Słonecznik dziesięciopłatkowy

Słonecznik dziesięciopłatkowy (Helianthus decapetalus L.) – gatunek rośliny z rodziny astrowatych. Pochodzi ze środkowej i wschodniej części Ameryki Północnej, poza tym rozprzestrzeniony jako roślina ozdobna. Uprawiany i dziczejący jest także w Polsce.

Czytaj Dalej

SŁONECZNIK

Bot. Helianthus, rodzaj z rodziny złożonych, obejmuje ok. 50 gatunków roślin jednorocznych a. bylin, pochodzących z Ameryki; słonecznik zwyczajny, sprowadzony do Europy w XVI w., o wysokiej łodydze, dużych, żółtych kwiatach, roślina ozdobna, oleista i pastewna.

Słoneczniki jeden z najpopularniejszych i...

Topinambur - słonecznik bulwiasty

Topinambur czyli słonecznik bulwiasty (Hellanthus tuberosus) zwany popularnie bulwą, do Europy z Ameryki Południowej w połowie XVII wieku. Uprawa jego początkowo rozpowszechniona, w krótkim czasie została wyparta przez uprawę ziemniaka. Przed wojną był rozpowszechniony w Polsce, głównie...

Słonecznik

Ze względu na promieniście ułożone płatki swych kwiatów oraz ztotożółtą barwę, jak również ze względu na swą właściwość zwracania się zawsze ku słońcu jest w różnych kulturach symbolem słońca i panowania.

W chrześcijaństwie słonecznik jest symbolem miłości do Boga, symbolem duszy, która...

Słonecznik zwyczajny

Jest to roślina jednoroczna z rodziny Złożonych (Compositae), pochodząca z Meksyku,obecnie uprawiana w wielu krajach, w tym również w Polsce, jako ozdobna oraz dla oleistychowoców.Słonecznik ma łodygi wzniesione, wysokości do 2,5 m, pojedyncze lub słabo rozgałęzione.Liście duże, ogonkowe, w zarysie...

Organizowanie nauki

 

Planowanie nauki

 

System studiów opiera się na następującym schemacie: kilkumiesięczny okres nauki, zakończony egzaminami czyli sesją. Zatem, wiedza zdobywana w trakcie semestru jest sprawdzana podczas egzaminu, który jest oddalony w czasie o kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. To wystarczająco...

Uprawa roślin oleistych

 

SOJA: ma największe znaczenie spośród roślin alimentacyjnych, lubi ciepłe klimaty umiarkowane,

zawiera ok. 35-42% białka i 20% tłuszczu, z 1kg soi można uzyskać tyle białka co z 3kg wołowiny,

dlatego soja jest popularna tam, gdzie ograniczona jest produkcja mięsa, jest bardzo popularną...

WITAMINY - Witamina B1 - tiamina

- niezbędna do metabolizmu węglowodanów.

- niezbędna dla utrzymania napięcia mięśni oraz wzrostu.

- niezbędna dla prawidłowego rozwoju dzieci.

- pomaga we wszystkich typach stresu.

- stabilizuje apetyt poprzez poprawę procesu trawienia oraz przyswajania składników odżywczych.

- niezbędna dla...

WITAMINY - Witamina F - nienasycone kwasy tłuszczowe

- wspomaga utratę wagi.

- dostarczana do organizmu z tłuszczami w formie, która jest łatwo metabolizowana.

- pomaga utrzymać zdrową skórę i zdrowe włosy.

- zwalcza choroby serca.

- chroni tętnice przed odkładaniem się złogów cholesterolu.

- chroni naczynia krwionośne przed zakrzepami.

-...

Rośliny OLEISTE - największa powierzchnia upraw i wykorzystanie

Ważną rolę wśród roślin żywieniowych odgrywają rośliny dostarczające tłuszczu. Największe znaczenie w tej grupie ma uprawa SOI. Nasiona soi zawierają ok. 20% tłuszczu i 40% białka. Dzięki temu z rośliny tej uzyskuje się nie tylko tłuszcz, ale również wysokobiałkową paszę dla zwierząt...

Australia - GOSPODARKA

Australia to wysoko rozwinięte państwo przemysłowo-rolnicze. Struktura użytkowania ziemi: użytki rolne stanowią 61,4% powierzchni kraju, grunty orne i sady - 6,4%, użytki zielone (łąki i pastwiska) - 54,4%, nieużytki - 24,6%. Znaczna część gruntów ornych jest sztucznie nawadniana ze źródeł...

