Silvia Saint

Silvia Saint

Czytaj Dalej

„ZIEMIA PLANETA LUDZI” A. DE SAINT-EXUPERY - HUMANIZM

−  poznać człowieka

−  miłość do człowieka, bezinteresowna

−  chęć poznania, ciekawość

−  miłość do życia

Dzięki głównemu bohaterowi autor przedstawił swoje losy podczas pracy lotnika. Latał na samolotach przewożąc paczki. Chęć poznania świata z innej strony, z góry, skąd nikt go jeszcze...

Pięknokwiat "Saint Aubin"

Roślina ta jest mieszańcem storczyków. Wyhodowano ją z trzech zrzucających zimą liście, naziemnych gatunków Calanthe: C.vestita, C.regrieri i C.williamsii. Z siedmiocentymetrowej pseudobulwy wyrastają wdzięczne pędy kwiatowe. Liście pojawiają się i opadają na długo przed okresem kwitnienia, który...

MONT - SAINT - MICHEL

(wym. mąsęmiszęl) Skalista wysepka na Kanale La Manche, ok. 1,5 km od wybrzeży Normandii w pobliżu Avranches, dostępna w czasie odpływu, połączona z brzegiem groblą Pontorson. Jej słynne opactwo benedyktyńskie założył w 708 Aubert, biskup Avranches, wg wskazówek (jak głosi legenda) udzielonych mu we...

SAINT ALBANS

(wym. santo:lbenz) Miasto w hrabstwie Hertford w Anglii (Brytania), miejsce, gdzie było rzymskie Verulamium i opactwo benedyktyńskie zał. w 793 ku czci św. Albana; w czasie Wojny (zob.) Dwóch Róż miejsce dwóch bitew: w 1455, zakończonej zwycięstwem Yorków, i 1461, kiedy wygrali Lancastrzy. Opactwo...

SAINT - CYR

(wym. sę si:r) Miasteczko w pobliżu Wersalu; pani de Maintenon i Ludwik XIV założyli tam w 1686 szkołę klasztorną dla niezamożnych, szlachetnie urodzonych dziewcząt, pod nazwą Instytut Panien Św. Ludwika a. Instytut St. Cyr. Dla szkolnego teatru uczennic napisał Racine tragedie Esther (zob. Estera) i...

SAINT - DENIS

(wym. sę ddni) Miasto nad Sekwaną, w zespole miejskim Paryża; na miejscu gallo-rzymskiego Catulliacum Dagobert I założył w 626 opactwo St. Denis (zob. św. Dionizy) od imienia patrona Francji.

Kościół opactwa przebudowany przez słynnego opata Sugera ok. 1132 z bazyliki karolińskiej, konsekrowany w 1144...

SAINT - GERMAIN - DES - PRES

(wym. sę żermę dttprę) Słynne opactwo paryskie na lewym brzegu Nokwany, zał. w 558 przez Childeberta I z dynastii Mcrowingów. Grobowce wielu królów tej dynastii.

Kościół i opactwo wielokrotnie niszczone. Obecny kościół w stylu romańskim pochodzi z 1. poł. XI w. /,c starego opactwa, zburzonego w czasie...

SAINT - GERMAIN - EN - LAYE

(wym. sę żermę alę) Miasto nad Sekwaną w zespole miejskim Paryża, wyrosłe wokół klasztoru św. Germana (zał. przez pierwszych Kapetyngów) i pobliskiego zamku Ludwika VI.

Zawarto tu 8 VIII 1570 pokój kończący 3. wojnę hugonocką, a 10IX 1919 podpisano pokój między państwami Ententy (m.in. także...

(the) SAINT - JUST Louis

(wym. sężijst), 1767-94, Loden z przywódców Rewolucji Fr., zdolny i fanatyczny współpracownik Robespierre'a, publicysta, jeden z przywódców i głównych mówców jakobińskich, członek Konwentu i Komitetu Ocalenia Publicznego, zwolennik i teoretyk polityki terroru i konfiskaty dóbr emigrantów politycznych...

SAINT - SAVIN - SUR - GARTEMPE

(wym. sę sawę stlr gartą:p) Wieś nad rzeką Gartempe, w Poitou, w dep. Vienne, na wsch. od Poitiers (środk.-zach. Irancja).

Kościół St.-Savin romański, dawne opactwo benedyktynów z XI-XII-XV w.,. trójnawowa hala z cm porami, z transeptem, chórem z obejściem i kaplicami promienistymi, z wieżą na...

BERNARDIN de SAINT - PIERRE JACQUES HENRI

ur. 19 I 1737 w Hawrze, zm. 21 I 1814 w Eragny-sur-Oise, Pisarz.

