Silos rakietowy

Czytaj Dalej

ENZIAN - pocisk rakietowy

Niemiecki rakietowy pocisk przeciwlotniczy skonstruowany w 1944 r. Start pocisku wspomagały 4 silniki rakietowe Schmidding 109-553 dające dodat­kowy ciąg 4 x 1750 kG przez 4 se­kundy.

FLIEGERFAUST - pocisk rakietowy

Niemiecka broń rakietowa do zwal­czania nisko lecących samolotów, opracowana w 1944 r.

FÓHN HS 217, Henschel - pocisk rakietowy

Niemieckie pociski przeciwlotnicze do zwalczania nisko lecących (do 1200 m) samolotów skonstruowano latem 1944 r. Pociski kal. 73 mm o wadze 3 kg (w tym 280 g mate­riału wybuchowego) były wystrze­liwane z wyrzutni, składającej się 48 prowadnic zamontowanych na prostokątnej ramie (6x 8 prowa- I dnie). W...

HENSCHEL HS 293 - pocisk rakietowy

Zrzucany przez samolo (He 111, He 177, Do 217, Fw 200 Hs 177, Ju 290), opadał przez jedną sekundę; następnie włączał się sil­nik rakietowy Walter HWK 109-507 na paliwo płynne, nadający pocisko­wi w czasie 10 sekund prędkość 600 km/h.

KATIUSZA - wyrzutnia pocisków rakietowych

Radziecka 16-prowadnicowa wy­rzutnia pocisków rakietowych na paliwo stałe z głowicami burzącymi, skonstruowana w połowie 1941 r. W czasie wojny produkowa­no wyrzutnie pocisków rakietowych kal.

RHEINTOCHTER - pocisk rakietowy

Niemiecki przeciwlotniczy dwu­stopniowy pocisk rakietowy, budo­wany przez zakłady Rheinme-tall-Borsig od końca 1942 r.

STURMMÓRSER TIGER - moździerz rakietowy

380 mm wystrzeliwujący rakietowe pociski (z charakterystycznymi otworami w przedniej ścianie lufy, odprowadzającymi do przodu gazy silnika rakietowego).

WASSERFALL C2 - pocisk rakietowy

Niemiecki naddźwiękowy pocisk rakietowy skonstruowany w celu ni­szczenia samolotów lecących na wysokości do 20 000 m i w odległo­ści do 50 km od wyrzutni.

Kryzys rakietowy na Kubie – geneza, przebieg, skutki

SYTUACJA NA KUBIE

-01.1959 Fidel Castro obejmuje władzę na Kubie,z początku rządy nie były komunistyczne, nie wiem tak naprawdę dlaczego to się zmieniło, ale wtedy stał się dla Stanów niepożądany, wzniecono więc przeciw niemu kontrrewolucję

-06.1960 USA zamrażają wymianę handlową z...

Jak naprowadza się pociski rakietowe?

Pociski rakietowe są mało skutecz­ne bez odpowiedniego systemu na­prowadzania na cel. Nowoczesne urządzenia mogą nakierować pocisk rakietowy na niewielki cel wojskowy i zniszczyć go, nie wyrządzając szkód w położo­nych obok obiektach cywilnych.

SILOS

Najlepszymmateriałem do budowy silosów jestcegła, cement, beton i drewno. Rozmiar silosów, a więc ich pojemnośćzależy od wielkości gospodarstwa oraz liczebnościpogłowia zwierząt.

SILOS ZBOŻOWY

Pojemnositakiego silosu wynosi około 32 tony fps»-nicy); zapotrzebowanie mocy: 11 kw na napęawentylatora i 18 kW na podgrzewanie powietrza.

Silos

1. zbiornik do zakiszania pasz soczystychi przechowywania kiszonek. W zależności od konstrukcji wyróżnia się następującetypy s.:

1) komorowy – s. częściowo zagłębionylub naziemny podzielony na 2–3 komory,aby można było zakiszać rośliny zbierane wróżnych terminach;

2) najazdowy – bateria s...