Silnik z tłokiem obrotowym

Silnik z tłokiem obrotowym

Czytaj Dalej

Majątek trwały i obrotowy

Wyodrębnienie majątku trwałego i obrotowego powoduje konieczność określania potrzeb finansowych przedsiębiorstwa,sposobu uwzględniania w kosztach zużywanego majątku oraz gospodarowania tymi składnikami.

Ruch obrotowy

Aby wprowadzić to uproszczenie zdefi-niujemy dwie nowe wielkości: moment pędu i moment siły. Zasada zachowania momen-tu pędu jest równie istotna jak zasada zachowania pędu i zasada zachowania energii.

Cykl kapitału obrotowego

Długość cyklu kapitału obrotowego zdeterminowana jest następującymi czynnikami: Długością cyklu konwersji zapasów, czyli okresu jaki upływa do momentu zakupienia zapasów materiałów i surowców do produkcji do momentu przekształcenia ich w produkty gotowe.

Kredyty obrotowe

Kredyty obrotowe przeznaczone są dla przedsiębiorców poszukujących środków na finansowanie codziennej działalności przedsiębiorstwa. Kredyty te przyczyniają się do wzrostu i poziomu przychodów ze sprzedaży, a tym samym generują zyski, z których można spłacać odsetki od kredytu bankowego.

Zarządzanie kapitałem obrotowym

Kapitał obrotowy netto zdefiniowany może być jako różnica między aktywami bieżącymi a zobowiązaniami krótkoterminowymi: KON = G+ Z + N - Zo gdzie: KON - kapitał obrotowy netto, Z - zapasy, N - należności, G - gotówka (rezerwa gotówkowa), Zo - zobowiązania krótkoterminowe

Strategie zarządzania kapitałem obrotowym

W praktyce stosowane są dwie podstawowe typy strategii zarządzania kapitałem obrotowym, różniące się ze względu na stopień ryzyka i możliwą do osiągnięcia stopą zwrotu: konserwatywna agresywna Strategia konserwatywna polega na utrzymywaniu wysokiego poziomu kapitału obrotowego netto, pozwalając łatwo osiągnąć i utrzymywać ...

Analiza kapitału obrotowego - cztery podstawowe obszary

zarządzanie należnościami, zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi, zarządzanie zapasami  zarządzanie gotówką.

STRATEGIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM

Strategia ta sprzyja minimalizowaniu kosztów finansowania kapitału obrotowego oraz w zwiększeniu rentowności przedsiębiorstwa, ale zwiększa ryzyko utraty płynności i może prowadzić do obniżenia wielkości produkcji i sprzedaży.

Podstawowe składniki kapitału obrotowego przedsiębiorstwa

  Składnikami kapitału obrotowego są: Zapasy – reprezentują kwotę surowców, prac w toku (produkcji niezakończonej) i wyrobów gotowych posiadanych przez przedsiębiorstwo w danym momencie.

Majątek obrotowy

Zewnętrzne: warunki dostaw jakie może wynegocjować przedsiębiorstwo z kontrahentami; rozstrzygnięcia kwestii dystrybucji i transportu; sezonowość; źródła zaopatrzenia (krajowe czy zagraniczne); formy zaopatrzenia (bezpośrednio u producenta czy u hurtownika); wielkość jednorazowej dostawy materiałów niezbędnych do ...

Cechy obrotowego ruchu Ziemi

Długość drogi pokonywanej w czasie pełnego obrotu, przez punkty położone na powierzchni Ziemi, zmniejsza się wraz z oddalaniem od równika w kierunku biegunów.

Konsekwencje ruchu obrotowego

Granica między dniem i nocą dzieli kulę ziemską na dwie równe części, co oznacza, że oświetlona jest zawsze połowa Ziemi, podczas gdy druga poło­wa kuli znajduje się w cieniu, mimo że granica ta zmienia swoje położenie (patrz: Planeta Ziemia, rozdz.

Ruch OBROTOWY Ziemi i konsekwencje z nim związane

SKUTKI ruchu obrotowego: - widomy ruch słońca wraz ze sferą niebieską, zmiany jego wysokości nad horyzontem w ciągu dnia; - występowanie dnia i nocy; - ilość energii słonecznej docierającej w danym miejscu do powierzchni Ziemi zmienia się, co powoduje zmiany temperatury i ciśnienia powietrza.

Następstwa ruchu obrotowego Ziemi

Wahadło na zasadzie bezwładności nie może bez przyczyny zmieniać płaszczyzny wahań skoro z obserwuje się taką zmianę względem powierzchni ziemi , wypływa stąd wniosek , że to ziemia zmienia swe położenie wirując wokół swej osi .

SILNIK ELEKTRYCZNY - definicja

SILNIK ELEKTRYCZNY to maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektryczną na mechaniczną, zwykle w postaci ruchu obrotowego; składa się ze stojana (z parą lub parami elektromagnesów) i wirnika z uzwojeniem.

Silnik prądu stałego - definicja

Składa się on przede wszystkim z dwóch przeciwnych biegunów magnetycznych, cewki, która jest zrobiona z wielu zwojów, komutatora czyli dwóch półpierścieni, szczotek, które są podłączone do źródła prądu oraz oczywiście ze źródła prądu stałego.

Silnik - Informacje ogólne

wytwarzana przez silnik jest przekazywana do urządzenia napędzanego za pośrednictwem części ruchomych silnika (np. Połzunow; 1732 po raz pierwszy silnik parowy został użyty do napędu maszyn o ruchu obrotowym; największe zasługi w rozwoju silników parowych ...

Silniki - SILNIK CIEPLNY

, a resztę oddaje w chłodnicy; proces odbywa się z udziałem czynnika termodynamicznego (np. przebiega zgodnie z zasadami termodynamiki; do s. silniki tłokowe parowe i spalinowe oraz turbiny cieplne.

Silniki - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY

W silnikach spalinowych tłokowych czterosuwowych (czterosuwach) obieg pracy odbywa się w 4 kolejnych suwach tłoka, co odpowiada 2 obrotom wału korbowego; w silnikach dwusuwowych (dwusuwach) obieg pracy odbywa się w 2 kolejnych suwach tłoka, co odpowiada 1 obrotowi wału korbowego; silniki dwusuwowe w porównaniu z czterosuwowymi mają mniej skomplikowaną konstrukcję, są ...

Silniki - SILNIK ODRZUTOWY

Silnik strumieniowy, silnik odrzutowy przelotowy (bezsprężarkowy), składa się z dyfuzora wlotowego, komory spalania i dyszy wylotowej; podczas lotu powietrze wpływa do silnika przez dyfuzor wlotowy (otwarty w kierunku lotu) i zmniejsza w nim swoją prędkość, dzięki czemu wzrasta jego ciśnienie; w komorze spalania następuje ...