Silnik plazmowy

Silnik plazmowy - zwany także magneto-plazmowym, silnik odrzutowy, w którym substancją roboczą jest plazma o wysokim stopniu jonizacji. W silniku plazmowym stosowane jest elektromagnetyczne przyspieszanie plazmy, co umożliwia uzyskanie znacznie większej siły ciągu niż w wypadku silników konwencjonalnych przy takim samym zużyciu paliwa. Źródłem energii, potrzebnej do wytworzenia i ogrzania...

Czytaj Dalej

Elastyczność tłokowych silników spalinowych.

Jak wynika z przytoczonych przykładów do oceny właściwości dynamiczych silnika znacznie bardziej przydatny jest współczynnik elastyczności silnika niż czas rozpędzania samochodu napędzanego przez ten silnik, czy też wynikające z niego przyspieszenie samochodu.

Zastosowanie silnika elektrycznego prądu stałego - trakcja elektryczna

W przypadku lokomotywy sześcioosiowej (6 silników) - silniki możemy połączyć w trzy układy - szeregowy, szeregowo-równoległy (dwie grupy trzech silników połączonych w szereg połączone równolegle) oraz równoległy.

Czołgi Niemieckie

Czołg zaproponowany przez wytwórnię MAN posiadał zawieszenie na wałkach skrętnych, zestaw kół jezdnych zachodzących za siebie, silnik umieszczony z tyłu, napęd na przednie koła i pancerz ułożony pod dużym kątem.

Silniki spalinowe dwusuwowe

Najprostszym rozwiązaniem silnika spalinowego jest silnik dwusuwowy. Silniki tego rodzaju mon­towane są dziś w wielu motocyklach oraz więk­szości spalinowych pił i kosiarek do trawy.

Praca silnikowa maszyny indukcyjnej

Moc oddawana przez silnik biegnący jałowo jest równa zeru (wał silnika nie jest obciążony), a więc moc pobrana przez silnik P0 w całości idzie na pokrycie strat. Rozruch silnika jest możliwy tylko wtedy, gdy istnieje nadwyżka momentu wytworzonego przez silnik M nad momentem obciążenia Mh.

Układ zasilania silników z zapłonem samoczynnym

Silnik uzyskuje ono temperaturę 500750C. W tym czasie silnik nie osiąga właściwej mocy i pracuje bardzo nierównomiernie. W porównaniu do sytuacji gdy silnik nie pracuje, obsada z rolkami może obrócić się o 12 w stosunku do wałka napędowego.

Silnik wysokoprężny

Silnik uzyskuje ono temperaturę 500750C. W tym czasie silnik nie osiąga właściwej mocy i pracuje bardzo nierównomiernie. W porównaniu do sytuacji gdy silnik nie pracuje, obsada z rolkami może obrócić się o 12 w stosunku do wałka napędowego.

Układy kontrolno-pomiarowe w samochodach

Przekrój czujnika prędkości samochodu Lublin II Czujnik temperatury cieczy chłodzącej W celu określenia stanu cieplnego w jakim znajduje się silnik stosuje się czujniki temperatury CTS (ang.

Silnik spalinowy podwójny dwusuwowy

Jeśli chodzi o sprawność energetyczną, można oczekiwać, iż silnik według wynalazku przy wysokich prędkościach obrotowych i znacznym obciążeniu silnika, będzie cechował się wyższą sprawnością od silnika czterosuwowego, nie mniej udzielenie poprawnej odpowiedzi może nastąpić dopiero po zdjęciu charakterystyki silnika w czasie badań przeprowadzonych na prototypie urządzenia.

Obwód rozruchu

W tym przypadku napięcie zasilające silnik Ur jest niższe od napięcia sieci U Moment rozruchowy jest nu2 razy mniejszy od momentu przy pełnym napięciu, a prąd rozruchowy jest nu razy mniejszy od prądu płynącego w uzwojeniach silnika w czasie rozruchu przy pełnym napięciu.

FOCKE-WULF TA 152 - samolot

  DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Ta 152H-1) silnik Junkers Jurno 213 E-l moc 1750 KM rozpiętość 14,5 m długość 10,7 m, maks masa startowa 5220 kg maks.

HENSCHEL HS 129 - samolot

  DANE TAKTYCZNO-TECHN1CZNE (B-2/R-2) silniki 2 x Gnome-Rhóne o mocy 700 KM każdy rozpiętość 12,20 m długość 9,73 m maks.

Wiatr a życie człowieka

Wirnik silnika wiatrowego, karuzelowego ma wał pionowy, którego oś jest równoległa do łopatek podczas pracy takiego silnika łopatki leżące z jednej strony wału zakrywa się osłoną przeciwwiatrową, wadą silników wiatrowych jest duży ciężar i mała prędkość obrotowa.

SILNIK ELEKTRYCZNY - definicja

SILNIK ELEKTRYCZNY to maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektryczną na mechaniczną, zwykle w postaci ruchu obrotowego; składa się ze stojana (z parą lub parami elektromagnesów) i wirnika z uzwojeniem. Prąd podawany jest wówczas na następne uzwojenie; cały proces przebiega szybko i silnik obraca się.

Silnik prądu stałego - definicja

Jak sama nazwa wskazuje, silnik ten zasilany jest przez prąd stały czyli na przykład : ogniwo lub akumulator.

Silnik - Informacje ogólne

wytwarzana przez silnik jest przekazywana do urządzenia napędzanego za pośrednictwem części ruchomych silnika (np. Połzunow; 1732 po raz pierwszy silnik parowy został użyty do napędu maszyn o ruchu obrotowym; największe zasługi w rozwoju silników parowych położył J.

Silniki - SILNIK CIEPLNY

silniki tłokowe parowe i spalinowe oraz turbiny cieplne.

Silniki - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY

Szczególną odmianę silników spalinowy tłokowych stanowią silniki o tłoku obracającym się, czyli silniki spalinowe rotacyjne; w tych silnikach tłok wykonuje ruch obrotowy, poruszając się pod wpływem zmiennych nacisków czynnika roboczego.

Silniki - SILNIK ODRZUTOWY

Silnik strumieniowy pracuje efektywnie dopiero przy prędkościach naddźwiękowych, dlatego do startu pojazdów napędzanych takim silnikiem konieczne jest zastosowanie innego silnika, np.

Silniki - SILNIK TURBOSPALINOWY

Silnik, w którym łopatkowy wirnik gazowej turbiny cieplnej przetwarza energię kinetyczną spalin (wytwarzanych w komorze spalania turbiny i sprężonych przez napędzaną turbinę sprężarkę) w energię ruchu obrotowego; silniki turbospalinowe są stosowane do napędu prądnic w elektrowniach, samolotów, lokomotyw.