Sokoły

Sokoły

Czytaj Dalej

Sokół wędrowny

Sokół wędrowny jest jednym z najsprawniejszych skrzydlatych łowców. Jego elegancki, szybki lot i gwałtowne opadanie ze złożonymi skrzydłami w czasie ataku na ofiarę należą do najpiękniej­szych widoków w przyrodzie. Dwa ptaki gwałtownie zderzają się ze sobą. Widać sypiące się pióra i nagle...

SOKÓŁ

Sokoły (łac. Fatconidae) to najliczniejsza rodzina w rzędzie ptaków drapieżców, obejmująca orły, orliki, białozory, harpie, bieliki, rybołowy, krótkoszpony, trzmielojady, myszołowy, kanie, jastrzębie, krogulce, błotniaki i wreszcie rodzaj Falco, do którego zalicza się: sokoły, rarogi, kobuzy, drzemliki...

Sokół

Ogólnie symbol solarny, męski, niebiański; w Egipcie ze względu na jego siłę, piękno i wysokie loty — boskie zwierzę symboliczne; m.in. święte zwierzę boga Ra; bóg Horus z reguły przyjmuje postać sokoła lub człowieka z głową sokoła, ale również inne bóstwa pojawiają się w postaci...

Sokoły

Ze wszystkich ptaków drapieżnych najlep­szymi lotnikami są niewątpliwie sokoły. Są też wśród nich najszybsze. Uważa się, że sokół wędrowny pikując za zdobyczą może osiągnąć prędkość bliską 300 km/h. Sokoły wędrowne niemal zawsze atakują swą zdobycz - prze­ważnie gołębie - z góry...

Sokół wędrowny

Sokół wędrowny zamieszkuje otwarte przestrzenie (stepy), skaliste partie gór, a także stare rozległe lasy wszystkich kontynentów. Gnieździ się w podobny sposób jak raróg. Czasami gnieździ się na wieżach. Składa najwyżej 4 jaja. Młode pozostają w gnieździe przez 40 dni i są zupełnie zdane na...

Sokół wędrowny (Falco peregrinus)

Sokół ten jest jednym z rzadkich ptaków kosmopolitycznych, tj. występuje na wszystkich kontynentach.

Niestety jest również gatunkiem rzadkim, zagrożonym wskutek stosowania w rolnictwie pestycydów skażających jego ofiary. Niektóre pestycydy zakłócają gospodarkę wapniową samic, które znoszą jaja o...

SOKÓŁ - okręt podwodny

Okręt podwodny brytyjskiej mary­narki wojennej Urchin zwodowany 30 września 1940 r. w stoczni VI-ckers-Armstrong w Barrow-in-Fur-ness w Wielkiej Brytanii, przekaza­ny 19 stycznia 1941 r. Polskiej Ma­rynarce Wojennej i obsadzony częściowo przez załogę z okrętu podwodnego *Wilk.

Po zakończe­niu procedury...

FALCONIUS, Sokół, Sokołowicz TOMASZ

Żył w XVIw., teolog —» braci polskich, przedstawiciel —» tryteizmu.Pochodził prawdopodobnie z Małopolski i j a k o duchownykat. pracował w Lublinie; po przejściu na kalwinizm, byłkaznodzieją na dworze wojewody wil. M.K. Radziwiłłazw. Czarnym; 1 5 6 3 uczestniczył w synodzie kalwińskim wPińczowie, gdzie...