Silver & Black

Czytaj Dalej

BLACK WIDÓW P-61, Northrop - samolot

Nocny myśliwiec skonstruowany w 1940 r. w zakładach Northrop na podstawie specyfikacji wydanej przez US Army Air Force. W pracach pro­jektowych wykorzystano doświad­czenia brytyjskich pilotów z nocnych walk nad Anglią w 1940 r. i opra­cowania brytyjskich konstruktorów, którzy usiłowali stworzyć podobny...

BLACK POWER

A Black Theology, Ph 1971; G. Opočenský, The Afro-American Revolution and Black Theology, CV 15(1972) 67-70; Christus, der schwarze Befreier. A Preamble to Black Theology, GC 1973; W.