Silvio Giuseppe Mercati

Czytaj Dalej

TARTINI Giuseppe

1692-1770, Włoski skrzypek i kompozytor, teoretyk i pedagog, od 1721 koncertmistrz w bazylice św. Antoniego w Padwie, jeden z największych wirtuozów swego czasu. Dal podstawy nowoczesnej techniki gry skrzypcowej; w założonej przez siebie w 1728 padewskiej akademii muz. wykształcił wielu Włochów i...

ALBERIONE GIACOMO GIUSEPPE ks.

ur. 4 IV 1884 w San Lorenzo, zm. 26 XI 1971 w Rzymie, Działacz społ. i kulturalny, zał. kongregacji. Święcenia kapł. przyjął 1907;

stawiając sobie za cel głoszenie słowa Bożego za pośrednictwem współcz. środków przekazywania myśli, założył 1914 szkołę drukarską, a z zespołu wychowawców i...

ALLEGRANZA GIUSEPPE OP

ur. 16 X 1713 W Mediolanie, zm. 18 XII 1785 tamże, Teolog, historyk, archeolog.

Wykładał w Novarze, Vercelli, Rzymie (od 1746) i w Chieti (od 1752); podróżował po Włoszech, pd. Francji, Sycylii i Malcie celem poznania zabytków chrzęść, o których ogłaszał publikacje w językach łac. i wł. ;

1750...

ANTONIANO SILVIO kard.

Silvio A. Carbonera, Silvio A.

BARBIERI GIUSEPPE OSB

ur. 26 XII 1774 w Bassano (pn. Włochy), zm. 11 Xl 1852 w Padwie, Kaznodzieja.

Był prof, wymowy na uniw. w Padwie; do kaznodziejstwa wprowadziłelement opisów otaczającego świata, a w kompozycji kazań —formę poetycką; napisał m.in. Orazioni quadresimali (Mi 1836);jego kazania noszą wyraźny wpływ B...

BARDINI GIUSEPPE ks.

ur. 1 VIII 1859 w Feltre (Włochy), zm. 3 VIII 1944 w Sao Domingos (Brazylia), Duszpasterz emigrantów pol. w Brazylii.

Studia teol., rozpoczęte we Włoszech, ukończył w Säo Leopoldo(Brazylia), dokąd przybył 1883; święcenia kapł. przyjął1885; w Bento Gonçalves (stan Rio Grande do Sul) zetknąłsię z...

BAYMA GIUSEPPE SJ

ur. 9 XI 1816 w Oneri (Wiochy), zm. 7 II 1892 w Santa Clara (Stany Zjedn.), Teolog, filozof.

Do zakonu wstąpił 1832; w kolegiach jez. uczył przedmiotówhuman, i fizyki; 1852 został rektorem seminarium duch. w Bertinoro;1858 udał się do Anglii, gdzie w Stonyhurst wykładałfilozofię; 1868 przybył do...

BESCHI COSTANTINO GIUSEPPE SJ

ur. 8 XI 1680 w Castiglione delle Stiviere (Włochy), zm. 4 II 1747 w Ambalakat (Indie), Misjonarz, pisarz, lingwista indolog.

Do zakonu wstąpił 1698 w Novellara; po przyjęciu 1709święceń kapł. wyjechał 1710 w celach mis. do Indii; 1711 przydzielony do misji madurajskiej, działał jako wędrowny asceta(->...

BIANCHINI GIUSEPPE COr

ur. 9 IX 1704 w Weronie,zm. 13 X 1764 w Rzymie, Wydawca kodeksów bibl. i historyk.

Po ukończeniu studiów teol. został 1725 kanonikiem katedralnymi prefektem biblioteki kapitulnej w Weronie; 1732 wstąpiłdo zakonu w Rzymie; pap. Klemens XII zlecił mu 1738 kontynuowaniewyd. Annales ecclesiastici C. Baroniusa;...

BRIZIO, Briccio GIUSEPPE SJ

ur. ok. 1533 w MassaCarrara (Toskania), zm. 2 III 1604 w Rzymie, Architekt.

Do zakonu wstąpił 1562; pracował w Rzymie przy budowiedomów jez. pod kierunkiem G. Tristano; 1575 przybył do Polskii przygotował projekt kolegium jez. w Jarosławiu (nie zatwierdzonyprzez fundatora), a 1580 rozpoczął budowę...

CASTIGLIONE GIUSEPPE, Lang Szining SJ

ur. 19 VII1688 w Mediolanie, zm. 16 VII 1766 w Pekinie, Malarz wł.działający w Chinach.

