Solwatacja

Czytaj Dalej

SOLWATACJA

SOLWATACJA — zjawisko łączenta się spolaryzowanych(-* polaryzacja) cząsteczek rozpuszczalnikaz jonami roztworu.