Smolik sosnowiec

Smolik sosnowiec

Czytaj Dalej

Smolik sosnowiec

Każdy z 8 środkowoeuropejskich gatunków smolików (Pissodes) jest ściśle związany z określonym gatunkiem drzewa - s.

Rębacz sosnowiec

Wygląd: długość 1-2,2 cm. Na brązowoszarych pokrywach pokrytych nieregularnym rysunkiem 2 ciemne przepaski. Czutki samca są dłuższe od czułków samicy, co jest cechą charakterystyczną dla wszystkich kózkowatych (Cerambycidae).  

Środowisko: bory iglaste i mieszane, inne typy lasów z udziałem sosny i...

Szeliniak sosnowiec

Wygląd: długość 0,8-1,3 cm. Brązowy z żółtymi plamami. Jest jednym z najbardziej znanych i najpospolitszych gatunków ryjkowców.  

Środowisko: bory iglaste.

Występowanie: od Europy po Japonię.

Liczebność: pospolity i liczny, w niektórych latach następują masowe pojawy.

Rozród: samice składają...

SMOLIK JAN

SMOLIK JAN, ur.

Opaślik sosnowiec

Barbitistes constrictus Br., rodzina Phaneropteridae — długoskrzydlakowate. Długość ciała 14—20 mm.

Występuje w lasach. Jest to wieczorny i nocny owad, który żyje przede wszystkim na drzewach iglastych (np. na sosnach, świerkach, modrzewiach), także na drzewach liściastych (np. na brzozach, bukach i...

Miedziak sosnowiec

Chalcophoramariana (L.), rodzina Buprestidae — bogatkowate. Należy do największych środkowoeuropejskich gatunków z rodziny bogatkowatych. Osiąga długość 22—30 mm. Żyje w drzewostanach sosnowych, przede wszystkim na porębach. Rozwój larw odbywa się pod korą pni sosnowych. Owady dorosłe podczas...

Smolik sosnowy

Pissodespini (L.), rodzina purculionidae - ryjkowcowate. Długość ciała 7—9 mm. Żyje w lasach iglastych. Owady dorosłe spotykane są na dolnej części pni. Samice składają jaja do wygryzionych w młodych pniach otworów. Larwy drążą pod korą korytarze, w których się przepoczwarczają. Podczas...

Szeliniak sosnowiec

Hylobius abietis, rodzina Curddionidae - ryjkowcowate. Długość ciała 10—13 mm. Występuje w lasach iglastych. Owady dorosłe po przezimowaniu przelatują na ściółki świerkowe i sosnowe. Samica składa jaja do kory pni. Larwy drążą chodniki w korze i drewnie młodych drzewek. Dorosłe chrząszcze żywią...