Silnik rakietowy HM-7

Silnik rakietowy HM-7

Czytaj Dalej

ENZIAN - pocisk rakietowy

Pocisk wyposażony był w pięć silników rakietowych. Start pocisku wspomagały 4 silniki rakietowe Schmidding 109-553 dające dodat­kowy ciąg 4 x 1750 kG przez 4 se­kundy.

FLIEGERFAUST - pocisk rakietowy

Niemiecka broń rakietowa do zwal­czania nisko lecących samolotów, opracowana w 1944 r.

FÓHN HS 217, Henschel - pocisk rakietowy

Niemieckie pociski przeciwlotnicze do zwalczania nisko lecących (do 1200 m) samolotów skonstruowano latem 1944 r. Pociski kal. 73 mm o wadze 3 kg (w tym 280 g mate­riału wybuchowego) były wystrze­liwane z wyrzutni, składającej się 48 prowadnic zamontowanych na prostokątnej ramie (6x 8 prowa- I dnie). W...

HENSCHEL HS 293 - pocisk rakietowy

Zrzucany przez samolo (He 111, He 177, Do 217, Fw 200 Hs 177, Ju 290), opadał przez jedną sekundę; następnie włączał się sil­nik rakietowy Walter HWK 109-507 na paliwo płynne, nadający pocisko­wi w czasie 10 sekund prędkość 600 km/h.

KATIUSZA - wyrzutnia pocisków rakietowych

Radziecka 16-prowadnicowa wy­rzutnia pocisków rakietowych na paliwo stałe z głowicami burzącymi, skonstruowana w połowie 1941 r. W czasie wojny produkowa­no wyrzutnie pocisków rakietowych kal.

RHEINTOCHTER - pocisk rakietowy

Niemiecki przeciwlotniczy dwu­stopniowy pocisk rakietowy, budo­wany przez zakłady Rheinme-tall-Borsig od końca 1942 r. Wypo­sażony był w 2 silniki: startowy i główny.

STURMMÓRSER TIGER - moździerz rakietowy

380 mm wystrzeliwujący rakietowe pociski (z charakterystycznymi otworami w przedniej ścianie lufy, odprowadzającymi do przodu gazy silnika rakietowego).

WASSERFALL C2 - pocisk rakietowy

Niemiecki naddźwiękowy pocisk rakietowy skonstruowany w celu ni­szczenia samolotów lecących na wysokości do 20 000 m i w odległo­ści do 50 km od wyrzutni.

SILNIK ELEKTRYCZNY - definicja

SILNIK ELEKTRYCZNY to maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektryczną na mechaniczną, zwykle w postaci ruchu obrotowego; składa się ze stojana (z parą lub parami elektromagnesów) i wirnika z uzwojeniem. Prąd podawany jest wówczas na następne uzwojenie; cały proces przebiega szybko i silnik obraca się.

Silnik prądu stałego - definicja

Jak sama nazwa wskazuje, silnik ten zasilany jest przez prąd stały czyli na przykład : ogniwo lub akumulator.

Silnik - Informacje ogólne

wytwarzana przez silnik jest przekazywana do urządzenia napędzanego za pośrednictwem części ruchomych silnika (np. Połzunow; 1732 po raz pierwszy silnik parowy został użyty do napędu maszyn o ruchu obrotowym; największe zasługi w rozwoju silników parowych położył J.

Silniki - SILNIK CIEPLNY

silniki tłokowe parowe i spalinowe oraz turbiny cieplne.

Silniki - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY

Szczególną odmianę silników spalinowy tłokowych stanowią silniki o tłoku obracającym się, czyli silniki spalinowe rotacyjne; w tych silnikach tłok wykonuje ruch obrotowy, poruszając się pod wpływem zmiennych nacisków czynnika roboczego.

Silniki - SILNIK ODRZUTOWY

Praktyczne zastosowanie znalazły dotychczas jedynie silniki rakietowe spalinowe; silniki te pobierają tlen potrzebny do spalania paliwa z utleniaczy będących składnikami rakietowych materiałów pędnych znajdujących się w napędzanym obiekcie (w przeciwieństwie do silników odrzutowych spalinowych pobierających tlen z atmosfery); rozróżnia się silniki rakietowe spalinowe na materiały pędne: ...

Silniki - SILNIK TURBOSPALINOWY

Silnik, w którym łopatkowy wirnik gazowej turbiny cieplnej przetwarza energię kinetyczną spalin (wytwarzanych w komorze spalania turbiny i sprężonych przez napędzaną turbinę sprężarkę) w energię ruchu obrotowego; silniki turbospalinowe są stosowane do napędu prądnic w elektrowniach, samolotów, lokomotyw.

Silniki - SILNIK TURBOŚMIGŁOWY

Turbinowy silnik lotn.

Zastosowanie silnika elektrycznego prądu stałego - trakcja elektryczna

W przypadku lokomotywy sześcioosiowej (6 silników) - silniki możemy połączyć w trzy układy - szeregowy, szeregowo-równoległy (dwie grupy trzech silników połączonych w szereg połączone równolegle) oraz równoległy.

Kryzys rakietowy na Kubie – geneza, przebieg, skutki

SYTUACJA NA KUBIE

-01.1959 Fidel Castro obejmuje władzę na Kubie,z początku rządy nie były komunistyczne, nie wiem tak naprawdę dlaczego to się zmieniło, ale wtedy stał się dla Stanów niepożądany, wzniecono więc przeciw niemu kontrrewolucję

-06.1960 USA zamrażają wymianę handlową z...

Silnik samolotu

Wilbur i Orville Wright rozwiązali ten pro­blem stosując mały silnik, zaprojektowany tak, by był możliwie najlżejszy. Bracia Wright doko­nali pierwszego lotu na wyposażonym w silnik statku powietrznym 17 grudnia 1903 r.

Nowoczesne silniki odrzutowe w samolotach

naukowcy opracowali silnik nazy­wany dziś silnikiem turboodrzutowym. silnik turbowentylatorowy, który wyposażony jest w duże, umieszczone z przodu śmigło o wie­lu łopatach, które wtłacza powietrze do komory spalania silnika.