Sława i śmierć

Sława i śmierć – druga część serii In Death, autorstwa J.D. Robb (pseudonim Nory Roberts). Porucznik Eve Dallas prowadzi sprawę zabójstwa prokurator Cicely Towers. W sprawę zamieszany jest Roarke, który znał byłego męża oraz kochanka zamordowanej. Eve kłóci się z Roarkiem i para rozstaje się. Dochodzi do zabójstwa kolejnej kobiety- Yvonne Metcalf, aktorki, gwiazdy programów telewizyjnych...

Czytaj Dalej

Kara śmierci - argumenty za i przeciw

Kara śmierci - argumenty za i przeciw „Kara śmierci jest w ciele politycznym tym, czym rak w ciele pojedynczego człowieka, z tą jedynie różnicą, że nikt do tej pory nie próbował uzasadniać konieczności istnienia raka”. A. Camus „Rozważania o gilotynie” Zwolennicy kary śmierci odwołują się przede wszystkim do przesłanek rozumowych. Wychodząc od podstawowej przesłanki, że państwo ma obowiązek zapewnić swoim obywatelom spokój społeczny i bezpieczeństwo ...

Motyw śmierci w literaturze średniowiecznej na przykładzie Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśni o Rolandzie, Dziejów Tristana i Izoldy, Legendy o św. Aleksym.

Myśl o śmierci zajmowała bardzo ważne miejsce w literackim dorobku średniowiecza. Już od XI w. pojawiały się teksty określane mianem contemptus mundi, w których ukazywana była marność rozkoszy i wspaniałości doczesnego świata wobec nieubłaganej śmierci, która dosięgnie każdego człowieka...

Topos śmierci w literaturze.

„Śmierć jako temat poruszony w poezji”, „Rozważania o śmierci”, „Tanatos -bóg śmierci”, „Egalitaryzm śmierci”, „Śmierć i miłość”. Różnie być może sformułowany temat, który stawia wymagania, by prześledzić literackie ujęcia tego terminu.

Motyw śmierci należy do najważniejszych tematów sztuki...

Recenzje filmu pt. "Pasja" Mel'a Gibson'a

Krzyż na ramionach Ks. Andrzej Luter Jest to film porażający autentyzmem, realizmem, wręcz naturalizmem. Okrucieństwo Męki Pana staje się dla widza przeżyciem traumatycznym. Ma rację ks. prof. Waldemar Chrostowski, wybitny biblista, kiedy mówi, że chrześcijanie czytając czy słuchając w kościołach opisu męki Chrystusa, niejako "uodpornili" się na te teksty. Tymczasem Gibson chce nam uświadomić, jaka była prawdziwa cena za nasze zbawienie: to jest temat jego filmu, cel,

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

Literackie, plastyczne i filmowe obrazy II wojny światowej. Omów na wybranych przykładach.

 

II wojna światowa, która pochłonęła miliony ofiar na całym świecie, wywarła ogromny wpływ nie tylko na życie i świadomość tych, którzy przeżyli, ale także na losy kolejnych pokoleń. Na jej temat powstało...

Refleksja nad życiem i śmiercią we fraszkach i pieśniach Jana Kochanowskiego

Antropocentryzm i humanizm doby odrodzenia wyzwoliły w literaturze, a zwłaszcza w poezji, nurt autobiograficzny, nurt liryki osobistej o nastawieniu indywidualnym, nawet autentycznym. Podziw dla geniuszu ludzkiego, dla wszelkich talentów i działań twórczych, spowodował, że artyści czują się wyżsi nad...

Misterium Paschalne Chrystusa: Męka i śmierć na Krzyżu

Zmartwychwstanie, jako `powstanie z martwych' odsyła nas do śmierci na krzyżu. Śmierć i zmartwychwstanie stanowią jedno Misterium Paschalne Chrystusa,w którym dokonało się nasze zbawienie. Chrystus uwielbiony, to ten sam, który w łonie Maryi Dziewicy stał się człowiekiem, był ukrzyżowany pod...

Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako zadośćuczynienie

Pojęcie to nie jest biblijnym i wywodzi się z refleksji teologicznej. Jego pierwotnym kontekstem jest poszukiwanie więzi, łączności między różnymi prawdami objawionymi, poszukiwanie charakterystyczne szczególnie dla średniowiecza.

Św. Anzelm, w nawiązaniu do wymogów kulturowych swej epoki, starał się...

Świadectwa biblijne

Pierwotny kerygmat: tekst 1 Kor 15,3nn odwołuje się do podstawowych elementów przepowiadania zmartwychwstania: głoszenie, że Ukrzyżowany powstał z martwych, twierdzenie, że ta śmierć zmartwychwstanie jest `zgodna z Pismem', naoczne świadectwa uczniów o tym, że Ten, który był umarły żyje.

Św. Paweł...

Literatura wieków średnich o śmierci i ascezie

Tematyka śmierci przenikała twórczość pisarzy XIV i XV wieku. Hasło "memento mori" (pamiętaj o śmierci) było zawołaniem tych czasów. Już od wczesnego średniowiecza popularność zdobył motyw śmierci, ale pojmowana była ona jako oczekiwane z utęsknieniem wyzwolenie z doczesności lub chwalebne...

