Solipsyzm

Czytaj Dalej

Racjonalizm idealistyczno - subiektywny Berkeleya. Jak pojmujesz solipsyzm Berkeleya?

Solipsyzm należy odróżnić od idealizmu obiektywnego, zgodnie, z którym istnieje jakaś substancja duchowa, idea uniwersalna, której poszczególne podmioty są częściami, partycypują w niej lub zachowują jakiś inny typ tożsamości z tym, co duchowe.

SOLIPSYZM

  SOLIPSYZM (łc. Solipsyzm nie jest formułowany jako doktryna, lecz bywa zakładany przez idealistyczne teorie poznania i rzeczywistości.