Silnik diesla

Czytaj Dalej

Zapłon w silniku Diesla

W silniku Diesla do cylindra zasysa się samo powietrze i spręża sieje tak silnie, że jego temperatura wzrasta nawet do 2480°C. Silnik Diesla musi wy­trzymywać wyższe ciśnienie, co czyni go masywniejszym, cięższym i droższym od benzynowego o podobnej mocy.

Silniki Diesla

Silnik Diesla wziął swą nazwę od nazwiska konstruktora -niemieckiego inżyniera Rudolfa Diesla, który omal nie zginął podczas eksplozji jego prototypu. Silniki Diesla, zwane też silnikami wysoko­prężnymi, napędzają wiele rodzajów pojaz­dów, generatorów i maszyn.

Chłodzenie w silnikach Diesla

W silniku Diesla wytwarza się znaczne ilości ener­gii, która rozgrzewa cylindry i tłoki. Aby do tego nie dopuścić, silniki wy­posażane są w układ chłodzenia, Silniki chłodzone powietrzem posiadają bogate użebrowanie, zwiększające znacznie powierzch­nię wymiany ciepła.

Silniki Diesla dwusuwowe

W jednym z typów dwusuwowego silnika wyso­koprężnego nie ma zaworów wlotowych i wyloto­wych. W innym typie dwusuwowego silnika Diesla w głowicy umieszczony jest zawór wylotowy, przez który wypychane są gazy wylotowe.

Silniki Diesla czterosuwowe

Ten suw nazywa się suwem pracy i tyl­ko w czasie jego trwania silnik wytwarza energię mechaniczną.

SILNIK ELEKTRYCZNY - definicja

SILNIK ELEKTRYCZNY to maszyna elektryczna przetwarzająca energię elektryczną na mechaniczną, zwykle w postaci ruchu obrotowego; składa się ze stojana (z parą lub parami elektromagnesów) i wirnika z uzwojeniem. Prąd podawany jest wówczas na następne uzwojenie; cały proces przebiega szybko i silnik obraca się.

Silnik prądu stałego - definicja

Jak sama nazwa wskazuje, silnik ten zasilany jest przez prąd stały czyli na przykład : ogniwo lub akumulator.

Silnik - Informacje ogólne

wytwarzana przez silnik jest przekazywana do urządzenia napędzanego za pośrednictwem części ruchomych silnika (np. Połzunow; 1732 po raz pierwszy silnik parowy został użyty do napędu maszyn o ruchu obrotowym; największe zasługi w rozwoju silników parowych położył J.

Silniki - SILNIK CIEPLNY

silniki tłokowe parowe i spalinowe oraz turbiny cieplne.

Silniki - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY

Szczególną odmianę silników spalinowy tłokowych stanowią silniki o tłoku obracającym się, czyli silniki spalinowe rotacyjne; w tych silnikach tłok wykonuje ruch obrotowy, poruszając się pod wpływem zmiennych nacisków czynnika roboczego.

Silniki - SILNIK ODRZUTOWY

Silnik strumieniowy pracuje efektywnie dopiero przy prędkościach naddźwiękowych, dlatego do startu pojazdów napędzanych takim silnikiem konieczne jest zastosowanie innego silnika, np.

Silniki - SILNIK TURBOSPALINOWY

Silnik, w którym łopatkowy wirnik gazowej turbiny cieplnej przetwarza energię kinetyczną spalin (wytwarzanych w komorze spalania turbiny i sprężonych przez napędzaną turbinę sprężarkę) w energię ruchu obrotowego; silniki turbospalinowe są stosowane do napędu prądnic w elektrowniach, samolotów, lokomotyw.

Silniki - SILNIK TURBOŚMIGŁOWY

Turbinowy silnik lotn.

Zastosowanie silnika elektrycznego prądu stałego - trakcja elektryczna

W przypadku lokomotywy sześcioosiowej (6 silników) - silniki możemy połączyć w trzy układy - szeregowy, szeregowo-równoległy (dwie grupy trzech silników połączonych w szereg połączone równolegle) oraz równoległy.

Silnik samolotu

Wilbur i Orville Wright rozwiązali ten pro­blem stosując mały silnik, zaprojektowany tak, by był możliwie najlżejszy. Bracia Wright doko­nali pierwszego lotu na wyposażonym w silnik statku powietrznym 17 grudnia 1903 r.

Nowoczesne silniki odrzutowe w samolotach

naukowcy opracowali silnik nazy­wany dziś silnikiem turboodrzutowym. silnik turbowentylatorowy, który wyposażony jest w duże, umieszczone z przodu śmigło o wie­lu łopatach, które wtłacza powietrze do komory spalania silnika.

Awaria silnika helikoptera

W przypadku awarii silnika, główny wirnik heli­koptera zwalnia i nie dostarcza już niezbędnej siły nośnej.

Rozwój konstrukcji i silników łodzi podwodnych

Silnik dieslowski W końcu silniki benzynowe zastąpiono silnikami dieslowskimi, pracującymi na o wiele mniej nie­bezpiecznym paliwie, jakim jest ropa.

Jakie jest zastosowanie silników wysokoprężnych w wesołym miasteczku?

W końcu maszyna parowa napędzająca generato­ry została zastąpiona przez silniki Diesla. Silnik przeciętnej karuzeli pobiera w czasie ruchu moc od 10 do 40 kW, lecz aby wystartował, moc musi być większa.

Sprzężone silniki parowe

Silniki potrójnie sprzężone składają się na przykład z cylindra wysoko, pośrednio i nisko-ciśnieniowego. Silniki takie były szeroko używane na statkach, niektóre niemieckie jednostki były napędzane przez silniki aż czterostopniowe.