Sofokles

Sofokles

Czytaj Dalej

Jakie niepokoje i dylematy współczesnych zauważasz w tragediach Sofoklesa?

Sofokles nawiązuje do mitu rodu Labdakidów.   Sofokles zwracał się w swoim dramacie zarówno do rządzących jak i rządzonych.

Dwie racje w "Antygonie" Sofoklesa

Moim zdaniem stanowisko Sofoklesa wobec konfliktu jest wyraznie okreslone, wynika ono z jego pogladów etycznych i religijnych. Wedlug Sofoklesa, niepisane prawa boskie byly odwieczne i nienaruszalne.

Sofokles (496 — 406 p.n.e.)

Uzasadnione w pełni są więc słowa, jakie po śmierci Sofoklesa napisał poeta Frynichos w jednej ze swoich komedii, tak zwięźle charakteryzując życie autora Antygony: Szczęsny Sofokles!

W czym tkwi istota tragizmu "Antygony" Sofoklesa?

Sofokles należy do grona trzech najwybitniejszych dramaturgów greckich, obok Ajschylosa i Eurypidesa. Sofokles w tragedii ujawnia przekonanie, że należy szanować zarówno prawa boskie jak i ludzkie.

Kto ma rację – Kreon czy Antygona? Ocena wyborów moralnych bohaterów dramatu Sofoklesa.

Sofokles wyraził w „Antygonie” własne poglądy etyczne i moralne. Sofokles natomiast wyraził w swym dramacie przekonanie, że każdy człowiek ponosi za swe postępowanie odpowiedzialność, że za każde zło spada nieuchronna kara, boska lub ludzka.

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

Grecja Homera, Fidiasza, Sofoklesa, Platona spełnia zadania uwertury i jest prologiem, powołując się na znane przykłady wykaż związki literatury z tradycją literatury antycznej.

Antygona i Kreon – miłość i nienawiść. Konflikt tragiczny w Antygonie Sofoklesa

Sofokles to, obok Ajschylosa i Eurypidesa, jeden z największych tragików starożytnej Grecji.

Omów pojęcie tragizmu na podstawie „Antygony” Sofoklesa

  Sofokles nawiązuje do mitu rodu Labdakidów.

„Antygona” Sofokles

Obecność na scenie trzeciego aktora zawdzięczamy Sofoklesowi, twórcy wieku V p.

„Antygona” Sofokles

Obecność na scenie trzeciego aktora zawdzięczamy Sofoklesowi, twórcy wieku V p.

„ANTYGONA” SOFOKLESA JAKO NAJDOSKONALSZY PRZYKŁAD TRAGEDI ANTYCZNEJ - DZIEJE DOMU EDYPA

Edyp był synem Lajosa i Jokasty. Wyrocznia delficka przepowiedziała Lajosowi, że zginie z ręki własnego syna, który ożeni się ze swoją matką. Rodzice przekłuli Edypowi pięty żelaznymi kolcami, związali i porzucili w górach. Dzieckiem zaopiekowali się pasterze i oddali w Koryncie bezdzietnej parze...

„ANTYGONA” SOFOKLESA JAKO NAJDOSKONALSZY PRZYKŁAD TRAGEDI ANTYCZNEJ - Konfrontacja Antygona - Ismena

Obie siostry są zupełnie różne. Antygona jest silna i honorowa w przeciwieństwie do swej siostry. Jest odważna i energiczna. Chce uczcić śmierć brata, chowając go. Ale aby to uczynić, musiałaby złamać zakaz Kreona. Jednak Ismena jest inna. Obawia się o swoje życie i nie chce złamać zakazu króla...

„ANTYGONA” SOFOKLESA JAKO NAJDOSKONALSZY PRZYKŁAD TRAGEDI ANTYCZNEJ - Konfrontacja Kreon - Hajmon

Kreon jest prawowitym władcą Teb. Jgo decyzja spowodowana była chęcią udowodnienia poddanym, że potrafi być sprawiedliwy i okrutny dla wrogów. Podejrzewając iż poddani mogliby lekcewarzyć jego władzę, kazał stosować wobec nich terror, jako środek zapobiegawczy. Przykładem może być zakaz pochówku...

„ANTYGONA” SOFOKLESA JAKO NAJDOSKONALSZY PRZYKŁAD TRAGEDI ANTYCZNEJ - TRAGIZM JAKO KATEGORIA ESTETYCZNA W UTWORZE

Rozumienie tragizmu jako kategorii estetycznej łączy się z istnieniem konfliktu wyboru. Jednostka wybitna zostaje postawiona wobec konieczności wyboru wartości przeciwstawnych ale jednakowo ważnych. Działania bohatera są z góry skazane na niepowodzenie a sam akt wyboru, niezależnie od tego, które z...

Tragizm Antygony - bohaterki tragedii Sofoklesa i uniwersalność "Antygony" - utworu

Zawiązaniem akcji w "Antygonie" jest sprawa zabitego zdrajcy ojczyzny - Polinejkesa. Nie można go pogrzebać, ponieważ wydał taki zakaz Kreon - król Teb. Antygona, siostra Polinejkesa kierowana pobudkami religijnymi i miłością siostrzaną łamie ten zakaz i grzebie ciało brata. Za ten czyn Kreon...

Cechy tragedii antycznej na podstawie „Antygony” Sofoklesa.

 

1. jedność czasu, miejsca i akcji – czas: starożytność, za panowania Kreona, miejsce: plac przed pałacem w Tebach, akcja: jeden wątek, przestępstwo Antygony i jego konsekwencje,

2. ograniczona liczba aktorów, nie więcej niż trzech na scenie,

3. brak scen zbiorowych, zastępowanie ich opowiadaniem...

Konflikt tragiczny w "Antygonie" Sofoklesa

Wstęp

•Antygona to dramat starogrecki; głos w dyskusji o prawie i władzy, toczącej się w Atenach 

•Akcja jest oparta na konflikcie tragicznym, z historii rodu Labdakidów, do którego doszło po śmierci króla Edypa.

Pomiędzy synami Edypa - Polinejkesem i Eteoklesem rozgorzała walka o tron. Eteokles nie...