Siodła

Siodła

Siodła – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Zagnańsk. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa kieleckiego. W miejscowości Siodła w sierpniu 1944 roku sformowany został oddział „Czwartaków”. 15 sierpnia ksiądz kapelan „Wicher” odprawił mszę świętą, po której oddział ruszył na pomoc walczącej...

Czytaj Dalej

Zespół pustego siodła

Zespół pustego siodła (empty sella syndrome). Zaburzenie to polega na wrodzonej nieprawidłowości przepony siodła, co powoduje rozszerzenie się przestrzeni podpajęczynówkowej do siodła i ucisku na przysadkę. Podwyższone ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego prawdopodobnie predysponuje do powstania tego...

Zespół pustego siodła

Nazwą tą określa się powiększenie siodła tureckiego nie związane z obecnością guza; przestrzeń podpajęczynówkowa rozciąga się w okolicę siodła i po wykonaniu pneumoen-cefalografii wypełnia się powietrzem. Tomografia komputerowa wykazuje, że okolica siodła wypełniona jest płynem...

WYSADZONY Z SIODŁA. Powieść z życia współczesnego, powieść A. Sygietyńskiego

WYSADZONY Z SIODŁA. Powieść z życia współczesnego, powieść A. Sygietyńskiego, prwdr. w „Głosie" 1890, wyd. os. w Krakowie 1891. Tematem utworu są dzieje szlachcica Ernesta Załogowskiego, powstańca 1863, który po powrocie z zesłania nie mógł się dostosować do zmienionych warunków i spadając...

Gromada głowonogi

 

Glowonogi są trzecią, po małżach i ślimakach, niezwykle zróżnicowaną gromadą muszlo-wych mięczaków o długiej historii geologicznej. Jako skamieniałości są one jeszcze ważniejsze niż dwie wspomniane grupy. Za klasycznych przedstawicieli tej gromady uważa się zwykle mątwy, co jest o tyle...

Jamy i doły czaszki

Dół przedni czaszki położony jest najwyżej. Jego dno tworzą części oczodołowe kości sitowej, blaszka sitowa kości sitowej oraz skrzydła mniejsze i przednie części trzonu kości klinowej. Dół ten graniczy od dołu z oczodołami oraz częścią sklepienia jamy nosowej. Zawartość dołu...

MOTYW: TOTALITARYZM

MOTYW: TOTALITARYZM

Wstęp do motywu TOTALITARYZM

Odpowiedź jest jednoznaczna – w każdej idei zbawienia świata, uszczęśliwienia narodu tkwią zalążki totalitaryzmu. Spójrzmy, co się stało w Folwarku Dworskim. Oto stary, doświadczony Major, przeczuwając zbliżającą się śmierć, zbiera...

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Motyw domu i rodziny pojawia się od najwcześniejszych wieków w literaturze polskiej. Oczywiście w różnych utworach i różnych epokach pełni zupełnie inne funkcje i przedstawiany jest w różny sposób. Po raz pierwszy pojawia...

Motyw domu i rodziny w literaturze polskiej.

Motyw domu i rodziny pojawia się od najwcześniejszych wieków w literaturze polskiej. Oczywiście w różnych utworach i różnych epokach pełni zupełnie inne funkcje i przedstawiany jest w różny sposób.

Po raz pierwszy pojawia się on w twórczości Jana Kochanowskiego, w jego znanej fraszce pt. Na dom w...

Społeczeństwo polskie w oczach pisarzy Młodej Polski i XX-lecia

I. Zmiany w widzeniu poszczególnych klas społecznych i próba ich zespolenia.

Młoda Polska - epoką, w której dekadenckie przyzwolenie na rezygnację przeplata się z nastrojami agitacji do walki o wzniosłe idee.

Żeromski dokonuje rewizji przyczyn narodowego dramatu:

- stworzenie brutalnej...

Społeczeństwo polskie w oczach pisarzy Młodej Polski i XX-lecia

I. Zmiany w widzeniu poszczególnych klas społecznych i próba ich zespolenia.

1. Młoda Polska - epoką, w której dekadenckie przyzwolenie na rezygnację przeplata się z nastrojami agitacji do walki o wzniosłe idee.

