Silvia Berger

Silvia Berger

Czytaj Dalej

BERGER KAROL

BERGER KAROL, ur.

BERGER JÓZEF

ur. 14 III 1901 w Orłowej (k. Ostrawy), zm. 11 VI 1962 w Bratysławie, Duchowny ewangelicki.

W 1924 ukończył studia na wydz. teologii ewang. UW, nast.pracował w Cieszynie; od 1936 był prob, w Czeskim Cieszynie,gdzie dla ludności pol. założył pol. zbór; od 1939 więzionyw obozach koncentr. w Oświęcimiu i...