Skrzyp bagienny

Skrzyp bagienny

Skrzyp bagienny (Equisetum fluviatile L.) - gatunek rośliny bagiennej należący do rodziny skrzypowatych. Występujący w strefie umiarkowanej na półkuli północnej. W Polsce dość pospolity gatunek rodzimy.

Czytaj Dalej

Paprotniki - Skrzypy

Zarodnie skrzypów umieszczone są na tarczowatym liściu zarodnionośnym. Zarodniki skrzypów są jednakowe anatomicznie, mają jednak zdeterminowaną płeć.

Skrzyp polny

Ziele skrzypu jest składnikiem granulatów Betagran, Reumogran i Urogran oraz mieszanek ziołowych Cardiosan, Pulmosan, Reumosan i Urosan, a wyciągi z ziela skrzypuwchodzą w skład płynów Betasol i Cholesol oraz pasty Fitolizyna, produkowanych w krajuprzez Herbapol.

Skrzyp polny - zastosowanie

Ziele skrzypu wchodzi w skład wielu mieszanek i specyfików ziołowych, m.  Na zachodzie Europy ziele skrzypu zalecane jest również dzieciom, które cierpią naczęste nieżyty oskrzeli i astmę oskrzelową.

Skrzyp bagienny

 

Wygląd: Rośliny trwałe, 30-120 cm wysokie, o pędach płodnych i płonnych jednakowo wykształconych i jednocześnie rozwijających się, Pędy słabo bruzdowane o płaskich, nie wystających żebrach, dość gładkie, do 8 mm grube, nierozgałęzione, lub z nielicznymi gałązkami bocznymi, białawo...

Charakterystyka chwastów - Skrzyp polny

Skrzyp polny jest uciążliwym chwastem polnym na wszystkich rodzajach gleb i we wszystkich zasiewach polnych. Kłącza skrzypu polnego rozmieszczone są w glebie i w podglebiu piętrowo, do głębokości ok.

Borówka bagienna

Skutkiem niszczenia torfowisk i utylizacji wilgotnych wrzosowisk borówka bagienna staje się w Europie Środkowej stopniowo coraz rzadsza. Owoce: Borówka bagienna i borówka czarna są wprawdzie do siebie podobne, ale nie równie często wykorzystywane.

Skrzyp polny

Wywar ze skrzypu polnego (zielone ziele) stosowany jest w ogrodach do spryskiwania roślin przeciwko chorobom grzybowym (np.

Skrzypy

Eąuisetum hyemale ma pędy nadziemne o wysokości od 30 do 100 cm, które skręcając się, tworzą splątaną matę, a kombinacja barw zielonej, białej i czarnej pędów Eąuisetum variegatum nadaje im atrakcyj­ny wygląd i z tego względu ten gatunek skrzypu jest często uprawiany jako roślina ozdobna.

Skrzyp olbrzymi

Pędy płonne 50-150 cm (rzadko do 200 cm) wysokie, do 2 cm grube - największy rodzimy gatunek skrzypu. Skrzyp olbrzymi nazywano „prawdziwym skrzypem polnym", gdyż z jego pędów bogatych w kwas krzemowy sporządzano proszek do czyszczenia.

Skrzyp (Equisetum trachyodon)

Skrzyp ten jest mieszańcem między skrzypem zimowym i pstrym.

CHARAKTERYSTYKA FITOSOCJOLOGICZNA BORÓW SOSNOWYCH I BAGIENNYCH

  Zbiorowiska związku Dicrano-Pinion to bory suche i bory świeże, występujące na podłożu piaszczystym, na mineralnych glebach bielicowych i bielicach o różnym stopniu wilgotności, a także bory bagienne spotykane na glebach torfowych torfowisk wysokich.

Brodnicki Park Krajobrazoowy.

W rezerwacie występuje wiele rzadkich i chronionych gatunków roślin, między innymi reliktowa żurawina drobnolistkowa, rosiczka okrągłolistna i długolistna, przymgiełka biała, bagnica torfowa, turzyca bagienna, widłak jałowcowy, bagno zwyczajne i bogata flora mszaków. Pod ochroną znajduje się tu bór bagienny z rozwijającym się torfowiskiem przejściowym.

Skrzyp polny

Skrzyp po ususzeniu nie ma ani zapachu, ani smaku. Należy jednak pamiętać, że przy dłuższej kuracjitrzeba jednocześnie podawać witaminę B1, gdyż skrzyp zmniejsza jej stężenie worganizmie.

Gleby mułowo bagienne

Gleby mułowo bagienne — gleby wytworzonez namulów rzecznych przynoszonychprzcz wody wolno płynące, przy współudzialeroślinności łąkowo-bagiennej w warunkach nadmiernegodługotrwałego uwilgotnienia, a więcbeztlenowych, oraz w miejscach po wyschniętychjeziorach, co sprzyja gromadzeniu sięw nich substancji organicznej; wartość użytkowatych gleb zależy od rodzaju i ilości zawartychw nich naraułów oraz od stopnia wilgotności.

SZUWARY

SZUWARY — zbiorowiska roślinne występującena obszarach zalanych płytką wodą albo naglebie przesyconej wodą; w skład szuwarów |wchodzą: trzcina pospolita, jeżogłówka gałęzista,skrzyp bagienny; czasami — manna mielec,mozga trzcinowata, tatarak.

Hydrosfera

TORFOWISKO:obszar bagienny,na którym tworzy się torf.

Fraszki Jana Kochanowskiego jako pamiętnik humanisty

Nawet lipa we fraszce Na lipę (jednej z wielu) przyznaje, że „skaczą lasy, gdy Orfeusz skrzypie”.

Wiek bagien węglowych

Księga Skał zapełniła się nagle olbrzymią rozmaitością zdrewniałych bagiennych roślin, niekiedy wielkich rozmiarów, jak olbrzymie mchy i paprocie drzewiaste, gigantyczne skrzypy  itp.

Wiek gadów

Ale świat otrzymał na koniec prawdziwą faunę i florę suchego lądu w przeciwieństwie do błotno-bagiennej fauny i flory z dawniejszych epok.

Mszaki

przewodzącą Skład łodygi : tkanki wzmacniającej koncentrycznej wiązki przewodzącej, skórki, miękiszu, Przegląd gromady mszaków Dzielą się na 2 klasy :-mchy -wątrobowce gametofit ZNACZENIE W PRZYRODZIE -rośliny pionierskie z porostami zamieszkują nowe terytoria -powoduje wietrzenie chemiczne skał -przygotowuje glebę -gromadzą duże ilości wody -stwarzją środowiska dla pewnych roślin bagiennych Paprotniki Cykl rozwojowy: Gametofit-przedrośle 1n > ...