Słowenia

Słowenia

Czytaj Dalej

Systemy partyjne Słowacji, Słowenii i Węgier

System partyjny- układ wzajemnych powiązań między partiami politycznymi oraz zachodzące między nimi relacje, zasady i normy regulujące stosunki międzypartyjne oparte na mechanizmie współdziałania bądź rywalizacji w walce o władzę państw. Pojawienie się systemu partyjnego związane jest z rozwojem systemu parlamentarnego i wprowadzeniem powszechności prawa wyborczego. 1.System partyjny Słowacji Wyjście ze stanu sztucznej jednorodności politycznej okresu komunizmu ...