Skrzydło

Czytaj Dalej

SKRZYDŁO

SKRZYDŁO — narząd służący zwierzęciu dounoszenia się w powietrzu; skrzydła mają owady,ptaki, a spośród ssaków — nietoperze. U owadówskrzydła tworzy fałd skóry związany z tułowiem;u ptaków skrzydła są przekształconymikończynami przednimi; u nietoperzy skrzydłemjest błona lotna rozpięta między...

Skrzydło

1) boczna, w stosunku do gł. korpusu,część budynku, wyodrębniana mniejszą liczbą kondygnacji,silnym cofnięciem w stosunku do lica elewacjifrontowej, ustawieniem pod kątem (np. prostym)w stosunku do korpusu lub części gł.; takżekażdy segment budowli, która nie ma wyodrębnionej części gł., a...