Brazylia - Rolnictwo

Rolnictwo oparte na plantacyjnej uprawie ziemi i hodowli. Użytki rolne stanowią 29% powierzchni, grunty orne 7%, plantacje 1%, użytki zielone, gł. pastwiska 19%. Udział powierzchni rolnych rośnie kosztem wyrębu lasów równikowych. Uprawia się: kawę, trzcinę cukrową, kukurydzę, ryż, agawę sizalską...

Gleby na świecie i ich związek z roślinnością

Strefa gleb zwana jest pedosferą.

Gleba jest to mniej lub bardziej rozdrobniona, przekształcona i ożywiona powierzchniowa część gruntu. Wytwarza się z różnych skał wskutek działania klimatu, organizmów żywych, wody, rzeźby terenu, często także przy udziale człowieka. Przy powstawaniu gleby ważną...

Węgry - ROLNICTWO

Węgry są krajem samowystarczalnym pod względem produkcji żywności. 57% powierzchni kraju zajmują ziemie orne, a łąki i pastwiska stanowią 13%. Dzięki obfitym opadom i wysokiej temperaturze latem dolina Dunaju należy do bardzo wydajnych rolniczo obszarów. Uprawia się tu kukurydzę, pszenicę, jęczmień...

Pytania maturalne

Geografia gospodarcza świata

1. Które obszary świata i dlaczego charakteryzują się postępującymi i niekorzystnymi zmianami środowiska geograficznego.

2. Migracje ludności.

3. Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności na świecie (+przykłady). Znajomość mapy rozmieszczenia ludności.

4...

Szklarska Poręba – Karkonosze - PRZYRODA

Walory przyrodnicze tych gór spowodowały, że w 1959 roku utworzono tu Karkonoski Park Narodowy. Rozciąga się on na powierzchni ponad 5,5 tysiąca ha, zarówno po polskiej jak i czeskiej stronie Karkonoszy. Ochroną ścisłą objęto 1710 ha. Na jego obszarze występują charakterystyczne formy rzeźby: skałki...

Związek Australijski - Gospodarka

Wysoko rozwinięte państwo przemysłowo-rolnicze. Struktura użytkowania ziemi: użytki rolne stanowią 61,4% powierzchni kraju, grunty orne i sady - 6,4%, użytki zielone (łąki i pastwiska) - 54,4%, nieużytki - 24,6%. Znaczna część gruntów ornych jest sztucznie nawadniana ze źródeł artezyjskich. Uprawia...

Cukry, kwasy, makro i mikroelementy

Biosfera-przestrzeń w której żyją organizmy żywe. Pierw wyst. w największ. il.w powietrzu:N 78, O 21, CO2 0,5, Ar 0,05. skorupie ziem: O-49,5 Si-23,5, Al.-7,5, Fe-5,1,Ca-3,4, Na-2,6,K-2,4,Mg-1,9, inne-2,7 śr.wodnym-Ca, Mg, Na, O,H, organizmie:O-51,1,C-40,H-6,6,N-0,7,inne-1,2. Przykłady na jedność przyr...

Budowa i rola łodygi

Łodyga to część wegetatywna pędu na której osadzone są liście. Utrzymuje ona roślinę w pozycji pionowej, a także odpowiednio liście, kwiaty, owoce. Jest łącznikiem pomiędzy korzeniami i liśćmi. Wytwarza substancje pokarmowe, transportuje je i magazynuje, a także przewodzi oczywiście wodę...

Makro i Mikro składniki - MANGAN

Organizm używa tego mikroelementu do wytwarzania melaniny, barwnika włosów i skóry, jest ważnym składnikiem kości i krwi, zawdzięczamy mu wyrównany nastrój, wewnętrzny spokój i pogodę ducha, bo jest odżywką dla nerwów i mózgu, bierze udział w wytwarzaniu hormonów śledziony oraz w przemianie białkowej...

Oddziaływania antagonistyczne

Stosunki antagonistyczne między populacjami dotyczą sytuacji, w których populacja jednego gatunku wyrządza większe lub mniejsze szkody populacji innego gatunku. Należą do nich: konkurencja, drapieżnictwo i pasożytnictwo.

Konkurencja

Jeżeli dwa lub więcej gatunków żyje w tym samym miejscu i ma podobne...