Skrobia

Skrobia

Czytaj Dalej

Chemiczne metody modyfikowania skrobi

Skrobia modyfikowana kwasowo, w porównaniu ze skrobią naturalną niemodyfikowaną, charakteryzuje się lepszą rozpuszczalnością w wodzie w temperaturze poniżej temperatury kleikowania, wyższym ciśnieniem osmo-tycznym, wyższą temperaturą kleikowania, mniejszą lepkością gorących kleików, mniejszym powinowactwem do jodu i obniżoną zdolnością do pęcznienia ziarn przy kleikowaniu w gorącej wodzie.

Polisacharydy - SKROBIA

Podczas hydrolizy tego produktu powyższej reakcji powstają dwa produkty: 2,3,6 – trimetyloglukoza i znacznie mniej 2,3,4,6 – tetrametyloglukozy: Z reakcji tej wynika, że w występujących w skrobi resztach glukozowych, w położeniach 1,4 i 5, nie ma wolnych grup hydroksylowych i w związku z tym atomy węgla są przy tych lokantach połączone ze sobą wiązaniami eterowymi, co z kolei potwierdza podany schemat budowy skrobi.

Kleikowanie skrobi, oraz znaczenie praktyczne tego zjawiska.

Skrobia występuje w postaci ziaren skrobiowych złożonych z dwóch różnych polisacharydów: ? Ziarno skrobi: Czysta skrobia jest białą, bezpostaciową (nie krystaliczną), amorficzną substancją bez smaku i zapachu, nierozpuszczalną w zimnej wodzie, oraz w większości rozpuszczalników organicznych.

SKROBIA

Ziarna skrobi mają układwarstwowy, koncentryczny lub rmmoirodowy;np. ziarna skrobi ziemniaczanej są duże, elipsoidalne,o układzie mimoirodowym, bądz małe,owalne; ziarna zaś skrobi pjzemcznej i żytniejsą kuliste i skupione obok siebie (—mączkiskrobiowa).

SKROBIA

Wielocukier (polisacharyd), podstawowa substancja zapasowa roślin, składnik pokarmu roślinożernych zwierząt i ludzi; Pod względem budowy chemicznej skrobia jest polisacharydem, złożonym z reszt glukozy połączonych ze sobą wiązaniami -» a-l,4-giikozydowymi (amy-loza, nierozgałęziona forma skrobii) lub a-l,4-glikozydowymi i a-l,6-glikozydowymi (rozgałęziona forma skrobii, podobna do glikogenu -amylopektyna).

Skrobia

Skrobia - najczęściej spożywany polisacharyd jest polimerem glukozy, zawierającym dwa składniki strukturalne — amyłozę i amylopektynę.

GLIKOGEN (skrobia zwierzęca)

Polisacharyd zapasowy komórek zwierzęcych. Zlokalizowany głównie w wątrobie (do 10% masy) i tkance mięśniowej (0,5-1%), Zbudowany z usieciowanej D-glukozy (połączonej wiązaniami 1-4 i 1-6), wchłoniętej z jelit lub pozyskiwanej w wyniku re-syntezy z kwasu mlekowego.

Powstaje w odpowiedzi na sygnał...