Spalanie

Spalanie

Czytaj Dalej

Czujniki spalania stukowego

Podstawowe dane czujnika spalania stukowego silnika samochodu Lublin II Częstotliwość pracy 1. Widok czujnika stuku oraz jego lokalizacja w silniku Holden 2,2 MPFI samochodu Lublin II W poniższej tablicy zamieszczono podstawowe dane czujnika spalania stukowego silnika samochodu Lublin II.

Proces spalania w silniku ZI

-Suw pracy Sprężona w komorze spalania mieszanka paliwowo powietrzna pod koniec suwu sprężania zapala się w skutek wyładowania pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej; spalanie mieszanki przebiega bardzo szybko, przy prawie niezmiennej objętości komory spalania; wskutek wydzielania się bardzo dużej ilości ciepła znacznie wzrasta temperatura i ciśnienie produktów spalania (spaliny); pod naporem gazów spalinowych tłok przesuwa się w kierunku wału ...

Spalanie śmieci

Największą wadą spalania odpadków jest to, że przy okazji produkuje się poważne ilości sadzy i dymu. Aby zminimalizować zanieczyszczenie atmosfery spowodowane spalaniem śmiecia muszą być stosowane różne metody oczyszczania emito­wanych gazów.

Komora spalania

W silnikach wysokoprężnychstosuje się kom ory spalania, do którychpaliwo zostaje wtryśnięte bezpośrednio lubwtryskuje się je do kom ory wstępnej albo w irowej;zastosowanie kom ory wirowej, połączonejniewielkimi otw oram i z kom orą spalania cylindra,ma na celu lepsze wymieszanie paliw a z p o wietrzem,poniew aż spaliny wypływając z dużąprędkością z tych otw orów do kom ory spalaniacylindra pow odują w niej wirowy ruch powietrza.

Czujniki spalania stukowego

Budowa przykładowego akcelerometru stosowanego do wykrywania spalania stukowego W celu zapewnienia liniowej charakterystyki częstotliwościowej w zakresie wysokich częstotliwości (od 10 kHz do 20 kHz) dla tego typu czujnika należy odpowiednio zaprojektować kształt gniazda mocującego 8.

Spalanie

jako spalanie zwłok) i w alchemii.