Silnik z tłokami przeciwbieżnymi

Czytaj Dalej

SILNIK ELEKTRYCZNY - definicja

SILNIK ELEKTRYCZNY to maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektryczną na mechaniczną, zwykle w postaci ruchu obrotowego; składa się ze stojana (z parą lub parami elektromagnesów) i wirnika z uzwojeniem.

Silnik prądu stałego - definicja

Składa się on przede wszystkim z dwóch przeciwnych biegunów magnetycznych, cewki, która jest zrobiona z wielu zwojów, komutatora czyli dwóch półpierścieni, szczotek, które są podłączone do źródła prądu oraz oczywiście ze źródła prądu stałego.

Silnik - Informacje ogólne

wytwarzana przez silnik jest przekazywana do urządzenia napędzanego za pośrednictwem części ruchomych silnika (np. Połzunow; 1732 po raz pierwszy silnik parowy został użyty do napędu maszyn o ruchu obrotowym; największe zasługi w rozwoju silników parowych położył J.

Silniki - SILNIK CIEPLNY

, a resztę oddaje w chłodnicy; proces odbywa się z udziałem czynnika termodynamicznego (np. przebiega zgodnie z zasadami termodynamiki; do s. silniki tłokowe parowe i spalinowe oraz turbiny cieplne.

Silniki - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY

W silnikach spalinowych tłokowych czterosuwowych (czterosuwach) obieg pracy odbywa się w 4 kolejnych suwach tłoka, co odpowiada 2 obrotom wału korbowego; w silnikach dwusuwowych (dwusuwach) obieg pracy odbywa się w 2 kolejnych suwach tłoka, co odpowiada 1 obrotowi wału korbowego; silniki dwusuwowe w porównaniu z czterosuwowymi mają mniej skomplikowaną konstrukcję, są łatwiejsze ...

Silniki - SILNIK ODRZUTOWY

Silnik strumieniowy, silnik odrzutowy przelotowy (bezsprężarkowy), składa się z dyfuzora wlotowego, komory spalania i dyszy wylotowej; podczas lotu powietrze wpływa do silnika przez dyfuzor wlotowy (otwarty w kierunku lotu) i zmniejsza w nim swoją prędkość, dzięki czemu wzrasta jego ciśnienie; w komorze spalania następuje ...

Silniki - SILNIK TURBOSPALINOWY

Silnik, w którym łopatkowy wirnik gazowej turbiny cieplnej przetwarza energię kinetyczną spalin (wytwarzanych w komorze spalania turbiny i sprężonych przez napędzaną turbinę sprężarkę) w energię ruchu obrotowego; silniki turbospalinowe są stosowane do napędu prądnic w elektrowniach, samolotów, lokomotyw.

Silniki - SILNIK TURBOŚMIGŁOWY

Turbinowy silnik lotn. część (75–100%) ciągu wytwarza za pomocą śmigła napędzanego przez turbinę spalinową (za pośrednictwem przekładni zębatej), a pozostałą — przez odrzut gazów wylotowych.

Zastosowanie silnika elektrycznego prądu stałego - trakcja elektryczna

Przekaźniki elektromagnetyczne mogą chronić silniki przed pracą przy obniżonym napięciu (przekaźnik zanikowo-napięciowy), przed pojawieniem się niedozwolonego napięcia na zaciskach silników (przekaźniki nadpięciowe), które są z reguły wykorzystywane podczas hamowania ...

Silnik samolotu

Napędzał on zespół śmigieł, o przekroju zbliżonym do profilu skrzy­dła, które wirowały w płaszczyźnie pionowej z przodu samolotu. Ich,,Flyer" przele­ciał w ciągu 12 sekund dystans zaledwie 36 me­trów, jednak przełomowym osiągnięciem było udowodnienie słuszności zasad konstrukcji sa­molotów wynikających z praw fizyki.

Nowoczesne silniki odrzutowe w samolotach

Zasada jego działania polega na sprężeniu powietrza do­prowadzanego do centralnej komory, gdzie jest ono mieszane z oczyszczoną naftą, a następnie zostaje zainicjowany proces spalania.

Awaria silnika helikoptera

W przypadku awarii silnika, główny wirnik heli­koptera zwalnia i nie dostarcza już niezbędnej siły nośnej. Kiedy maszyna zbliża się do ziemi, pilot ponownie podnosi krawędzie łopat, które dostarczają niezbędnej do łagodnego lądowania siły nośnej.

Rozwój konstrukcji i silników łodzi podwodnych

Pod wodą wyłączano silnik benzynowy, włączano z silniki elektryczne, które nadawały okrętowi maksymalną prędkość 8 złów. Silnik dieslowski W końcu silniki benzynowe zastąpiono silnikami dieslowskimi, pracującymi na o wiele mniej nie­bezpiecznym paliwie, jakim jest ropa.

Jakie jest zastosowanie silników wysokoprężnych w wesołym miasteczku?

Jeżeli urządze­nie jest oświetlane za pomocą tego samego genera­tora, objawić się to może przygasaniem świateł podczas startu, a gdy jednocześnie i nagłośnienie korzysta z tego samego źródła energii, następuje spadek głośności i zniekształcenia, spowodowane zwalnianiem mechanizmu przesuwu taśmy w magnetofonie.

Sprzężone silniki parowe

Silniki parowe, w których para rozpręża się kolejno w dwóch lub więcej cylindrach, nazywamy sprzę­żonymi. Silniki takie były szeroko używane na statkach, niektóre niemieckie jednostki były napędzane przez silniki aż czterostopniowe.

Przelotowe silniki parowe

Silniki przelotowe skonstruowano z myślą o zmniejszeniu strat ciepła poprzez zmniejszenie zmian temperatury w cylindrze. Cylinder pozostaje cieplejszy na obu koń­cach i chłodniejszy po środku, gdzie ma kontakt z rozprężaną parą.

Silniki odrzutowe

Jeśli gazy wylatują z dużą prędkością z silnika, to w przeciwną stronę działa siła ciągu, zgodnie z Newtonowską III zasadą dynamiki: -każdemu działaniu towarzyszy przeciwdziałanie, równe mu co do wartości, lecz przeciwnie zwrócone".

Silniki turboodrzutowe

Gazy spalinowe przed opuszczeniem silnika poprzez dysze wylotowe napędzają jeszcze turbinę. Silnik turbo­odrzutowy spręża powietrze w komorze spalania do żądanego poziomu, dzięki czemu wyposażony weń samolot może wzlecieć bez pomocy dodat­kowych silników.

Silniki turbośmigłowe i dwuprzepływowe

Ale w typowej kon­strukcji tego rodzaju, umieszczony z przodu wielołopatkowy wirnik zmusza powietrze do przepływu nie tylko przez jego wnętrze z komorą spala­nia, ale także wokół niego. Również gazy spalinowe opuszczają silnik ze zdecydowanie mniejszymi prędkościami, co redukuje hałas.

Silniki spalinowe

Silnik spalinowy jest silnikiem o spalaniu wewnętrznym, to znaczy takim wewnątrz którego spalane jest paliwo dostarczające energii cieplnej. W silniku benzyno­wym (czyli silniku spalinowym o zapłonie iskro­wym) pary benzyny mieszane są z powietrzem i następnie zapalane za pomocą iskry ...