Słoneczna

Słoneczna

Czytaj Dalej

Energia Słoneczna - referat

Rodzaj energii Energia słoneczna --gałąź przemysłu zajmująca się wykorzystaniem energii promieniowania słonecznego zaliczanej do odnawialnych źródeł energii. zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem energii promieniowania słońca.Promieniowanie słoneczne jest też przyczyną wielu zjawisk występujących na ziemi i wykorzystywanych w energetyce (wiatrów, fal i prądów morskich, powstawania opadów atmosferycznych zasilających rzeki). .energia słonecza,

Ogniwa słoneczne i panele bateryjne

Ogniwa słoneczne przetwarzają światło na energię elektryczną. Ogniwo słoneczne może być produkowane z wielu różnych pierwiastków, ale najczęściej używanym jest krzem.

Mówi się o ogniwach pojedynczych (monokrystalicznych), wielokrystalicznych (polikrystalicznych) albo cienkowarstwowych...

Kalendarze słoneczne

Kalendarz słoneczny (solarny) - kalendarz oparty na cyklu zmian pór roku związanym z ruchem obiegowym Ziemi wokół Słońca. Rok ma 365 dni, średnia długość roku słonecznego wynosi 365,2422 dni (rok zwrotnikowy), co wymusza wyrównanie roku kalendarzowego co pewien czas (lata przestępne). Pierwszy raz kalendarz słoneczny pojawił się / został wynaleziony w Mezopotamii. Kalendarz księżycowo-słoneczny - kalendarz będący kombinacją kalendarza słonecznego i księżycowego.

Energia słoneczna

W Kalifornii na pustyni Mojave, 200 km na NE od Los Angeles, w latach 1984-1992 powstał kompleks 13 elektrowni heliotermicznych o różnej mocy. Również w Kalifornii w 1984 r. uruchomiono elektrownię Carissa Plain wytwarzającą energię elektryczną metodą helioelektryczną. Metoda ta polega na bezpośredniej...

Budowa Układu Słonecznego - charakterystyka planet

Miliony lat temu wokół powstającego Słońca narodziła się rodzina ciał niebieskich , które nazywamy planetami . Wszystko razem - Słońce i krążące wokół niego planety - tworzą Układ Słoneczny . W jego skład wchodzą także planetoidy ( małe planetki między orbitami Marsa i Jowisza ) , komety...

Czym jest oparzenie słoneczne?

Większość z nas uwielbia wygrze­wać się w słońcu - albo uprawiać sporty na świeżym powietrzu. Nie wolno jednak zapominać o tym, że słońce bywa niebezpieczne. W normalnych warunkach organizm traci około 2.5 litra wody dziennie. Kiedy temperatura oto­czenia zaczyna wzrastać, organizm coraz...

Miejsce Ziemi w Układzie Słonecznym (kształt, wymiary). Podobieństwa i różnice między Ziemią a innymi planetami

Układ Słoneczny jest to zespół ciał ; obiektem centralnym jest Słońce ( gwiazda) , którego siła grawitacyjna utrzymuje w jego otoczeniu szereg planet wraz z satelitami , kometami , pyłem międzyplanetarnym itp.

Słońce stanowi główne źródło światła i ciepła na planetach.Znamy 9 planet Układu...

Układ Słoneczny - PLANETY

Ciała niebieskie o średnicach większych niż 1000 km, obiegające gwiazdę i nie mające własnych źródeł energii promienistej, widoczne dzięki oświetleniu ich promieniowaniem gwiazdy. Obecnie jest znanych 9 planet należących do Układu Słonecznego: Merkury, Wenus - planety dolne, Ziemia, Mars, Jowisz...

Ogniwa słoneczne i ich wykorzystanie

W odległych regionach baterie słoneczne są używane na co dzień w domu. Energia sło­neczna służy do ładowania akumulatorów, co umożliwia korzystanie z energii elektrycznej również w nocy. Ogniwa słoneczne są niezawodne. Raz za­montowane nie wymagają konserwacji przez wiele lat. W Wielkiej Brytanii...

Budowa Układu Słonecznego

Składnikami Układu Słonecznego są planety i ich księżyce, planetoidy, komety, meteoroidy i materia międzyplanetarna. Wszystkie wymienione ciała niebieskie krążą wokół Słońca, utrzymywane siłami jego grawitacji.

