Sok komórkowy

Czytaj Dalej

BŁONA KOMÓRKOWA - Informacje ogólne

Wszystkie komórki wytworzyły specyficzną barierę chroniącą je przed negatywnym wpływem środowiska, tj. błonę komórkową

Skład:

Lipidy:

- fosfolipidy

- sterole

- glikolipidy

- sfingolipidy

- cerebrozydy

Białka:

a) powierzchniowe: hydrofilne, hydrofobowe

b) integralne

Charakter błony...

Budowa komórki i funkcje jej składników - Ściana komórkowa

Zbudowana z pektyn i celulozy (cukrowce). Między łańcuchami celulozy występują wolne przestrzenie wypełnione wodą i pektynami. Zespół łańcuchów pektynowych tworzy mikrofibrylle. W ścianie komórkowej mogą odkładać się także substancje pochodzenia tłuszczowego. Kontaktowanie się żywych protoplastów...

Jądro komórkowe i chromosomy

Jądro znajduje się w każdej komórce. Organizmy zawierające w komórkach jądra należą do eukariota. Organizmy z komórkami bez jąder należą do prokariota - należą tu: bakterie i sinice. Jądro otaczają błony białkowo lipidowe wybiórczo przepuszczalne, duże cząsteczki np. emeryna przechodzą przez...

Jądro komórkowe - Informacje ogólne

Kształt jądra komórkowego może być różny:kulisty,soczewkowaty,wrzecionowaty,itp

Wielkość jądra zależna jest od typu komórki i wynosi od 0,5-600 nanometrów.Z reguły występuje ono we wszystkich żywych komórkach;znane są także komórki(bakterie i sinice) nie mające uorganizowanego jądra.Istnieja...

Jądro komórkowe, plastydy, mitochondrium

JĄDRO KOMÓRKOWE: centrum, mózg komórki. Kształt kulisty, fasolkoawaty, okrągły, występują na ogół pojedyńczo

Ale może być ich więcej lub wcale (czerwone krwinki) Jądro otoczone jest podwójną otoczką jądrową (zew. i wew.) Zew.

Nadaje kształt jądru i izoluje od reszty komórek. Zew. łączy się...

ODDYCHANIE KOMÓRKOWE

Utlenianie biologiczne, zachodzące w żywych komórkach procesy rozkładu różnych substancji org., dostarczające niezbędnej do życia energii. Zewnętrznym przejawem oddychania komórkowego jest u większości organizmów żywych pobieranie tlenu, wydalanie dwutlenku węgla i wydzielanie ciepła.

Podłożem...

Błony komórkowe

W każdej komórce istnieje wiele struktur błoniastych. Jedne z nich oddzielają komórkę, inne ograniczają określone obszary cytoplazmy, tworząc w niej system kanałów lub cystern, jeszcze inne błony stanowią osłonki dla organell i komórkowych, oddzielając je od cytoplazmy. Błony wewnątrzcytoplazmatyczne...

Przepuszczalność błon komórkowych

Zachowanie autonomi i poszczególnych komórek, rozliczne i odrębne czynności biologiczne, które spełniają, możliwe jest m.in. dzięki funkcjom błon komórkowych. Błony te nie są tylko mechanicznymi barierami , lecz stanowią wysoko wyspecjalizowany aparat , umożliwiający selektywne przepuszczanie...

Reaktywność błon komórkowych

Poza wymianą substancj i z otoczeniem komórka ma zdolność odbierania z zewnątrz różnych informacji , które przekazuje do odpowiednich organell i w cytoplazmie i wr ten sposób modyfikuje ich działanie. Takie procesy są możliwe jedynie dzięki wrażliwośc i i pobudliwośc i błon komórkowych i ich...

Jądro komórkowe

Składa się ona z elementów włóknistych i ziarnistych zawieszonych w jednorodnej substancji , zwanej kariolimf ą lub sokie m jądrowym .

