Silvestro Lega

Silvestro Lega

Czytaj Dalej

Nadrzeczne lasy łęgowe - Rzeka i łęg: zawsze razem

 

Zanim człowiek zaczął eksploatować i przekształcać łęgi (łęg oznacza zarówno las łęgowy, jak i nadrzeczną łąkę, a wreszcie płaski obszar nadrzeczny na terasie zalewowej), lasy łęgowe towarzyszyły wszystkim rzekom w Europie Środkowej. Tylko w górach stromość terenu często uniemożliwia...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Dynamika łęgów

 

Zmiany przepływu w rzekach mogą prowadzić zarówno do niewielkich powodzi, jak i do większych. Statystycznie rzecz biorąc, naprawdę duże powodzie zdarzają się mniej więcej raz na dziesięć lat. Zalaniu ulega wówczas cały łęg.

Co to jednak znaczy: cały łęg? Czy w systemie rzecz-no-łęgowym w...

ŁĘGA, Lenga, WŁADYSŁAW JAN

ogłosił Legendy Pomorza (1958), ponadto pamiętnik Z mych wrażeń wojennych 1915-1919 (1922) i zbiór poezji Z pomorskich łanów (1925).

ŁĘG

Pot. podmokła łąka, zazw. z przepływającym przez nią strumieniem, z zaroślami i wikliną; łąka w dolinie rzeki (smużna, nadrzeczna), na terenach o utrudnionym odpływie wód (nadbrzeżna, zakolowa, rozlewiskowa) a. na glebach bagiennych, mułowo-błotnych (zastoiskowa, śródpolna, dolinowa); zob. Las (Las...

Model Silvestro

Charakterystyka

R. Silvestro zaprezentował w 1998 roku model zarządzania jakością|systemu zarządzania jakością dostosowany do specyfiki organizacji usług|usługowych. Składa się on z trzech części: wewnętrzna zawiera kluczowe obszary, środkowa je rozwija, a zewnętrzna pokazuje metody wspomagające...

Gate - leg table

Prostokątny, owalny lub okrągły stół z jedną lub częściej dwiema ruchomymi płytami, które po podniesieniu opierają się na ruchomych wspornikach lub na nogach odsuwanych wraz z częścią oskrzyni; charakterystyczny dla meblarstwa ang.; wprowadzony w XVI w., w powszechnym użyciu od XVII w...

Łęgi

Grunty położone najczęściej w dolinach rzek, okresowo zalewane. Gleby tych siedlisk są bardzo żyzne, a rośliny higrofilne.

ŁĘGI, las łęgowy

Zbiorowisko leśne lub zarośla porastające doliny rzek i strumieni. Tereny te bywają okresowo zalewane. Charakterystyczną roślinnością łęgów są wierzby, topole i olchy. Na żyźniejszych obszarach spotyka się też wiązy, jesiony oraz dęby szypułkowe. Runo łęgów jest zwykle bogate i...