Southampton

Southampton

Southampton – miasto portowe, położone na południu Anglii w hrabstwie ceremonialnym Hampshire. W mieście znajduje się port, z którego wypływały takie statki jak: "Queen Mary" czy "Queen Elizabeth". Stamtąd również wypłynął "Titanic", największy wówczas statek na świecie, w swój dziewiczy rejs. W Southampton znajdowała się także wytwórnia lotnicza Supermarine, która wytwarzała słynne samoloty...

Czytaj Dalej

Monografia okrętu wojennego - ORP Grom

Jest 28 maja 2000 roku. Morskie fale wokół fiordu Rombakken w pobliżu Narwiku pruje norweska jednostka "Styrbjorn". Na jej pokładzie znajduje się część delegacji polskiej przybyłej przed kilkoma godzinami z Warszawy. Dzisiaj obchodzona jest tu 60 rocznica bitwy, którą w maju 1940r. stoczyły z Niemcami...

England - Informacje Ogólne

Area: 130 420 km2

Population: 48,5 m.

Capital: London

Government: returns 529 members to Parliament; a mixture of 2-tierand unitary local authorities, with 36 countries, six metropolian countries, and 27 unitary authorities.

Head of State: Queen Elizabeth II Mother

Head of Government: Tony Blare...

Foka grenlandzka

Duże brązowe oczy i piękne kremowobiałe futro szczenięcia foki grenlandzkiej łatwo wzbu­dzają sympatię u większości ludzi. Zabijanie tych zwierząt dla ich futra wywołuje powszechny sprzeciw, który w dużym stopniu przyczynił się do zmiany prawa dotyczącego polowania na te wspaniałe ssaki...

William Szekspir

William Szekspir jest z pewnością najwybitniejszym pisarzem języka angielskiego. Jego sztuki teatralne i poematy charakteryzują się takim bogactwem znaczeń, że każde pokolenie odnajduje w nich coś dla siebie.

Kariera literacka Szekspira trwała około 20 lat, od 1592 do 1612 r., i przypadła na okres...

Jane Austen

Wybitne powieściopisarki pojawiły się dopiero w XIX wieku, co było spowodowane uwarunkowaniami społecznymi. Jednak w końcu kobiety uzyskały możliwość wypowiedzi w literaturze.

Powieść, jakąkolwiek formę przybiera, zawsze w jakiś sposób przedstawia poglądy autora i ideologię epoki, w której...

„TITANIC"

Brytyjski parowiec transatlantycki, zbudowany w 1912 dla White Star Line, w chwili spuszczenia na wodę największy i najbardziej luksusowy statek-pasażerski świata, o 46 329 BRT, cud techniki, w opinii publicznej szczyt bezpieczeństwa nar morzu. Wyruszył 10IV 1912 z Southampton w swą dziewiczą podróżrdo...

(MR.) W. H.

"Jedyny rodzic", ang. the onlie begetter, czy może Jedyny doręczyciel" Sonetów Szekspira, któremu autor je zadedykował. Osoba, kryjąca się za tymi inicjałami jest nie rozwiązaną dotąd zagadką; najprawdopodobniejszymi kandydatami wydają się: Henry Wriothesley, hrabia Southampton, i William Herbert...

Miasta i mieszczaństwo w Europie w średniowieczu

Włochy

-  kontakty bizantyjskie

-  handel luksusowy – klasy panujące zaopatrywały się w wytwory rzemiosła bizantyjskiego, tkaniny, pachnidła, korzenie

-  obrona miast italskich przed Longobardami – obrona przed barbaryzacją i upadkiem

-  642 r. – upadek znaczenia handlowego Genui

-  utrata znaczenia...

BONIFACY, Winfryd Św. OSB

ur. między 672 a 675w Kirton w królestwie Wessex (pd.-zach. Anglia), zm. 5 VI 754w Dokkum we Fryzji (Holandia), Apostoł ludów germańskich.

