Silvio Aquino

Czytaj Dalej

ANGELICUM, Pontificia Università di S. Tommaso d'Aquino, domin

Wyższa uczelnia filoz.-teol. w Rzymie. A. posiada wydział filoz., teol. i prawa kan., z prawem nadawania stopni akademickich.

A. powstało z przekształcenia Collegium Divi Thomae de Urbe, zatwierdzonego 1580 przez pap. Grzegorza XIII. W 1727 Benedykt XIII zezwolił nadawać stopnie akademickie również...

ANTONIANO SILVIO kard.

Silvio A. Carbonera, Silvio A.

AQUINO - SORA - PONTECORVO

Bpstwo na pd. wsch. od Rzymu, zależne bezpośrednio od Stolicy Apost., powstałe 1818 z połączenia na równych prawach 3 bpstw.Aquino, siedziba italskiego szczepu Herników; bpstwo istniało w V-VI w. ; po zniszczeniu miasta w VI w. wskutek najazdu Longobardów i epidemii A. nie miało 585-1056 bpa; bardziej znani...