Silvio Valenti Gonzaga

Silvio Valenti Gonzaga

Czytaj Dalej

GONZAGA

jednym z ważniejszych ośrodków kultury i sztuki Odrodzenia, szczególnie błyszczącym pod władzą Francesca Gonzagi i jego żony Isabełli d'Este (zob. Obraz Rodzina Gonzaga adoruje iw.

ŻÓŁKOWSKI (FORTUNAT) ALOJZY GONZAGA

ŻÓŁKOWSKI (FORTUNAT) ALOJZY GONZAGA, ur.

Ludwika Maria Gonzaga

  - druga żona Władysława IV - jedyna żona Jana Kazimierza Ludwika Maria była córką Karola Gonzagi księcia Nevers i Katarzyny de Guise. Królewicz zaprzyjaźnił się z Marią Gonzaga.

ALOJZY GONZAGA Św. SJ

Rosa, Lettere e scritti spirituali di san Luigi Gonzaga, Fi 1926; C. Gonzaga, Lo1927; J. Gonzaga, Fr 1937; Estr XII 121-124; Sommervogel III 1575-1581, X 1631-1637; F.

ANTONIANO SILVIO kard.

Silvio A. Carbonera, Silvio A.

GONZAGA UNIVERSITY

przekazu, informatyki i komputerów;publikuje kwartalnik „Gonzaga Law Review" (od 1966), rocz. „Reflections", „Spires" i „Chartes", tygodnik „GonzagaBulletin", a p o n a d t o „Signum" (10 z.

Święty Alojzy Gonzaga

Alojzy Gonzaga, zakonnik.