Silver Ring Thing

Czytaj Dalej

Being a child is a wonderful thing

Being a child is a wonderful thing. You don't have any duties and don't need to work all day. Ten years ago, when I was very young I even had problems with organising my free time! Playing soccer, riding a bike, watching TV or going to the cinema was taking too little time. Learning? Oh no! In one hour all the...

RING

Ring wiedeński, dł. Ring skr. od Der Ring des Nibelungen zob.

THING

Ting, dawn. rada wolnych mężczyzn u plemion germańskich, decydująca o sprawach wojny i pokoju, odgrywająca też rolę sądu w wypadkach wielkiej wagi; isl. thing, norw., duń., szw. ting 'zgromadzenie, parlament'; wyraz obecny w nazwach parlamentów skand.: isl. Althing, duń. Folketing, norw. Storting.

HSTR (High Speed Token Ring)

HSTR (High Speed Token Ring) - standard zwiększający przepływność w sieciach komputerowych Token Ring do 100 Mb/s. Nadal są prowadzone prace nad gigabitową wersją Token Ring HSTR 1 Gb/s, stanowiącą konkurencję dla Gigabit Ethernet.

Token Ring

W sieciach Token Ring możliwe jest przypisanie zmiennych priorytetów różnym stacjom, a zmiany priorytetów są wykonywane dynamicznie w trakcie pracy sieci, również w wyniku oddziaływania na siebie stacji roboczych.