Silvano Pietra

Czytaj Dalej

BADOGLIO PIĘTRO (1871-1956) - polityk

Oficer włoski, w czasie I wojny światowej był dowódcą korpusu. Po przejęciu przez faszystów władzy we Włoszech (1922 r.) nie zaakcep­tował ich ideologii, ale nie odma­wiał wspierania faszystowskiegorządu i chętnie przyjmował nomi­nacje na odpowiedzialne stanowi­ska. W 1923 r. był ambasadoremw Brazylii...

Piętra roślinne w górach

Roślinność górska układa się piętrowo, co wynika ze spadku temperatury wraz ze wzrostem wysokości. Piętrowy układ roślinności górskiej przypomina strefy roślinne zależne od szerokości geograficznej. Jednakże nie wszystkie strefy roślinne mają swoje odpowiedniki w układzie pionowym. Układ ten jest...

FLORA TATR - Roślinność piętra halnego

W piętrze halnym występuje w dolnych partiach kosodrzewina, lecz krzaki jej są coraz drobniejsze, bardziej rozrzucone i dorastające do kilkudziesięciu centymetrów. Natomiast rozciągają się tu obszerne połacie wysokogórskich muraw, służące jako główny teren wypasu owiec. Jeżeli chodzi o występujące...

FLORA TATR - Roślinność piętra turniowego

W tym najwyższym piętrze roślinności tatrzańskiej spotykamy fragmenty zespołu kosmatki brunatnej, z występującym aż po szczyt Gerlacha kozłowcem, oraz niewielkie wyleżyska, grupy roślin piargowych, a jako nowy zespól - zespół turniowy boimki. Oprócz boimki mamy tu do czynienia z goryczką...

MARCHESANI PIETRO

MARCHESANI PIETRO, ur. 8II1942 w Weronie, wł. polonista. Ukończył studia humanist. na kat. Universita Sacro Cuore w Mediolanie (1966). W 1968-71 lektor języka wł. na UJ, nast. 1973-79 - języka pol. w Mediolanie. Od 1972 prof. kontraktowy języka i literatury pol. na uniw. w Genui i od 1978 na uniw. w...

ALEKSANDER VIII, Pietro Ottoboni

ur. 22IV 1610 w Wenecji, zm. 1 II 1691 w Rzymie, Pap. od 6 X 1689. Był synem Marco Ottoboni, kanclerza Rzeczypospolitej Weneckiej; studiował prawo w Padwie; od 1630 pracował w Kurii rzym., gdzie dał się poznać jako zdolny prawnik, o czym świadczą Decisiones Sacrae Rotae Romanae coram R.P.D. Petro Otthobono...

AMBARACH PIETRO Zw. Petrus Benedictus lub Benedetti SJ

ur. VI 1663 w Gusta (Syria), zm. 25 VIII 1742 w Rzymie, orientalista. Studiował języki wsch. i teologię w kolegium ma-ronickim w Rzymie;

po dłuższym okresie pracy na Bliskim Wschodzie został kierownikiem drukarni we Florencji oraz prof, języka hebr. na uniw. w Pizie; był członkiem komisji powołanej przez...

AVANZINI PIETRO ks.

ur. 1832 w Rzymie, zm. 7 IV 1874 tamże, Wł. kanonista, redaktor. W 1865 rozpoczął wydawanie mies. - „Acta Sanctae Sedis", na którego łamach publikował komentarz do konst. Apostolicae Sedis, wyd. następnie pt. De constitutione Apostolicae Sedis I-II (R 1872);

1871 założył Seminarium dla Misji Zagr. (od...

PIETRO i GEROLAMO BALLERINI

PIETRO ur. 7 IX 1698 w Weronie, zm. 28 III 1769 tamże; GEROLAMO ur. 22 I 1702 tamże, zm. 23 II 1781 tamże, Bracia, księża, teologowie, kanoniści, wydawcy.

Studia teol. odbywali razem u jezuitów, a nast. w seminarium diec. w Weronie. Prowadzili wspólnie działalność naukowo--wydawniczą; Pietro zajmował...

BENEDYKT XIII, Pietro Francesco Orsini

ur. 2 II 1649 w Gravina (pd. Włochy), zm. 21 II 1730 w Rzymie, Papież od 29 V 1724.

W 1668 wbrew woli ojca wstąpił do dominikanów; 22 II1672został mianowany kard. przez pap. Klemensa X; 1675-80 byłabpem Manfredonii, 1686-1724 Benewentu; jako abp oddawałsię przede wszystkim pracy duszpast., wizytował...