Do zakonu wstąpił 1707 w Genui jako brat; namalował tuobraz Ignacy Loyola do głównego ołtarza kościoła nowicjatuoraz 8 scen bibl. do refektarza; 1709 przybył do Portugaliii ozdobił kaplicę kolegium jez. w Coimbrze...

CATALANI GIUSEPPE

ur. 14 VI 1698 w Paola (prow.Cosenza), zm. 10 VIII 1764 w Rzymie, Historyk liturgii. Byłczłonkiem oratorium św. Hieronima.

Do ważniejszych dzieł liturgicznych C. należą klasyczne wyd.ksiąg liturg. wraz z komentarzami, wartościowymi z uwagi nabogaty materiał hist, i rubrycystyczny De codice sancii...

CATALDO GIUSEPPE MARIA BENIAMINO SJ

ur. 17 III 1837w Terrasini (prow. Palermo), zm. 9 IV 1928 w Pendleton (stanOregon, Stany Zjedn.), Misjonarz.

Do zakonu wstąpił 1852; studiował w Rzymie, Lowaniumi Bostonie; 1865 rozpoczął działalność mis. wśród Indian GórSkalistych i Alaski; będąc 1877-93 przełożonym misji, założyłszereg nowych...

DTNSENGARD GIUSEPPE CM

ur. 25 IX 1844 w La Spezia (Liguria), zm. 9 VII 1913 w Rzymie, Katecheta.

Po studiach teol. i przyjęciu 1867 święceń kapł. wstąpił 1872 do zgromadzenia; 1872-1901 wykładał przedmioty human, w konwikcie w Sarzana, potem teologię mor. i homiletykę w Turynie; od 1908 był prokuratorem gen. zgromadzenia...

DUSMET GIUSEPPE BENEDETTO OSB kard.

ur. 15 VIII 1818 w Palermo, zm. 4 IV 1894 w Katanii (Sycylia), Działacz kościelny.

Od 1833 wychowywał się i kształcił w benedyktyńskim opactwie S. Martino delle Scale (k. Palermo), gdzie 1840 złożył profesję zak., a po przyjęciu 1842 święceń kapł. został prof, filozofii i teologii; był przeorem w...

FAGNANO GIUSEPPE SDB

ur. 9 III 1844 w RocchettaT a n a r o k. Asti, zm. 18 IX 1916 w Santiago de Chile, organizatorżycia kośc. w Patagonii Pd. i Ziemi Ognistej.

Studia teol. w seminarium duch. w Asti rozpoczął 1856, anast. brał udział w walkach o zjednoczenie Włoch (1859-61)j a k o sanitariusz w oddziałach G. Garibaldiego i w...

FANFANI GIUSEPPE OP

Imię zak. Ludwik, ur. 24 XI1876 w Pieve Santo Stefano (Toskania), zm. 25 X 1955 wRzymie, teolog, kanonista.

Do zakonu wstąpił 1893 i po studiach filoz.-teol. w seminariachzak. we Florencji i Rzymie przyjął 1899 święceniak a p ł . ; 1903 uzyskał doktorat na Angelicum, gdzie zostałprof, teologii mor. i...

FERRARI GIUSEPPE

ur. 7 III 1811 w Mediolanie, zm.1 VII 1876 w Rzymie, filozof i polityk.

Byt uczniem filozofa i prawnika G . D . Romagnosiego;1838 wyemigrował do Francji, gdzie uzyskał 1840 d o k t o r a t naSorbonie na podstawie rozprawy De l'erreur (P 1840); wykładałw kolegium Rochefort w Strasburgu i w Bourges,tracąc j e d...

FRASSINETTI GIUSEPPE

ur. 15 XII 1804 w Genui,zm. 2 I 1868 tamże, działacz k o ś c , pisarz r e i . , stuga Boży.

Po ukończeniu seminarium diec. w Genui przyjął 1827święcenia kapł.; był proboszczem (kolejno w 3 parafiach)w Genui, gdzie założył 12 organizacji kośc. (dla młodzieży,kobiet, robotników, służących...

GARAMPI GIUSEPPE kard.

ur. 29 X 1725 w Rimini,zm. 4 V 1792 w Rzymie, historyk Kościoła, archiwista, dyplomata,nuncjusz p a p . w Polsce.

Uzyskawszy staranne wykształcenie, zajął się (m.in. podwpływem L.A. Muratoriego) badaniami hist.; rozprawąDe nummo argenteo Benedica III ( R 1749), w której rozwiałlegendę o papieżycy...