Socrealizm

Socrealizm

Socrealizm (realizm socjalistyczny) – kierunek w sztuce, określany jako metoda twórcza, istniejący od 1934 w sztuce radzieckiej, a następnie w pozostałych krajach socjalistycznych. Miał tam oficjalny status podstawowej i jedynej metody twórczości artystycznej i był ideowym oraz propagandowym narzędziem partii komunistycznych.

Czytaj Dalej

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

Wszystko to podporządkowane prawom socrealizmu, ocenzurowane, poddane dyktaturze kłamstwa.

Czym jest dla Ciebie literatura - życiową przygodą, źródłem życiowych refleksji, czy sposobem poszukiwania prawdy o świecie?

Wszystko to podporządkowane prawom socrealizmu, ocenzurowane, poddane dyktaturze kłamstwa.

Psychika "człowieka zlagrowanego" ("Opowiadania" T. Borowskiego)

Uwierzył w socrealizm i zaakceptował jego stylistykę.

Postawa buntu wobec rzeczywistości.

Dotychczas literatura socrealizmu zarzucała czytelników iluzorycznym obrazem świata budów i fabryk, stachanowców i dzielnych kobiet na traktorze.

On nie zasługuje na światłość..." - "Mistrz i Małgorzata" jako traktat o kondycji artysty i jego stosunku do własnej twórczości.

W rzeczywistości nie pozwalała na wykroczenie poza siatkę zakazów, nakazów i obwarowań teorii socrealizmu.

Poetyka lingwistów - różnica Białoszewski i nowa fala

Nowe debiuty po wydarzeniach październikowych w 1956r, po odwilży, socrealiźmie - pojawia się m. in. fala nowej poezji:

poezji lingwistycznej: Miron Białoszewski, Tadeusz Karpowicz, Edward Balcerzan, Zbigniew Bieńkowski

pozostali: poezja turpistyczna - Stanisław Grochowiak

poezja neoklasyczna...

Omów najbliższe Ci wiersze Zbigniewa Herberta

Nie uległ on polityce socrealizmu, tworzył pod koniec tej epoki, kiedy Gomółka dochodzi do władzy.

Tadeusz Konwicki

Tadeusz Konwicki był bowiem w gronie zwolenników ustroju i poetyki socrealizmu.

Twórczość Wisławy Szymborskiej

Często wytykanym, lub z szacunku do późniejszych dokonań Szym­borskiej przemilczanym, faktem biograficznym jest jej związek z pro­gramem socrealizmu i utwory, których się nie wypiera, ale sama zde­cydowanie się od nich odcina: Byłam wówczas głęboko przekonana o słuszności tego, co piszę – ale stwierdzenie to nie zdejmuje ze mnie wi­ny wobec tych czytelników, na których moje wiersze może jakoś od­działywały.

Poezja neoklasyczna (jeszcze o skamandrytach) - Klasycyzm a komunizm

Ochrona socrealizmu była bowiem ochronącałego systemu zniewoleń.

Twórczość Marka Hłaski - wyrazem pokoleniowej reakcji na stalinizm i pozorność październikowej odwilży

Usiłował utrwalić rzeczywisty obraz współczesnej obyczajowości tych środowisk, których literatura socrealizmu po prostu nie zauważała, a nawet negowała ich istnienie.

Odmiany świadomości społecznej

Funkcje ideologiczne może pełnić także muzyka (przykład: hymny narodowe, pieśni patriotyczne, niektóre opery, cały Chopin), a nawet malarstwo czy rzeźba (przykład: historyczne obrazy Matejki czy twórczość okresu socrealizmu).

Kraków - Historyzm

Socrealizm i czasy współczesne Architektura po 1945 przeżyła fazę realizmu socjalistycznego w Nowej Hucie (1949-1953, zespół T.

Warszawa

socrealizmu.

Realizm w sztuce i literaturze

Pewien malarz, będący ofiarą takiej polityki kulturalnej, zauważył trafnie, że „impresjonizm oznacza malowanie tego, co się widzi; ekspresjonizm - tego, co się czuje, a socrealizm - tego, co się słyszy.

Dymitr Szostakowicz

Kompozytorzy, pisarze oraz plastycy zostali zobowiązani do tworzenia w duchu socrealizmu.

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Związek Radziecki po 1945 roku

Z jego inicjaty­wy poddano represjom licznych literatów, malarzy, muzyków i filmowców, zabraniając im uprawiania innych kierunków poza urzędowym, niczego wspólnego ze sztuką nie mającym socrealizmem.

HŁASKO MAREK

Wyrastające z poetyki socrealizmu utwory H.

IDEOLOGIA - KULTURA

—» socrealizm); prowadzito do partykularyzmu, negującego uniwersalizm — kultury ijej funkcje integrujące; ideologizacja przejawia się także winstrumentalnym traktowaniu kultury, hipostazowanej jakomaterialny produkt artyst.