Silnik krokowy

Silnik krokowy

Czytaj Dalej

Silniki krokowe - prezentacja multimedialna

Silnik krokowy jest urządzeniem elektromechanicznym, które przekształca impulsy elektryczne w dyskretne ruchy mechaniczne. Z powodu wcześniej wymienionych zalet silniki krokowe znalazły wiele zastosowań np.

SILNIK ELEKTRYCZNY - definicja

bocznikowe), prądu przemiennego, uniwersalne; komutatorowe (z komutatorem, do którego doprowadza się prąd za pomocą szczotek) i bezkomutatorowe; indukcyjne, skokowe (krokowe), liniowe i inne. Prąd podawany jest wówczas na następne uzwojenie; cały proces przebiega szybko i silnik obraca się.

Silnik prądu stałego - definicja

Jak sama nazwa wskazuje, silnik ten zasilany jest przez prąd stały czyli na przykład : ogniwo lub akumulator.

Silnik - Informacje ogólne

wytwarzana przez silnik jest przekazywana do urządzenia napędzanego za pośrednictwem części ruchomych silnika (np. Połzunow; 1732 po raz pierwszy silnik parowy został użyty do napędu maszyn o ruchu obrotowym; największe zasługi w rozwoju silników parowych położył J.

Silniki - SILNIK CIEPLNY

silniki tłokowe parowe i spalinowe oraz turbiny cieplne.

Silniki - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY

Szczególną odmianę silników spalinowy tłokowych stanowią silniki o tłoku obracającym się, czyli silniki spalinowe rotacyjne; w tych silnikach tłok wykonuje ruch obrotowy, poruszając się pod wpływem zmiennych nacisków czynnika roboczego.

Silniki - SILNIK ODRZUTOWY

Silnik strumieniowy pracuje efektywnie dopiero przy prędkościach naddźwiękowych, dlatego do startu pojazdów napędzanych takim silnikiem konieczne jest zastosowanie innego silnika, np.

Silniki - SILNIK TURBOSPALINOWY

Silnik, w którym łopatkowy wirnik gazowej turbiny cieplnej przetwarza energię kinetyczną spalin (wytwarzanych w komorze spalania turbiny i sprężonych przez napędzaną turbinę sprężarkę) w energię ruchu obrotowego; silniki turbospalinowe są stosowane do napędu prądnic w elektrowniach, samolotów, lokomotyw.

Silniki - SILNIK TURBOŚMIGŁOWY

Turbinowy silnik lotn.

Zastosowanie silnika elektrycznego prądu stałego - trakcja elektryczna

W przypadku lokomotywy sześcioosiowej (6 silników) - silniki możemy połączyć w trzy układy - szeregowy, szeregowo-równoległy (dwie grupy trzech silników połączonych w szereg połączone równolegle) oraz równoległy.

Jak posługujemy się regresją krokową?

Badanie zależności wpływu zmiennych X1, X2, …Xi na cechę Y:

Wykorzystujemy 2 opcje -> Backward i Forward

Y <- X1, X2,X3 - wybieramy zmienną która ma wpływ na Y

(Y,X1) <- (X2,X3) – z pozostałych wybieramy tą która najlepiej pasuje do Y,X1

(Y,X1,X2) X3 - jeśli X3 pasuje do Y,X1,X2, to dołączamy...

Gruczoł krokowy

Gruczoł krokowy czyli stercz (prostata) jest nieparzystym narządem mięśniowo-gruczołowym położonym na wysokości części początkowej cewki moczowej męskiej.

Gruczoł krokowy

Gruczoł krokowy jest głęboko położony w miednicy małej, poniżej pęcherza i powyżej przepony moczowo-płciowej, ku tyłowa oddolnej części spojenia łonowego oraz do przodu od bańki odbytnicy; obejmuje on cześć sterczowa cewki moczowej.

Wierzchołek gruczołu krokowego

Gruczoł krokowy znajduje się więc w bliskim sąsiedztwie z opuszką prącia i (gruczołami opuszkowo-cewkowymi.

Wielkość gruczołu krokowego

Wielkość gruczołu krokowego, swoistego gruczołu płciowego jest bardzo zmienna w zależności od wieku.

UMOCOWANIE GRUCZOŁU KROKOWEGO I JEGO POWIĘŹ

Gruczoł krokowy jest silnie umocowany w jamie miednicy; nawet kiedy pęcherz moczowy czy odbytnica są silnie wypełnione, czy też kiedy dno miednicy unosi się ku górze gruczoł krokowy ulega niewielkim tylko zmianom położenia.

Wydzielina gruczołu krokowego

Uciskając gruczoł krokowy przez odbytnicę można wycisnąć nieco wydzieliny do cewki moczowej.

Gruczoł krokowy czyli stercz

Gruczoł krokowy czyli stercz (prostata) położony ku tyłowi od dolnej części spojenia łonowego a do przodu od bańki odbytnicy ma kształt krótkiego, spłaszczonego stożka, podstawa którego skierowana ku górze łączy się z dnem pęcherza moczowego, wierzchołek zaś skierowany ku dołowi spoczywa na przeponie moczowo-płciowej.

Silnik samolotu

Wilbur i Orville Wright rozwiązali ten pro­blem stosując mały silnik, zaprojektowany tak, by był możliwie najlżejszy. Bracia Wright doko­nali pierwszego lotu na wyposażonym w silnik statku powietrznym 17 grudnia 1903 r.

Nowoczesne silniki odrzutowe w samolotach

naukowcy opracowali silnik nazy­wany dziś silnikiem turboodrzutowym. silnik turbowentylatorowy, który wyposażony jest w duże, umieszczone z przodu śmigło o wie­lu łopatach, które wtłacza powietrze do komory spalania silnika.