Sinica obwodowa

Czytaj Dalej

Rodzaje dyslalii obwodowej

DYSLALIA OBWODOWA: - dyslalia anatomiczna ruchowa (dysglosja) Dyslalia ankyloglosyjna Dyslalia makroglosyjna Dyslalia mikroglosyjna Wady wymowy u osób z wadami zgryzu Dyslalia rozszczepowi Wady wymowy u osób po całkowitej lub częściowej resekcji języka - dyslalia funkcjonalna - dyslalia anatomiczna słuchowa

DYSLALIA OBWODOWA

-dyslalia motoryczna -dyslalai sensoryczna -dyslalai pochodzenia obwodowego-powstaje w wyniku nieprawidłowej budowy receptora słuchowego lub obwodowego narządu artkulacyjnego.

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: Ogólna charakterystyka zaburzeń motorycznych - Nieprawidłowości obwodowe

Przyczyny, dynamika i symptomatologia zaburzeń dotyczących narządu ruchu są bardzo zróżnicowane. Ze względu na czynniki etiologiczne można je podzielić na wrodzone i nabyte. Pierwszą grupę stanowią nieprawidłowo­ści powstałe m.in. w wyniku chorób genetycznych i zaburzeń w chromoso­mach, działania w...

Układ obwodowy

Z mozgiem i rdzeniem kregowym maja polaczenie parzyste nerwy mozgowe i rdzeniowe, wiazace poszczegolne receptory i efektory z mozgiem i rdzeniem, tworzac obwodowy uklad nerwowy.

Skład krwi obwodowej

Skład krwi obwodowej, krążącej w naczyniach krwionośnych.

Sinice

Niektóre gatunki sinic potrafią żyć w ciemności, gdzie nie­możliwa jest fotosynteza i wtedy, tak jak bakterie, korzystają z materii organicznej, jaka jest w ich otoczeniu.

Hormony tarczycy (T3, T4, rT3) - struktura, etapy biosyntezy, inhibitory, transport we krwi, metabolizm obwodowy, efekty działania, metody diagnostyki laboratoryjne

 

TRH pobudza TSH, TSH pobudza tarczycę, hormony tarczycy to głównie T4, w wyniku dejodynacji powstaje T3 – ten hamuje wydzielanie TSH, TRH pobudza również w przednim płacie wydzielanie protaktyny.

Komórki pęcherzykowe wyłapują w sposób czynny jodki, utleniają je do jodu, a następnie do tyreoglobuliny...

Androgeny - struktura, biosynteza, przedstawiciele, transport we krwi, receptory, metabolizm obwodowy, płciowe i pozapłciowe efekty działania, metody diagnostyki laboratoryjnej

Po kolei powstają: DHEA – dehydroepiandrosteron Δ4 (delta 4) – androstendion testosteron dihydrotestosteron (hydroepiandrosteron) Pierwsze 3 są syntezowane w gruczołach dokrewnych, natomiast synteza dihydrotestosteronu (najaktywniejszego) odbywa się w tkankach obwodowych, głównie w pęcherzykach nasiennych, gruczole sterczowym oraz w skórze.

Estrogeny - struktura, biosynteza, przedstawiciele, transport we krwi, receptory, metabolizm obwodowy, płciowe i pozapłciowe efekty działania, metody diagnostyki laboratoryjnej

Z androstendionu powstaje estron, ta frakcja jest szczególnie nasilona w tkankach obwodowych, głównie w skórze, wątrobie i tkance tłuszczowej żółtej.

Gestageny - struktura, biosynteza, przedstawiciele, receptory, metabolizm obwodowy, efekt działania

 

Naturalnym gestagenem jest progesteron. Synteza zachodzi z cholesterolu poprzez pregnenolon.

Synteza:

jajnik

ciałko żółte – komórki luteinowe, produkują przez pewien okres ciąży progesteron, po czym od pewnego momentu jego funkcja jest przejmowana przez

łożysko, które jest głównym...

Sinice

• Klasa: sinicowe, cyanofitowe (Cyanophyceae) o Rząd: Chroococcales o Rząd: Nostocales  Rodzina: Oscillatoriaceae  Rodzaj: Spirulina  Rodzaj: drgalnica (Oscillatoria)  Rodzaj: trzęsidło (Nostoc)  Rodzina: Rivulariaceae  Rodzina: Scytonemataceae  Rodzina: Stigonemataceae Sinice mają rzadką zdolność asymilacji azotu atmosferycznego.

Obwodowy układ nerwowy

Obwodowy układ nerwowy tworzą korzenie rdzeniowe i nerwy obwodowe. Diagnozowanie uszkodzeń nerwów obwodowych opiera się na badaniu elektromiograficznym (EMG) i/lub badaniu szybkości przewodzenia (elektroneurografia).

Porażenie nerwów obwodowych

Nerwy obwodowe ulegają uszkodzeniu w następstwie przecięcia lub zgniecenia (np.

Uszkodzenia nerwów obwodowych

W zależności od charakteru i siły urazu może nastąpić stłuczenie, uciśnięcie, rozciągnięcie nerwu, przerwanie jego włókien osiowych lub przecięcie. Najczęściej dochodzi do uszkodzeń nerwów przebiegających w bezpośrednim sąsiedztwie kości przez przemieszczające się końce złamanej kości...

Zablokowania czynnościowe stawów kręgosłupa i stawów obwodowych

  Zablokowania czynnościowe stawów międzywyrostkowych kręgosłupa oraz niektórych stawów obwodowych stanowią najczęstsze zaburzenia czynnościowe w narządzie ruchu i najczęstszą przyczynę dolegliwości bólowych kręgosłupa.

Guzy nerwów obwodowych

guzy nerwów obwodowych; powstają najczęściej wskutek nowotworowego rozrostu osłonek nerwowych, tworząc tzw.

Neuron obwodowy

neuron obwodowy; n. Uszkodzenie dolnego neuro­nu ruchowego powoduje -> niedowład obwodowy.

Niedowład obwodowy

niedowład obwodowy; wiotki; powstaje wskutek uszkodzenia komórek ruchowych rdzenia lub nerwu obwo­dowego.

Rehabilitacja po operacjach z powodu chorób naczyń obwodowych

rehabilitacja po operacjach z powodu chorób naczyń obwodowych; obejmuje zakres działań mających na celu przy­wrócenie sprawności fizycznej, psy­chicznej, społecznej i zawodowej.

Sinica

sinica; zasinienie powierzchni skóry i śluzówek o odcieniu purpurowym lub szarosinym, co jest uzależnione od ilości i składu -> krwi krążącej.