Silver Star

Czytaj Dalej

Why I would like to be a movie star?

Why I'd like to be a movie star ? I would like to be a movie star, to be famous , but not like this people. I'd like to be a movie star but also to be a normal person.

Ktenante "Gray Star"

'Gray Star' dobrze czuje się w kompozycjach z popularnymi odmianami maranty i kalatei. setosa 'Gray Star' zraszamy odwapnioną wodą, która pozwoli uniknąć gromadzenia się na nich osadów wapna.

Jałowiec łuskowaty "Blue Star"

'Blue Star' jest odmianą o niskim pokroju, ze srebrno-błękitnymi igłami. 'Blue Star' uprawiamy w miejscu osłoniętym przed suchymi wiatrami i ostrym słońcem.

STAR - SPANGLED BANNER

(wym. sta: spangld bąnner) Ang., 'gwiaździsty sztandar', hymn narodowy USA, ułożony w 1814, w czasie wojny anglo-amerykańskiej, przez młodego waszyngtońskiego adwokata, Francisa Scotta Key.

Muzyka skomponowana przez Johna StafForda Smitha, oparta jest na pop. piosence ang. To Anacreon in Heaven ang., 'Do...

Psychoprofilaktyka zaburzeń star­czych

psychoprofilaktyka zaburzeń star­czych; polega na zapobieganiu pato­logii, a szczególnie miażdżycy tętnic, na usuwaniu czynników zawożenia (-> profilaktyka gerontologiczna).

Rehabilitacja powypadkowa w star­szym wieku

rehabilitacja powypadkowa w star­szym wieku; wymaga szczególnej tro­ski ze względu na niebezpieczeństwo powikłań związanych z unieruchomie­niem.

Star Carr

Otwarte, torfowe stanowisko mezolitycz-ne w Yorkshire (Anglia), eponimiczne dla jednej z ważniejszych wczesnomezolitycznych jednostek Niżu Europejskiego; datowane na okres 9 600-9 500 lat temu. Dostarczyło przemysłu kamiennego z mikrolitami geometrycznymi (głównie trójkątami) oraz licznych wyrobów z...