Siergiej Grinkow

Czytaj Dalej

SOWIETOW Siergiej Siergiejewicz

SOWIETOW Siergiej Siergiejewicz, ur.

BIEZOBRAZOW SIERGIEJ SIERGIEJEWICZ

Imię zak. Kasjan,bp, ur. 12 III 1892 w Petersburgu, zm. 4 II 1965 w Paryżu,egzegeta i teolog prawosławny.

Studiował historię na uniw. w Piotrogradzie, gdzie 1918 zostałwykładowcą; 1920-21 wykładał historię religii w Taszkencie;1921 był prof, w Instytucie Teol. w Piotrogradzie, 1922-24przebywał w...

BUŁGAKOW SIERGIEJ NIKOLAJEWICZ

Mlrosoziercanije otea Siergieja B.

ACHROMEJEW Siergiej Fiodorowicz (1923 - 1991) i inni puczyści

Powiesił się Siergiej Klimow, sekretarz komitetu obwodowego partii wWołgogradzie.

JESIENIN Siergiej Aleksandrowicz (1895 - 1925)

Do widzenia, drogi, bez ręki i słowa

Poeta rosyjski. Pochodził z chłopskiej rodziny. Pierwsze wiersze opublikował wwieku dziewiętnastu lat. Z entuzjazmem powitał rewolucję bolszewicką, ale teższybko się do niej rozczarował, pisząc w 1920 roku już bez ogródek, iż "nadchodzizupełnie nie ten...

Syntezy stylistyczne po I wojnie światowej - Muzyka w Europie: Siergiej Prokofiew i inni twórcy rosyjscy

Twórczość Siergieja Prokofiewa (1891-1953) odegrała ważną rolę w roz­woju muzyki europejskiej 1.

Siergiej Taniejew

Wybitnym pedagogiem rosyjskim był Siergiej Taniejew (1856—1915), uczen Rimskiego-Korsakowa i Czajkowskiego, nastepca tego ostatniego w konserwatorium moskiewskim.

Siergiej Rachmaninow

Siergiej Rachmaninow (1873—1943), wielki pianista i kompozylor rosyjski, tworzył niemaldo konca życia w stylu zeszłego stulecia.

Siergiej Prokofiew

Twórczosc Siergieja Prokofiewa (1891—1953) należy do najchwalebniejszych kart muzykiradzieckiej.

TUCZKOW Aleksandr Aleksiejewicz (3 III 1778 - 7 IX 1812), gen. ros., brat Nikołaja, Pawła i Siergieja

Uczestnik wojny z Francją 1807 i Szwecją 1808, kiedy to dowodził p., następnie był dyżurnym gen. u boku dow. korpusu finlandzkiego, Barclaya de Tolly. W 1812 jako gen.-mjr dowodził bryg. w 3 dyw. piech. Odznaczył się pod Witebskiem i Smoleńskiem. Poległ pod Moźajskiem w czasie kontrataku 3 dyw. na...

TUCZKOW Nikołaj Aleksiejewicz (16 IV 1765 - 30 X 1812), gen. ros., brat Aleksandra, Pawła i Siergieja

Uczestnik wojny ze Szwecją 1788-1790 i Polską 1792, tłumił też powstanie kościuszkowskie. 1799 dowodził sewskim p. muszkie-terskim i spod Zurychu przedarł się z bagnetem w ręku do Szafuzy.

W kampanii 1806-1807 przeciwko Francji powierzono mu dyw., a potem korpus. Pod Pruską Iławą sprawował...

TUCZKOW Paweł Aleksiejewicz (8 X 1775 - 24 I 1858), gen. ros., brat Aleksandra, Nikołaja i Siergieja

W kampanii 1806-1807 dowodził bryg., brał udział w wojnie ze Szwecją 1808-1809. W kampanii 1812 komenderował ariergardą 2 korpusu piech., bił się pod Smoleńskiem i Walutyną Górą, gdzie skutecznie osłaniał odwrót 1 Armii za Dniepr. Ciężko ranny, dostał się do niewoli, z której wrócił dopiero w...

TUCZKOW Siergiej Aleksiejewicz (1 X 1767 - 3 II 1839), gen. ros., brat Aleksandra, Nikołaja i Pawła

Uczestnik wojny ze Szwecją 1788-1790 i Polską 1792, tłumił też powstanie kościuszkowskie. Brał udział w wojnie z Turcją 1808-1812, założył k. Izmaiła osadę nazwaną Tuczkow. W kampanii 1812 dyżurny gen. Armii Dunajskiej. Pod koniec tego roku oskarżony o przywłaszczenie zdobyczy wojennej...