Polska od chrztu do rozbiorów

POLSKA

965 r. ślub Mieszka I z Dobrawą księżniczką Czeską

966 r. chrzest Polski Dagome Ludex - oddanie pod opiekę papieską

992 r. śmierć Mieszka I, na tronie zasiada Syn, Bolesław Chrobry

1000 r. zjazd gnieźnieński

1002 - 1018 r. wojny z Niemcami

!018 r. pokój w Budziszynie - zdobycie...

Barbarossa

-  śmierć Henryka V, ostatniego przedstawiciela dynastii salickiej

-  walka Lotara z Welfów i Fryderyka II ze Staufów

-  cesarzem Konrad III

-  Fryderyk Barbarossa – bratanek Konrada III ze Staufów, matka – z Welfów

-  zakończenie sporu z Welfami – przymierze z Henrykiem Lwem

*  nadanie Henrykowi Bawarii i...

Kara śmierci - historia, argumenty za i przeciw, stosunek Polaków do kary śmierci.

Prawo karne na ziemiach polskich we wczesnym średniowieczu opierało się na prawie zwyczajowym. Zakres przestępstw karanych śmiercią był zbliżony do istniejących w zachodniej części kontynentu. W sprawach ciężkich, jak zabójstwo, podpalenie, gwałty, rabunek, wyroki ferował lokalny władca (książę), w innych sprawach sądy sprawował właściciel domeny nadanej mu przez panującego. Najstarszą znaną formą karania śmiercią było ukamienowanie. Wraz z pojawieniem się ...

Śmierć i jej rozumienie w różnych okresach historycznych. Śmierć zdysocjowana, współczesne problemy etyczne.

Śmierć: proces rozpoczynający się agonią (powolnym ustawaniem czynności życiowych ustroju, trwającym nieraz od kilku godzin do kilku dni), jej istotą jest nieodwracalne ustanie czynności układów krążenia, oddychania a przede wszystkim mózgu i zniesienie ogółu jego funkcji jako jednostki czynnościowej, łącznie z zanikiem świadomości. Dzieli się na: a) śmierć kliniczną – druga po agonii faza procesu umierania (umieranie = agonia + śmierć), cechująca się ...

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania- starzenie się człowieka-gerontologia

STARZENIE SIĘ CZLOWIEKA - GERONTOLOGIA - Z punktu widzenia biologii wyróżnia się trzy zjawiska, które łączą się z przemijaniem życia: - długowieczność rozumiana jako czas, który osobnik ma szanse przeżyć w optymalnych warunkach - starzenie się, podczas którego dochodzi do nieprawidłowości w funkcjonowaniu organizmu - śmierć, która jest wydarzeniem kończącym życie. Śmierć nie musi wiązać się ze starzeniem, jednak prawdopodobieństwo jej wzrasta wraz z ...

Samobójstwo. Pomoc osobom zamierzającym dokonać samobójstwa.

SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. POJĘCIE SAMOBÓJSTWA 4 2. TYPY SAMOBÓJSTW 5 3. PRZYCZYNY SAMOBÓJSTW 6 4. SYGNAŁY ZAGROŻENIA SAMOBÓJSTWEM 7 5. CZYNNIKI RYZYKA POPEŁNIENIA SAMOBÓJSTWA 9 6. MITY O SAMOBÓJSTWACH 10 7. ZAPOBIEGANIE SAMOBÓJSTWOM 7.1 NATURALNE ŹRÓDŁA POMOCY 11 7.2 STRATEGIE PROFILAKTYCZNE I EDUKACYJNE 13 7.3 TERAPIE ZAPOBIEGAWCZE................................................................13 7.4 OŚRODKI ZAPOBOIEGANIA ...

Żałoba jako kryzys psychologiczny

Nikt nie jest w pełni przygotowany na stratę kogoś ukochanego. Można raczej być pewnym, że śmierć niezmiennie wywołuje nagły i głęboki wstrząs, nawet w tedy, gdy jest oczekiwana. Kiedy człowiek umiera, kończą się jego cierpienia, przynajmniej na tym doczesnym świecie. Jednak ci, którzy pozostają, muszą stawić czoła olbrzymiemu ciśnieniu., ważnym decyzjom, wstrząsowi, który poraża i paraliżuje, oraz innym niezwykle silnym emocjom. Tak właśnie zaczyna się ...

Motyw grobu w literaturze

Grób - Może być wykopanym w ziemi dołem, gdzie grzebie się ciało/ciała zmarłego/zmarłych lub urną z prochami albo też stanowi go nasyp ziemny (czasami obmurowany) w miejscu, gdzie ktoś jest pochowany (kopiec, kurhan, mogiła).

Biblia (NT) - Miejsce złożenia ciała Chrystusa: zdjąwszy cialo, obwinqł...

Motyw śmierci w literaturze

Śmierć - Z biologicznego punktu widzenia śmierć jest nieodwracalnym ustaniem wszystkich czynności życiowych. Literatura jednakże ujmuje to zjawisko jako znaczący element ludzkiej egzystencji, powód cierpienia i strachu ludzkiego, a także jako wielką tajemnicę.

Ludzie od zawsze próbowali wyobrazić sobie...

Antysemityzm i holocaust

Pobudzony we Francji aferą Dreyfusa (1894-1906), antysemityzm uczynił chwytliwą ideę syjonizmu:własnego dla Żydów państwa w Palestynie. Z kolei nacjonalistom w niektórych krajach ruch syjonistycznydostarczał argumentu do głoszenia haseł o wysiedleniu z nich Żydów i umieszczeniu ich w jakimśkraju...