Sokrates

Sokrates

Czytaj Dalej

Wiedza w ujęciu Sokratesa - Sokrates (469-399 p.n.e.)

Wyrocznia w Delfach obwieściła, że jest on najmądrzejszym człowiekiem na świecie, choć Sokrates uważał, iż "wie, że nic nie wie". Sokrates pierwszy zastosował rozumowanie indukcyjne, a także ustalił warunki metodologiczne definicji.

Sokrates – sylwetka, zarys poglądów oraz stosowanych metod.

I zdaje się, że mi nie o Sokratesa chodzi, a tylko użył mego imienia, dając mnie na przykład, jak by mówił, że ten z was, ludzie, jest najmądrzejszy, który, jak Sokrates, poznał, że nic nie jest naprawdę wart, tam gdzie chodzi o mądrość.

Sokrates

Istniała legenda, że znany nam już Ajschines ze Sfettoswydał wiele otrzymanych od Ksantypy dialogów autorstwa Sokratesa,w których występował sam Sokrates.

Kim był Sokrates: idiotą, świętym, zbrodniarzem, a może jeszcze kimś innym?

Metoda elenktyczna , czyli metoda zbijania , którą Sokrates uważał za „największy i najskuteczniejszy spośród sposobów oczyszczania umysłu” , polegała na doprowadzeniu do absurdu : fałszywą tezę przeciwnika Sokrates przyjmował poważnie ( to nazywano ironią Sokratesa ) i pytaniami zmuszał do wyciągania z tezy konsekwencji dopóty , aż doprowadziły do twierdzenia sprzecznego z twierdzeniami powszechnie uznanymi bądź z samą tezą pierwotną .

Sokrates jako ideał człowieka moralnie doskonałego

Uczniowie Sokratesa różnili się w wielu sprawach, a w ich pismach Sokrates występuje często jako retoryczny autorytet, wykładający poglądy autora. W Uczcie Platona Sokrates głoszone przez siebie poglądy na temat miłości przypisuje kobiecie, skądinąd nieznanej kapłance Diotimie z Mantinei.

Cnota jest wiedza; wiem, ze nic nie wiem. Czy te dwie maksymy Sokratesa są ze sobą zgodne, czy sprzeczne?

Sokrates stworzył wiele stwierdzeń na temat cnoty. Stwierdzeniem tym Sokrates dokonuje przewrotu w piramidzie wartości, której trzymali się dotąd wszyscy Grecy i której nikt nie ruszał.

Filozofia Sokratesa

II intelektualizm etyczny Sokratesa Sokrates dokonał zmiany znaczenia słowa cnota, współcześni Sokratesowi rozumieli cnotę jako tężyzne fizyczną, albo jako sprawność w wykonywaniu obowiązków służbowych, cnota w tym znaczeniu miała charakter względny tzn.

Sokrates

Uczniowie Sokratesa różnili się w wielu sprawach, a w ich pismach Sokrates występuje często jako retoryczny autorytet, wykładający poglądy autora. Sokrates Najbardziej niesławny epizod w ateńskiej historii po wojnie peloponeskiej to proces, skazanie i egzekucja Sokratesa (469-399 p.

Sokrates

Jako młody filozof spotykał się ze studentami, nie po to, aby ich nauczać, lecz po to, aby z nimi rozmawiać i właśnie przez rozmowę, przez dialog Sokrates ukazywał swoim rozmówcom właściwą drogę prowadzącą do ich własnej duszy i przez to umożliwiał im samopoznanie, gdyż według Sokratesa „Właściwa wiedza pochodzi z głębi”.

Sokrates

Można powiedzieć , że kiedy „posłuszny prawom” Sokrates wystąpił z powyższymi tak bardzo drażniącymi wnioskami , rozgniewani sędziowie pozbyli się amnestyjnych skrupułów , przyznali rację Anytosowi i w drugim głosowaniu skazali już znaczną większością głosów na śmierć Sokratesa jako przewrotnego i szkodliwego dla państwa sofistę.

Obrona Sokratesa

Zdaniem Sokratesa największym dobrem dla człowieka, jest móc rozprawiać o dzielności i innych rzeczach, o których słyszą, że i Sokrates właśnie rozmawia i roztrząsa własne i cudze zdania. ]” Sokrates nie uważał się za winnego człowieka.

Czy filozofia Sokratesa jest aktualna w dzisiejszym świecie

W utworze Platona „Obrona Sokratesa, widać wyraźnie, że Sokrates kpi ze swoich oskarżycieli Meletosa i Anytosa: „jakieś wy odebrali wrażenie od moich oskarżycieli, tego nie wiem; bo i ja sam przy nich omalże się nie zapomniał”.

Sokrates

Analizując postawę polityków dochodzę do wniosku, że zdawali oni sobie sprawę z tego, że Sokrates ze względu na swoją mądrość oraz próby jej dowiedzenia [tak najprawdopodobniej były odbierane jego poczynania - nie jako próba zaprzeczenia wyrokom wyroczni (i tu skromność postaci), lecz jako próba uświadomienia wszystkim, że jest najmądrzejszy (i tu pycha)], nie cieszy się popularnością wśród sporej liczby mieszkańców Aten (za dowód mogą być częste próby ...

Czy styl życia i ideały Sokratesa mogą być aktualne we współczesnym świecie ?

Tak jak Sokrates narażał się poprzez ośmieszanie wielu osobistością, tak również media mogą kogoś drażnić, chociaż na pewno takie postępowanie jak w przypadku Sokratesa nie kończyło się tragicznie.

Polemika z wybranym myślicielem starożytnym - Sokratesem

Dlatego sądzę, że Sokrates w czasach, których przyszło mu żyć postąpił właściwie, lojalnie i zgodnie z własnym sumieniem, ponieważ ulegając i poddając się presji władz rządzących przekreśliłby swoją filozofię, a tym samym sens misji jaką przyszło mu spełnić.

SOKRATES

Sokrates jest postacią centralną niemal wszystkich Dialogów Platona; najwięcej wiadomości biograficznych o nim znaleźć można w Apologii (Obronie Sokratesa), Fedonie, Krytonie, Uczcie, Protagorasie, a także u Ksenofonta we Wspomnieniach o Sokratesie, Apologii i Uczcie.

UCZNIOWIE SOFISTÓW I SOKRATESA

Że mógł jednakże mienić się sokratykiem, miało pod­stawę w tym, iż jak Sokrates łączył dobro i przyjemność; ale czynił to w odwrotnym kierunku: Sokrates głosił, że jedynie dobro (mianowicie moralne) daje przyjemność, podczas gdy Arystyp - że przyjemność jest jedynym dobrem.

Filozofia grecka do Sokratesa

Sokrates Sokrates (470-399), wielki ateński filozof z końca V wieku przed naszą erą, korzystał z wielu osiągnięć myślicieli tworzących wcześniej.

Poglądy filozofów: Sokrates,Nietzsche, Bacon, Epikur

Jak Sokrates rozumiał pojęcie cnoty? Sokrates chciał żeby ludzie zaczęli zastanawiać się nad cnotą i aby dążyli do poszukiwania wiedzy.

Grecja attycka - Sokrates

Mimo że Sokrates przez swą walkę z relatywizmem i nihilizmem sofistów był ich najgroźniejszym przeciwnikiem, przeciętny, tradycyjny i konserwatywny Ateńczyk nie dostrzegał żadnej istotnej różnicy między Sokratesem a sofistami poza tym, że Sokrates nie pobierał honorariów za swoje nauki i chodził boso, połatanym płaszczu, w przeciwieństwie do dbającego o wygląd zewnętrzny Hippiasza.