Silver Star (odznaczenie)

Silver Star (odznaczenie)

Czytaj Dalej

Why I would like to be a movie star?

Why I'd like to be a movie star ? I would like to be a movie star, to be famous , but not like this people. I'd like to be a movie star but also to be a normal person.

Ktenante "Gray Star"

'Gray Star' dobrze czuje się w kompozycjach z popularnymi odmianami maranty i kalatei. setosa 'Gray Star' zraszamy odwapnioną wodą, która pozwoli uniknąć gromadzenia się na nich osadów wapna.

Jałowiec łuskowaty "Blue Star"

'Blue Star' jest odmianą o niskim pokroju, ze srebrno-błękitnymi igłami. 'Blue Star' uprawiamy w miejscu osłoniętym przed suchymi wiatrami i ostrym słońcem.

STAR - SPANGLED BANNER

(wym. sta: spangld bąnner) Ang., 'gwiaździsty sztandar', hymn narodowy USA, ułożony w 1814, w czasie wojny anglo-amerykańskiej, przez młodego waszyngtońskiego adwokata, Francisa Scotta Key.

Muzyka skomponowana przez Johna StafForda Smitha, oparta jest na pop. piosence ang. To Anacreon in Heaven ang., 'Do...

Odznaczenie

Widoczny znak wyróżnienia (niższegostopnia niż order) za zasługi bojowe lub cywilne;rozróżnia się o. państwowe i organizacyjne; o.mogą mieć formę krzyża lub medalu do noszenia nawstążce lub medalu nie przenaczonego do noszenia.

Odznaka ma charakter pamiątkowy lub honorowyjako najniższego stopnia...

Psychoprofilaktyka zaburzeń star­czych

psychoprofilaktyka zaburzeń star­czych; polega na zapobieganiu pato­logii, a szczególnie miażdżycy tętnic, na usuwaniu czynników zawożenia (-> profilaktyka gerontologiczna).

Rehabilitacja powypadkowa w star­szym wieku

rehabilitacja powypadkowa w star­szym wieku; wymaga szczególnej tro­ski ze względu na niebezpieczeństwo powikłań związanych z unieruchomie­niem.

Star Carr

Otwarte, torfowe stanowisko mezolitycz-ne w Yorkshire (Anglia), eponimiczne dla jednej z ważniejszych wczesnomezolitycznych jednostek Niżu Europejskiego; datowane na okres 9 600-9 500 lat temu. Dostarczyło przemysłu kamiennego z mikrolitami geometrycznymi (głównie trójkątami) oraz licznych wyrobów z...

ORDER DANNEBROGA, najwyższe odznaczenie duń.

Ustanowione w 1219 przez Waldemara II. Zasady przyznawania zmieniono w 1671, 1693 i 1808. Nadawany za zasługi wojsk, i cywilne, ma sześć klas. Wstążka biała z czerwonym brzegiem. Dewiza: „Gud og Kongen”, czyli „Bóg i Król”.

ORDER IZABELI KATOLICKIEJ (Orden de Isabel Católica), hiszp. odznaczenie wojsk.

Ustanowione w 1815 przez Ferdynanda VII, nadawane za zasługi w obronie kolonii hiszp. podczas wojen napoleońskich. Od 1847 nagradzano nim także inne czyny bojowe. Zniesiony 1936 przez rząd republikański, przywrócony 1938 przez gen. Franco.