Receptory komórkowe

 Jedną z cech komórki jest jej zdolność do specyficznego odpowiadania na bodźce zewnętrzne — zarówno o charakterze chemicznym, jak i fizycznym. Te specyficzne reakcje komórkowe związane są z obecnością w błonie komorkowej lub w cytoplaz-mie odpowiedzialnych za nie cząsteczek nazywanych receptorami...

Telefony komórkowe

W ostatnich latach trwa bardzo intensywny rozwój sieci telefonii komórkowej. Małe przenośne aparaty, zasilane bateriami, umożliwiające przepro­wadzenie rozmowy z prawie dowolnego miejsca stały się już normalnym zjawiskiem. Rozmowa jest transmitowana w postaci fal radiowych do naj­bliższej stacji...

Co to jest Medycyna Komórkowa?

 

Medycyna Komórkowa koncentruje się na funkcji komórek - najmniejszych jednostek funkcjonalnych budujących nasze organy i całe ciało. Zdrowie lub choroba rozstrzygają się, nie jak do tej pory sądzono, na poziomie organów - stan naszego zdrowia zależy od funkcji milionów komórek naszego ciała. Wszystkie...

Co to są "komórkowe składniki odżywcze"?

 

Nasz organizm, zbudowany z bilionów komórek, wymaga ciągłego dopływu mikroelementów, bez których prawidłowy cykl tysięcy biochemicznych przemian i prawidłowy metabolizm komórek nie mogą się odbywać. Składniki te, z naukowego punktu widzenia Medycyny Komórkowej, określone zostały nazwą "komórkowe...

Czy komórkowe składniki odżywcze są lekarstwem?

 

Komórkowe składniki odżywcze nie są lekarstwem. Komórkowe składniki odżywcze są substancjami naturalnymi, które nasze ciało potrzebuje i przetwarza w sposób naturalny, natomiast źródłem leków są chemiczne substancje, obce dla naszego organizmu i traktowane jako substancje toksyczne. Leki są źródłem...

Jaka rolę odgrywają komórkowe składniki odżywcze w profilaktyce miażdżycy?

 

Rozwój miażdżycy (arterioskleroza, zwapnienie naczyń), to proces rozwijający się w ciągu kilku do kilkudziesięciu lat, podczas którego ściany tętnic stopniowo twardnieją, światło naczyń zawęża się poprzez tworzące się skomplikowane pokłady tłuszczowe - bogate w cholesterol, jak również wapń...

Czy pożądane jest stosowanie komórkowych składników odżywczych przy niewydolności serca?

Tak. Przy niewydolności serca mięsień sercowy nie może przepompować przez naczynia krwionośne odpowiedniej ilości krwi potrzebnej do właściwej przemiany materii. Dochodzi do niedoboru tlenu i w konsekwencji do duszności, obrzęków i stanów lękowych.

Serce jest mechanicznie najbardziej aktywnym organem...

Jakie komórkowe składniki odżywcze zaleca się przy zaburzeniach rytmu i przewodnictwa serca?

 

Zaburzenia rytmu i przewodnictwa serca pozwalają się krótko zdefiniować też jako "nieregularny rytm serca". Często u podłoża tej choroby leży chroniczny niedobór określonych komórkowych składników odżywczych w komórkach "elektrycznych" mięśnia sercowego, czego następstwem są zakłócenia...

Czy komórkowe składniki odżywcze mają wpływ na cukrzycę (diabetes mellitus)?

 

Cukrzyca charakteryzuje się trwale podwyższonym poziomem cukru we krwi. Podczas gdy przy cukrzycy typu I (wrodzonej) z reguły mamy do czynienia z niedostateczną produkcją insuliny w trzustce, czynniki wywołujące cukrzycę typu II (nabytą), charakteryzującą się brakiem wrażliwości komórek na...

Jakie komórkowe składniki odżywcze są ważne przy podwyższonej zawartości tłuszczów we krwi?

 

Jak wspomniano przy pierwszym pytaniu, główną przyczyną miażdżycy jest niewydolna funkcja i utrata spójności ścian naczyń krwionośnych wynikająca z niedostatecznego zaopatrzenia ścian tętnic w witaminy i inne mikroelementy. Następstwem tego jest podwyższona produkcja molekuł, które przez...