Silverton (wytwórnia muzyczna)

Czytaj Dalej

Motywy malarskie i muzyczne w literaturze

Malarstwo i muzyka bardzo często występuję w literaturze w formie motywów literackich. Pełnią one w utworach rolę tła, dodają dziełu przestrzennego wyrazu poprzez wzbogacenie go o warstwę foniczną i wizualną. Pomagają oddać nastrój opisywanego miejsca, przybliżają odbiorcy klimat danej epoki...

Cynia wytworna

Cynie zostały przywiezione do Europy z Ameryki Środkowej w połowie XVIII w. Kwiaty, które mogą być czerwone, żółte i pomarańczowe, przypominają dalie lub chryzantemy. Cynie uprawiane są najczęściej na rabatach, można je sadzić w grupkach lub (rzadziej) pojedynczo. Gatunkami karłowymi warto obsadzać...

Chamaedorea wytworna

Chamedorea wytworna to palma pochodząca z Meksyku, łatwa w uprawie i bardzo dobrze komponująca się z wieloma roślinami. Fontanna jej listowia świetnie kontrastuje z innymi liśćmi. Potrzeba jednak kilku lat, by zawsze zielona chamedorea osiagnęła odpowiednią wysokość. Należy zapewnić jej właściwe...

Szałwia wytworna

Szałwia wytworna jest rośliną długowieczną pochodzącą z Meksyku. W Polsce traktuje się ją jak sezonową. W oranżerii o umiarkowanym klimacie może rosnąć przez cały rok, produkując kwiaty, poczynając od środka lata aż po następną wiosnę. Okazy hodowane przez cały czas w oranżerii mogą...

Tężnica wytworna

Wygląd: długość 3 cm, rozpiętość skrzydeł 4 cm. Ciało z wierzchu czarne, boki tułowia i koniec odwłoka jasnoniebieskie. Od oczobar-wnic różni się oczami u góry czarnymi, u dołu niebieskimi, oraz małą, okrągłą plamką koło oka.

Środowisko: wszelkiego typu wody stojące i powoli płynące...

Instrumenty muzyczne

Proste melodie mogą być odegrane nawet przy użyciu przedmiotów codziennego użytku, na przykład butelek. Jednak najlepsze instru­menty muzyczne wymagają skom­plikowanej technologii w celu osiągnięcia odpowiedniej jakości i skali dźwięku. Instrumenty muzyczne można podzielić na szereg podstawowych...

Co to są progi w instrumentach muzycznych?

Gitara, bandżo, mandolina, lutnia, bałałajka i po­dobne instrumenty charakteryzują się tym, że ich podstrunnica poprzedzielana jest metalowymi progami. Progi pomagają we właściwym umieszczeniu palca na gryfie i otrzymaniu pożądane­go dźwięku. Wystarczy tylko przycisnąć strunę w dowolnym miejscu na...

FLAMANDZKA SZKOŁA MUZYCZNA

Zespół cechgłównego nurtu polifonicznej muzyki zach.eur., przede wszyst k im k o ś c , występujących w okresie renesansu od 2. poł.XV do końca XVI w. (od Johannesa Okeghema do Orlandadi Lasso); w obrębie tego czasu i twórczości wyróżnia sięfazy korespondujące z dawniejszymi szkołami, np. szkołą—>...

Chór muzyczny, chór śpiewaczy

(empora organowa,trybuna organowa, trybuna śpiewacza), w budowlikość. pomieszczenie na instrumenty muz. (najczęściejorgany) i dla chóru śpiewaczego.

W bazylikachwczesnochrześc. i bizant., w kościołach rom. i wczesnogot.stanowił na ogół wydzieloną balustradą lubażurową przegrodą przestrzeń...

Wytwórnia win owocowych

1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Przedmiotem działalności naszego przedsiębiorstwa jest produkcja i wprowadzenie na rynek nowej marki wina owocowego. Spółka powstała 01.05.2005 r. w Siemianowicach Śląskich jako Spółka z o.o. zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach na mocy umowy spisanej w formie aktu notarialnego przez wspólników zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Spółkę reprezentuje oraz prowadzi jej sprawy ...

Formy wychowania muzycznego w przedszkolu.

W procesie umuzykalniania przedszkolaków szczególnie często wykorzystuje się elementy współczesnych systemów wychowania muzycznego. Celem form stosowanych w procesie umuzykalniania dzieci przedszkolnych jest: „wychowanie dla muzyki i przez muzykę.” Wielu twórców w swoich programach pracy zwraca uwagę na np.: wyeksponowanie ruchu, twórczą aktywność dzieci, przyjemność, którą powinna dawać im muzyka, satysfakcję płynącą z wykonania choćby najłatwiejszych zadań ...

Omów środki dydaktyczne pomocne w procesie kształcenia muzycznego dzieci

Najważniejszy okres umuzykalnienia dziecka to okres przedszkolny. Umuzykalnienie to nie tylko rozwój słuchu muzycznego, ale cały szereg zdolności i umiejętności wspomagający pełny rozwój dziecka. Umuzykalnienie to wrażliwość na dźwięk, poczucie rytmu, rozróżnianie nastrojów w muzyce, wrażliwość na tekst. Zajęcia są pretekstem do spotkań towarzyskich oraz miłego i twórczego spędzania wolnego czasu. Małe dzieci bardzo chętnie wykonują wszystkie polecenia i ...