Wychowywał się w kolegiach jez. w Caen i Rouen; z zawodu inżynier, poświęcił się karierze wojskowej ; p o wystąpieniu z wojskazwiedził (1761-66) Holandię, Niemcy, Polskę i Rosję;

1768-70 przebywał na wyspie Mauritius; 1770 osiedlił...

BRACIA św. GABRIELA, Frères de l'Instruction Chrétienne de Saint Gabriel

Laickie zgromadzenie franc, któregocelem jest wychowywanie w duchu chrzęść i nauczanie dzieci,zwł. niewidomych i głuchoniemych.

W 1816 ks. Gabriel Deshayes (1767-1842) założył w Auray(Bretania) zgrom, zbliżone pod względem celu i duchowości dobraci szkolnych; podobieństwo celów doprowadziło 1817...

CHAMBÉRY, Chambéry — Saint-Jean-de-Maurienne — Ta-rentaise

Metropolia w pd.-wsch. Francji z sufraganią Annecy.

Diecezję Ch. erygowano 1779 jako sufr. Lyonu na obszarze dawnych diec. Genewy, Annecy, Tarentaise, Maurienne oraz Pays de Gex; zniesiona 1793, wznowiona 1802, a 1817 podniesiona do rangi metropolii z sufr. Aosta; 1819 od Ch. odłączono Genewę z kantonem i...

COUSERANS, Conserans, Saint - Lizier

Dawne bpstwo w pd. Francji (Pireneje), powstałe w V w., którego pierwszym bpem był św. Walerian (V w.), a kolejnymi Gliceriusz, wymieniony w aktach synodu w Agde (506), oraz św. Liceriusz (Lizier, zm. 747), później patron miasta (stąd nazwa Saint-Lizier); w XII w. terytorium bpstwa opanowali katarowie, z...

SAINT ALBANS, NAJAZD NA SAINT ALBANS 1864

Bodźcem do utworzenia w 1867 unii wszystkich posiadłości brytyjskich w Ameryce Północnej (Kanada) była obawa Kana­dyjczyków przed agresją Stanów Zjedno­czonych. W czasie WOJNY SECESYJNEJ około 25 konfederatów przebywających w Kanadzie przekroczyło granicę Unii i za­atakowało miasto Saint Albans w...

EKIPY ŚWIĘTEGO DOMINIKA, Equipes Saint - Dominique

Wspólnoty katolików świeckich dążących do doskonałości ewangelicznej wg duchowości -> Dominika (Guzmana) poprzez wspólną modlitwę i czytanie Pisma św. oraz miłość wzajemną członków, tworzących małe -» zespoły nieformalne, zobowiązane do apostolatu (IV) przez świadectwo życia i ewangelizację...

FLEURY, Saint - Benoît - sur - Loire (dep. Loiret)

Opactwobenedyktyńskie we Francji założone 651 przez Leodeboda,opata klasztoru Saint-Aignan z Orleanu, na ziemiach nadanychprzez króla Chlodwiga II .

Opat Mummulus (632-663) sprowadzi! do F. z Monte Cassinorelikwie św. Benedykta, a opat Teodulf (798-818) założyłszkołę klasztorną; istniało tu również —»...

FONTENELLE, Saint - Wandrille - Rançon

Opactwo ->benedyktynów w Normandii (dep. Seine-Maritime).

Z o s t a ł o zał. 649 przez Wandregizyla (dostojnika dworukróla Dagoberta I ) , który będąc pierwszym opatem powołałdo życia szkołę klasztorną (po okresie upadku reaktywowanąprzez opata Gerwolda, zm. 806), a opat Ansbert (zm.ok. 689) -...

GODFRYD ze ŚWIĘTEGO WIKTORA, Godefroy de Saint - Victor CRSA

ur. ok. 1125, zm. po 1190 w Paryżu,teolog, pisarz ascetyczny.

Po studiach 1140-55 w Paryżu(m.in. u Adama z Balsham) wstąpił do zakonu i przebywałw klasztorze Świętego Wiktora; pisał teksty liturg. i kazania(wydal P. Delhaye Les sermons de G., RTAM 21(1954)194-210), w których doceniał pozyt. wartość —>...

HUGON z SAINT - CHER, Hugo a Sancto Caro OP kard.

ur. ok. 1190 w Saint-Chef (Cher) k. Vienne, zm. 19III 1263 w Orvieto, teolog, biblista.

Po wstąpieniu 1225 do zakonu studiował w Paryżu teologięi prawo; 1227-30 i 1236-44 byl prowincjałem we Francji, a1230-35 prof. Pisma św. i teologii na uniw. w Paryżu; 1240-41był gen. wikariuszem swego zakonu; był...