2. Żeromski dokonuje rewizji przyczyn narodowego dramatu:

- stworzenie brutalnej...

Społeczeństwo polskie w oczach pisarzy XX-lecia i Młodej Polski

I. Zmiany w widzeniu poszczególnych klas społecznych i próba ich zespolenia.

1. Młoda Polska - epoką, w której dekadenckie przyzwolenie na rezygnację przeplata się z nastrojami agitacji do walki o wzniosłe idee.

2. Żeromski dokonuje rewizji przyczyn narodowego dramatu:

- stworzenie brutalnej...

Badania testowe

 

Badania testowe stosuje się podczas rekrutacji. Używa się ich zazwyczaj do wstępnej selekcji, zwłaszcza wtedy, gdy lista kandydatów do pracy jest długa. Z reguły testami posługują się firmy zagraniczne, ale ostatnio coraz częściej sięgają po nie również firmy polskie. Testów używa się także...

Jarosław Iwaszkiewicz - Gospodarstwo

K o c h a n o w s k i  m ó w i:

Pamiętać, by się piwo w lipcu nie skwasiło,

Pomnieć, kiedy czas siewu, a kiedy zażynki,

Dziewkę fukać, co w pieczy ma dzieże i rynki,

Dbać, by spętane konie złe nie ochwaciło.

Spod cienia błogiej lipy spoglądać na pole,

Czy się włodarz gdzie nie gzi, rataj nie...

Charakterystyka ery mezozoicznej

Najstarsze ślady życia jakie znamy, to minerały, jak grafit czy wapień, które nie mogły powstać w żaden inny sposób niż jako efekt czynności żywych organizmów. Najstarsze organizmy, których budowę można rozpoznać, pochodzą sprzed 1800 milionów lat. Są to sinice oraz strzępki grzybów niższych...

Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - TRANSKRYPCJA

Transkrypcja to proces, w którym informacja zawarta w DNA - zapisana w formie sekwencji deoksyrybonukleotydów - przepisana zostaje na język rybonukleotydów w pre-mRNA podczas reakcji katalizowanej przez enzym zwany polimerazą II RNA.

Jak już wspomniano, każdy z etapów ekspresji jest bardzo złożony. Sama...

Staw siodełkowy

Staw siodełkowy (art. sellaris). Obie powierzchnie stawowe mają kształt siodła, w kierunku jednej osi wypukłe, wklęsłe w kierunku drugiej, prostopadłej do pierwszej. Typowym stawem tego rodzaju jest staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka. W stawie tym, jak w stawie elipsoidalnym, odróżniamy dwie główne...

Czaszka pierwotna

Czaszka pierwotna (cranium primordiale). Podobnie do rozwoju rodowego, również i w rozwoju osobniczym tylny, mniejszy odcinek czaszki powstaje z przekształcenia się przedniego odcinka kręgosłupa Zawiera on. tak samo jak cały kręgosłup, strunę grzbietową, która sięga aż do siodła tureckiego kości...

Rozwój chrzęstnej czaszki pierwotnej

Rozwój chrzęstnej czaszki pierwotnej (chondrocranium). Tkanka chrzęstna występuje w błoniastej czaszce pierwotnej w podobny sposób jak w obrębie kręgosłupa; początkowo występuje ona po obu stronach przedniego odcinka struny grzbietowej w postaci pasm tkanki chrzęstnej, tzw. chrząstek przystrunowych...

Rozwój kości klinowej

Kość klinowa powstaje z siedmiu parzystych punktów kostnienia, przeważnie na podłożu chrzęstnym, w nieznacznej części na podłożu łącznotkanko-wym. W ósmym tygodniu życia płodowego powstaje: 1) punkt kostnienia między otw< rem okrągłym a owalnym dla skrzydła większego (alisphenoidale) i...

Powierzchnia wewnętrzna podstawy czaszki

Powierzchnię wewnętrzną podstawy czaszki dzielą dwie wystające krawędzie kostne na trzy doły: przedni, środkowy i tylny. Tylny brzeg skrzydeł mniejszych i przedni brzeg bruzdy skrzyżowania wzrokowego kości klinowej oddzielają dół przedni czaszki od dołu środkowego, ten zaś od dołu tylnego...