Analiza dzieła muzycznego - Fryderyk Chopin Nokturn c – moll op. 48 nr 1

Fryderyk Chopin Nokturn c – moll op. 48 nr 1 Nokturn, to utwór o charakterze miniatury instrumentalnej, głównie fortepianowej. Formę tę kontynuował w swej twórczości Fryderyk Chopin, który jest twórcą 19 nokturnów. Większość tego rodzaju utworów opiera się na formie ABA, a więc analizowany przeze mnie Nokturn c –moll również posiada podobną budowę, którą można przedstawić za pomocą następującego schematu: A,B,A1,coda. Część A obejmuje 24 takty, a w ...

Analiza dzieła muzycznego - Fryderyk Chopin Mazurek D – dur op. 33 nr 2

Fryderyk Chopin Mazurek D – dur op. 33 nr 2 Fryderyk Chopin jako romantyk a zarazem przedstawiciel polskiej szkoły narodowej, w swojej twórczości sięga do kultury ludowej, którą zachwyca się od młodzieńczych lat. Analizowany utwór, jest znakomitym tego przykładem. Mazurek to taniec stylizowany, oparty na tańcach ludowych posiadających trójdzielne metrum (kujawiak, mazur, oberek). Większość mazurków Chopina posiada formę ABA, co wskazuje na to, że skrajne części ...

Dramat muzyczny Wagnera

Dramat muzyczny Wagnera Ryszard Wagner (ur. 22 maja 1813 w Lipsku; zm. 13 lutego 1883 w Wenecji), niemiecki kompozytor. Pochodził z amatorskiej rodziny aktorskiej. W dzieciństwie uczyła się gry na skrzypcach i fortepianie, ale nie został nigdy wirtuozem. Pociągała go twórczość literacka i kompozytorska, a także teatr muzyczny, który z czasem stał się największą fascynacją jego życia. Edukacja muzyczna Wagnera, w zakresie teorii i kompozycji, opierała się w ...

Korelacja form wychowania muzycznego

Problematyką wychowania muzycznego zajmowało się i zajmuje wielu wybitnych muzyków pedagogów. Powstało wiele interesujących koncepcji i systemów i form wychowania muzycznego. Największa popularność na świecie zdobyli: Emil Jaques-Dalcroze, Carl Orff i Zoltan Kodaly. Uznano je za najpełniejsze i najdojrzalsze pod względem artystycznym i pedagogicznym. Formy te nazwano "współczesnymi", ponieważ są one współcześnie stosowane w tych krajach, w których uznano je za ważne dla ...

Kształcenie słuchu dla szkół muzycznych I stopnia

27 RODZAJE TRÓJDZWIĘKÓW TRÓJDZWIĘK DUROWY-zbudowany jest z tercji wielkiej i małej 3 3. TRÓJDZWIĘK MOLOWY-zbudowany jest z tercji małej i wielkiej 3 3. TRÓJDZWIĘK ZWIĘKSZONY-zbudowany jest z dwóch tercji wielkich +5 RODZAJ TRÓJDZWIĘKU ZALEŻY OD WIELKOŚCI TERCJI I ROZMIESZCZENIA TYCH TERCJI W ZWIĄZKU DO SIEBIE. TRÓJDZWIĘK OPARTY NA TERCJI-zaczyna się od trzeciego stopnia gamy zbudowany jest z tercji oraz z kwarty. /sekstowy TRÓJDZWIĘK OPARTY NA ...

Rola zajęć muzycznych i plastycznych w kształtowaniu wrażliwości i wartości estetycznych dzieci w klasie pierwszej

SPIS TREŚCI str. 1. Wstęp 2. Rozdział I Analiza tematu jako problemu- objaśnienia terminologiczne w ujęciu różnych autorów. 3. Rozdział II Wpływ zajęć muzycznych i plastycznych na rozwój dziecka w kl.1 4.Rozdział III Rodzaje i przykłady gier i zabaw muzycznych w kształtowaniu wartości estetycznych. 5.Rozdział IV Twórcza aktywność dzieci 6.Rozdział V Plastyka źródłem komunikacji w życiu dziecka 8. Zakończenie 9. Bibliografia ...

Akcent muzyczny

Mocniejsze wydobywanie dźwięku; rozróżniasię: a k c e n t m e t r y c z n y - naturalny akcent przypadającyna mocną część t a k tu (np. w metrum 2/4 i 3/4 akcentowana jest pierwsza ćwierćnuta, w metrum 4\4 akcentowana jest pierwsza i trzecia ćwierćnuta) oraz a k c e n t  d y n a m i c z n y,oznaczany...

Dramat muzyczny

Muzyczny utwór sceniczny, w którym tekst odgrywa pierwszoplanową rolę, a muzyka go dopełnia; w dramacie muzycznym - w przeciwieństwie do opery - nie ma arii,recytatywów, scen itp.; mistrzem dramatu muzycznego był Ryszard Wagner.