Sieroctwo

Sieroctwo

Czytaj Dalej

Sieroctwo

Z pojęciem sieroctwa wiąże się także pojęcie sieroctwa duchowego, odnoszące się do sytuacji osamotnienia dziecka w rodzinie własnej, a więc do braku opieki i wsparcia ze strony rodziców biologicznych.

Socjologia rodziny - rodziny zastępcze i adopcyjne jako formy kompensacji sieroctwa naturalnego i społecznego

Sieroctwo społeczne dotyczy dzieci, których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich, zrzekli się ich sami lub po prostu się nimi nie interesują. Wachowiak problem sieroctwa społecznego w Polsce nasilił się w okresie transformacji.