par) oraz spektrometry krystaliczne promieniowania gamma, działające na takiej zasadzie jak dyspersyjne spektrometry rentgenowskie.

Co to jest ozon, gdzie występuje i jak powstaje w stratosferze

Ozon jest to jedna z dwu odmian alotropowych tlenu. "Zwykły" tlen stanowi w atmosferze ziemskiej około 21% objętościowych i ma postać cząsteczek dwuatomowych O2. Ozon, względnie rzadko występujący, to druga odmiana tlenu o wzorze O3-3 cząsteczki ozonu przypadają na 10 mln. cząsteczek gazów wchodzących...

SPÓR ANTYPEDAGOGIKI Z PEDAGOGIKĄ

Antypedagogika powstała 1970 roku w USA, a w 1974 w Niemczech jako odzew na wszechwładzę w edukacji rodzinnej, szkolnej i pozaszkolnej. Jej nazwa wywodzi się od artykułu „Antypsychiatria a antypedagogika” prof. Heinricha Kupffera z 1974r. Odnosi się ona do antropologicznych tez Mead, ukazujących możliwości rozwiązywania odwiecznych konfliktów międzypokoleniowych. Kupffer zakłada, że konflikty tego rodzaju są wynikiem sprzeczności interesów starszej i młodszej generacji,

Zatrucia wywołane przez bakterie z rodzajów Yibrio i Campylobacter

Wykrycie i ilościowe oznaczenie trichotecenów jest trudne, wymaga odpowiedniej aparatury, jak chromatograf gazowy i spektrometr masowy.