Sowiński

Czytaj Dalej

SOWIŃSKI Józef Longin

1777-1831, Wychowanek Szkoły Rycerskiej w Warszawie, w 1794 walczył pod Dąbrowskim, od 1796 w służbie pruskiej, od 1811 w artylerii konnej Księstwa Warszawskiego, w kampanii 1812 pod Możajskiem stracił nogę i dostał się do niewoli.

W czasie powstania listopadowego został generałem brygady; poległ na...

Powstanie listopadowe - "Sowiński na szańcach Woli" - W. Kossak

W czerwcu 1831 zmarłego na cholerę Iwana Dybicza zastąpił Iwan Paskiewicz. Przy zupełnej bezczynności generała Skrzyneckiego przeprawił on swoje siły przez Wisłę i natarł od strony Sochaczewa. Po fali manifestacji 11 sierpnia sejm pozbawił dowództwa generała Skrzyneckiego i powierzył je generałowi...

SOWIŃSKI Leonard

SOWIŃSKI Leonard, ur. 7 XI 1831 w Berezówce (Ukraina), zm. 23 XII 1887 w Steckowcach (tamże), poeta. Syn pol. szlachcica i ukr. chłopki, podczas studiów na uniw. kijowskim 1847-55 był jednym z przywódców postępowych ugrupowań studenckich. W l. poprzedzających powstanie 1863 występował jako zwolennik...

Notatka z lektury Halina Sowińska „Klasa szkolna jako zespół wychowawczy”

WPŁYW GRUPY SPOŁECZNEJ NA JEDNOSTKĘ Ludzie nierzadko zmieniają swoje zachowanie zależnie od sytuacji. Zmiana zachowania, zarówno męża, ucznia, jak i syna występowała zawsze wraz ze zmianą grupy, otoczenia, w jakim się oni znaleźli. Oznacza to, że dla życia człowieka, dla jego zachowania, a także dla rozwoju cech jego osobowości, zasadnicze znaczenie posiadają grupy społeczne, w które jest on uwikłany z racji tego, że jest pracownikiem, członkiem rodziny, uczniem,

SOWIŃSKI Józef (15 III 1777 - 6 IX 1831), ofic. poi.

Ukończył Szkołę Rycerską, uczestnik powstania kościuszkowskiego. Wstąpił do armii prus., służył w art., odbył kampanię i 806-1807 przeciw Francji, 1811 wziął dymisję i wstąpił do wojska poi. Ciężko ranny 1812 pod Możajskiem, utracił nogę, przebywał w szpitalu w Moskwie, gdzie dostał się...