I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ — Otrzymawszy staranne wykształcenieteol. i human, w opactwach Exeter i Nhutscelle (Nurslingk. Southampton), uczył łaciny w szkołach...

TURNERA BUNT 1831

Nat Turner (1800-1831), piś­mienny, fanatycznie pobożny niewolnik murzyński, nazywany „prorokiem" przez swoich zwolenników, nabrał przekonania, że został wybrany przez Boga, by wyprowadzić swój lud z niewoli w okręgu Southampton (Wirginia). 21-23 sierpnia 1831 razem z 75 zwolennikami wzniecił gwałtowne...

FÉROTIN MARIUS USB

ur . 18 XI 1 8 5 5 w Châteauneuf--du-Rhône (dep. D r ô m e ) , zm. 15 IX 1 9 1 4 w Southampton(Anglia), paleograf, archiwista i historyk liturgii.

Do zakonu wstąpił 1 8 7 4 w Solesmes, gdzie 1 8 7 6 złożyłśluby zak.; 1 8 8 1 - 9 2 przebywał w klasztorze św. Dominika wSilos (Kastylia) porządkując archiwum...

FRANCISZKANKI - ZGROMADZENIA ZAKONNE - POD WEZWANIEM TYTUŁÓW i PRZYWILEJÓW MATKI BOŻEJ

° f. konwentualne misji Dziewicy Niepokalanej,Franciscan Sisters Conventual of the Mission of t h e ImmaculateVirgin, na prawie d i e c , eryg. 1923 w Nowym Jorku zdomu zał. tam 1882 przez f. z Buffalo (—> franciszkanki IID 8°), który 1893 otrzymał autonomię; celem jest opieka naddziećmi, kształcenie...

FRANCJA, République Française, Republika Francuska - KOŚCIOŁY i WSPÓLNOTY PROTESTANCKIE

Rozwojowi protestantyzmu na terenach dzisiejszej F. sprzyjały:—» gallikanizm (zwł. Jean Laillier), krytyka Kościołaprzez humanistów (m.in. G. Budé), którzy rozwijali równieżkryt. badania Biblii (m.in. J. Faber Stapulensis, G. Farei,J. Vitrier), i znaczne wpływy grup reformacyjnych z Meauxi Paryża;...

KEITH Alexander (1830 - 1875)

Koniec pirotechnika - mordercy

Urodził się w Kanadzie i od młodości przejawiał wielkie, ale i bardzo niezdrowezainteresowanie materiałami wybuchowymi. W 1857 roku pracował w magazynieprochu w mieście Halifax. Wkrótce magazyn wyleciał w powietrze. Wiele podróżowałpo świecie, zazwyczaj pod fałszywymi...

Bitwa o Wielką Brytanię

Bitwa o Wielką Brytanię Upadek Francji, na której obszarze walczył brytyjski korpus ekspedycyjny i wiele jednostek lotniczych, wstrząsnął opinią publiczną, ponieważ francuski potencjał militarny był powszechnie uważany za jeden z napotężniejszych na świecie. Sytuacja polityczno – militarna, jaka zaistniała w Europie po klęsce Francji, spowodowała faktyczne osamotnienie Wielkiej Brytanii. Anglia stała się jedynym państwem w Europie walczącym z Niemcami. Oddalona ...

Terminologia Open Access

Terminologia Open Access Początek XXI wieku to czas ciągłego rozwoju technologii i technik informacji. Źródła informacji pisanej, tj. książka, czasopismo, są nadal podstawowym sposobem poszerzania wiedzy, ale nie jedynym. Rosnąca w ostatnim czasie popularność Internetu wprowadza wiele zmian w dostępie do informacji. Od kilku lat obserwujemy rozwój publikacji elektronicznych, które ze swoją bogatą ofertą źródeł naukowych trafiają do ogromnej grupy zainteresowanych.