Układ Słoneczny ma kształt zbliżony do dysku. Niemal cała masa Układu

skupiona...

Promieniowanie słoneczne

Około 30% promieniowania słonecznego dochodzącego do naszej planety jest odbijane przez atmosferę, 20% jest przez nią pochłania­ne, a tylko 50% energii dociera do powierzch­ni ziemi. Wiele pożarów w gorących regionach Ziemi jest wywołanych przez ogniskowanie promie­ni słonecznych w porannej rosie...

Baterie słoneczne

Baterie słoneczne są to urządzenia elektronicz­ne, które wykorzystują zjawisko fotowoltaniczne do zamiany światła na prąd elektrycz­ny. Każde małe ogniwo wytwarza mały prąd, ale duża liczba ogniw, wzajemnie połączonych jest w stanie wytworzyć prąd o użytecznej mo­cy. Ogniwa są zbudowane z...

Układ Słoneczny - Małe ciała Układu Słonecznego

Cechami charakterystycznymi ciał tej grupy są: zależność składu chemicznego od odległości od Słońca (dalsze ciała zawierają więcej lotnych substancji), ich nieregularny kształt silnie odbiegający od kształtu kuli, a także brak oznak aktywności wulkanicznej, tektonicznej oraz dyferencjacji...

Układ Słoneczny - Pola magnetyczne planet

Dynamo planetarne.

Ziemia dysponuje dosyć silnym polem magnetycznym. Pole to jest w przybliżeniu dipolowe, tzn. daje się przedstawić jako pole magnesu sztabkowego umieszczonego w pobliżu środka Ziemi i nachylonego pod kątem ok. 11° do osi obrotu Ziemi. Pole magnetyczne mają także: Merkury, wszystkie...

RUBINOWY ZEGAR SŁONECZNY - TYCHY Żwakowska - Henryk Jan Dominiak - (dzieła wybrane)

Autorami Tyskiego zegara słonecznego są: Członek Stowarzyszenia Wikimedia Polska Henryk Jan Dominiak przedsiębiorca, artysta rzeźbiarz, malarz, gnomonik i wreszcie założyciel i dyrektor Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach oraz fizyk dr Lucjan Pajdzik z uniwersytetu w...

Układ Słoneczny - Komety

Komety obserwowane są od prehistorycznych czasów. Oglądane na niebie zjawisko spowodowane jest zbliżeniem się do Słońca niewielkiego ciała, które nazywać będziemy jądrem komety lub po prostu kometą. Obecnie znamy około 900 komet, z czego około 190 to komety periodycznie powracające w pobliże Słońca...

Jak powstał Układ Słoneczny?

Pomiędzy gwiazdami naszej galaktyki znajdują się wielkie chmury gazów i pyłów - mgławice. Przy­puszcza się, że to właśnie z takiej mgławicy, około 5 miliardów lat temu. powstał Układ Słoneczny. Prawdopodobną przyczyną było zagęszczanie ma­terii pod wpływem siły grawitacji. Kurcząca się...

TOPIARKA SŁONECZNA

TOPIARKA SŁONECZNA — szczelnaskrzynka drewniana nakryta oszklonym wiekiemsłużąca do wytapiania wosku z jasnego surowcapod wpływem promieni słonecznych. — Woszc^yna, rozkładana na płycie nachylonej odpowiedniodo kąta padania promieni słonecznych,roztapia się pod wpływem wysokiej temperaturyido 90 C)...

Destylator słoneczny

Kopie się dołek średnicy 90 cm i głębokości 45 cm. Do środka wstawia się naczynie na wodę. a następnie nakrywa dołek płachtą plastykową uformowaną w stożek. Ciepło słoneczne podnosi temperaturę powietrza i gleby pod plastykiem. Gleba wydziela parę wodną, którą nasyca się podgrzane powietrze...

Położenie i ruch planet w Układzie Słonecznym

Do czasów Mikołaja Kopernika (1473 - 1543) sądzono, że centralne miejsce w Układzie Słonecznym zajmuje Ziemia. Przyjmowano geocentryczny model Wszechświata, opracowany w II w n.e. przez Ptolemeusza. Według tego modelu centrum Wszechświata zajmowała nieruchoma Zie­mia, wokół której krążyły po sferach...