BERT, Bertius PIETER de

ur. 24 (14) XI 1565 w Beveren (pn. Belgia), zm. 13 X 1629 w Paryżu, Teolog, geograf, filolog.

Studiował w Lejdzie (do 1582) literaturę, języki klasyczne,historię, filozofię i teologię, m.in. pod kierunkiem J. Lipsiusai B. de Smeta; był nauczycielem, a potem profesorem uniw.;pracując w bibliotece uniw...

BERTANO PIETRO OP kard.

ur. 4 IX 1501 w Nonanoli k. Modeny, zm. 8 III 1558 w Rzymie, Teolog i dyplomata.

W 1516 wstąpił do zakonu w Modenie; po studiach w Boloniiuzyskał doktorat z teologii; wykładał w domin, studiumw Mantui; pap. Paweł III powołał go 1534 na swój dwór i zlecałmu funkcje dyplomatyczne; 1537 otrzymał bpstwo...

BONDOLFI PIETRO

ur. 10 IV 1872 w Rzymie, zm. 27 VI1943 w Immensee (Szwajcaria), Zał. misji zagr. -> Betlejem.

Święcenia kapł. przyjął 1896 w Chur (Szwajcaria); studiowałprawo kan. w Innsbrucku i w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat,oraz ekonomię w Lowanium;

był nast. archiwistą diec. w Chur,a od 1900 duszpasterzem par. w...

BONIFACY IX, Pietro Tomacelli

ur. ok. 1350 w Neapolu,zm. 1 X 1404 w Rzymie, Papież od 2 XI 1389. Od 1378 bytw służbie pap., ok. 1385 mianowany kard. przez pap. Urbana VI.

Wybrany papieżem przez 12 kard. -» obediencji rzym. (schizma zachodnia), od początku pontyfikatu zajął się głównieumocnieniem polit, pozycji papiestwa, osłabionej...

BRUEGEL, Breughel PIETER Starszy, zw. Chłopskim

ur. ok. 1525-30, zm. 9 IX 1569 w Brukseli, Malarz niderlandzki.

Był uczniem P. Coecke van Aelsta, a od 1544 współpracowałz warsztatem graficznym H. Cocka; 1552 odbył podróż doWłoch, z której wyniósł pogłębienie światopoglądu oraz zainteresowaniekrajobrazem (urzekła go zwł. przyroda alpejska,której...

CAMPER PIETER

ur. 11 V 1722 w Lejdzie, zm. 7 IV 1789w Hadze, Przyrodnik.

Po studiach w rodzinnym mieście, uwieńczonych doktoratemz medycyny i filozofii (1746), wyjechał do Anglii i Francji w celupogłębienia studiów medycznych;

1750 został prof, filozofii,anatomii i chirurgii we Franeker, skąd 1755 przeniósł się...

CASARETTO PIETRO OSB

ur. 1810 w Ankonie, zm. 1 VII1878 w Genui, Organizator sublaceńskiej kongr. benedyktynów.

Do zakonu wstąpił w Cesenie, gdzie 1828 złożył śluby zak.;1833 przeniesiony został do Subiaco; 1841 przedstawił pap.Grzegorzowi XVI plan reformy życia zak. w klasztorach benedyktyńskich;uzyskawszy poparcie...

CAVALLINI PIETRO

ur. ok. 1250 w Rzymie, zm. ok.1330, Malarz. Działał w Rzymie i 1308-20 w Neapolu, gdziepracował dla króla Sycylii Roberta I.

W Rzymie znajdują się jego mozaiki w kościele S. Maria inTrastevere (ok. 1291), freski w kościele S. Cecilia in Trastevere(ok. 1293), a w Neapolu — freski w kościele S. Maria...

CELESTYN od św. LUDWINY OCD, właśc. Pieter van Gool

ur. 1597 w Hadze, zm. 22 VII 1676 w Surat (Indie), Tłumaczorientalista.

Po nawróceniu z kalwinizmu wstąpił do zakonu, 1626 złożyłśluby zak., nast. 1632-52 pracował jako misjonarz w Syrii;1652-75 był prof, języków orientalnych w Rzymie; 1675 zostałwysłany do Indii; wspólnie z bpem Damaszku Sergiuszem...

CORTONA PIETRO da

Właśc. Berrettini, ur. 1 XI 1596 w Kortonie, zm. 16 V 1669 w Rzymie, malarz i architekt.

Pracował głównie w Rzymie i Florencji; 1634-38 był przewodniczącym Accademia di San Luca w Rzymie; we wczesnym okresie twórczości ulegał wpływom A. Carracciego; uważany za jednego z twórców barokowego malarstwa...