Sonata Waldsteinowska

Czytaj Dalej

SONATA

sonata od sonare 'brzmieć'; zob. też (Les) Adieux; Appassionata; Hammerklaviersonate; Kreutzer (Sonata Kreutzerowska); Księżyc (Sonata księżycowa); Pastorale (Pastoralna); Patetyczny (Patetyczna); Waldstein(owska); Wiosna (Wiosenna).

Analiza pierwszej części sonaty Es-dur na klarnet lub Altówkę i fortepian nr 2 op.120 Johannesa Brahmsa

Sonata Es-dur na klarnet (lub altówkę) i fortepian opus 120 nr 2, była ostatnią skomponowaną przez Brahmsa sonatą. 3 Andante con moto, Allegro – oparta o formę wariacyjną U Brahmsa forma sonatowa opiera się na dualizmie tematycznym, chodzi tutaj jednak raczej o kontrast planów, całości, a nie melodii.

Muzyka instrumentalna baroku - Sonata

Ze względu na kryterium wykonawcze istniał inny podział sonat barokowych: — sonata triowa (a trę) — przeznaczona na dwa instrumenty solowe i basso continuo, — sonata solowa (a due) — wykonywana przez jeden instrument solowy i basso continuo.

KLASYCYZM - Muzyka instrumentalna: Sonata fortepianowa

Do nielicznych sonat charakteryzujących się udramatyzowaniem treści mu­zycznej należy Sonata c-moll — jedyna sonata Haydna utrzymana w tej tonacji. Z re­guły jednak finały sonat Mozarta utrzymane są w formie ronda lub stanowią połączenie ronda i formy sonatowej.

Formy i gatunki solowe w romantyzmie - Sonata. Wielkie formy solowe

Obydwie czteroczęściowe sonaty Chopina znako­micie ukazują wpływ innych gatunków i form na sonatę: wprowadzenie marsza żałobnego w miejsce ogniwa powolnego oraz etiudowy charakter finału Sonaty b-moll, obecność scherza w obu sonatach, nokturnowość części I i III Sonaty h-moll, wreszcie w finale tejże — skrzyżowanie ronda z techniką wariacyjną.

Sonata

W zalenosci od ich przeznaczenia rozróniano wówczas sonaty koscielne(sonata da chiesa, 4 czesci: powolna, szybka, powolna, szybka) od sonat kameralnych (sonatada camera, 3 czesci: szybka, powolna, szybka), zblionych do suit tanecznych.

Rozwój sonaty klasycznej

Do rozwoju sonaty przedklasyczncj przyczynili sie wielce:Domenico Paradisi (1710—1792, autor 12 sonat), trzej synowie Bacha i — nieco młodszy — Muzio Clementi, wybitny wirtuoz, pózniej pedagog i bogaty wydawca.

Sonaty Beethovena

Wsród nich najbardziej sławne ya:Sonata patetyczna (1799), sonata zwana Ksieycowa(1802), zwana Wuldsteinowska (1804), zwana Appassionata (1804), Les Adieux (1809),Hammerklavier Sonate (1818) oraz Sonata c-moll op.

Schemat sonaty

Forma sonatowa składa sie z 3 głównych czesci: zekspozycji, w której przedstawione sa dwa kontrastujace z soba tematy (temat główny,łacznik, temat drugi, epilog — oto dyspozycja planu tej czesci), przetworzenia, w którymodbywa sie własciwa praca tematyczna na zasadzie modulacji tonalnej, oraz repryzy, która polega na (niedosłownym) powtórzeniu ekspozycji: repryze zamyka koda.

Koncerty i sonaty Chopina

Sonaty Chopina powstawały w dosc sporych odstepach czasu z Sonata c-moll powstaławczesnie, w 1828, i od razu została niesłusznie ostemplowana opinia dzieła niedojrzałego;zawiera sie ju w niej wiele cech osobistego stylu kompozytora.