Siarka Tarnobrzeg (piłka nożna)

KS Siarka Tarnobrzeg – polski klub piłkarski z siedzibą w Tarnobrzegu. W sezonach 1992/1993, 1993/1994 oraz 1995/1996 drużyna występowała w najwyższej klasie rozgrywkowej. MOSiR w Tarnobrzegu, al. Niepodległości 2 Awans drużyny do klasy A w roku 1958, do ligi okręgowej w 1965 r., do ligi międzywojewódzkiej w roku 1972 każdorazowo był przyjmowany z zadowoleniem. Działaczom i zawodnikom...

Czytaj Dalej

Gry i zabawy dla młodzieży w zakresie studiów Wychowania Fizycznego!

Piłka graniczna Pierwszy rzut wykonuje kapitan z linii środkowej. Rzuca on piłkę jak najsilniej w stronę przeciwnika. Najbliżsi gracze strony przeciwnej biegną jednak naprzeciw niej. Gdy jednemu z nich uda się ją schwycić, podbiega wówczas 3 kroki naprzód i z zamachem rzuca piłkę w stronę przeciwnika, wybierając miejsce, gdzie jest stosunkowo najmniejsze zgrupowanie graczy. Piłka spada na ziemię i toczy się daleko. Chwyta ją któryś z grających. Wraca wówczas z ...

Telewizja jako medium które zubaża czy wzbogaca odbiorcę ?

Telewizja jako medium które zubaża czy wzbogaca odbiorcę ?

Telewizja już od czasu jej wynalezienia postrzegana była za wielkie odkrycie, które zmieni życie wszystkich ludzi. Tak też się stało, przekazywanie informacji na odległość, za pomocą obrazu, stało się rzeczywistością. Kiedy do...

"Ludzie, którzy szli"

Masowość i ciągłość procesu zagłady ludzi w obozach koncentracyjnych

Oblicze oświęcimskiego obozu

- narrator opowiada o codziennym życiu obozowym,

- na rampę wciąż przybywały coraz to nowe transporty z ludźmi przeznaczonymi prosto do gazu, których kierowano na drogę prowadzącą do lasu, do...

"U nas w Auschwitzu"

Obraz rzeczywistości obozowej w świetle utworu

Nieludzkie warunki życia i cierpienia ludzi w obozach koncentracyjnych

-opowiadanie ma formę listów pisanych przez Tadeusza z obozu w Oświęcimiu do narzeczonej Marii, przebywającej w kobiecej filii Brzezinki; listy są wewnętrznym monologiem narratora...

Sport.

 

Sport jest w Niemczech najbardziej lubianą formą spędzania wolnego czasu. Zamiłowanie do sportu wyraża się nie tylko poprzez oglądanie transmisji telewizyjnych, lecz przede wszystkim z przynależności do jednego z ponad 86 tys klubów sportowych, będących członkami zrzeszenia „Niemieckiego Związku...

Sponsoring telewizyjny

 

Sponsorowanie telewizyjne – współfinansowanie w sposób bezpośredni lub pośredni produkcji i/lub emisji programów telewizyjnych w celu rozpowszechniania nazwy firmy, znaku towarowego lub produktu sponsora.

 

Rodzaje sponsoringu telewizyjnego:

Sponsorowanie finansowe

Sponsorowanie...

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "U nas w Auschwitzu"

Obraz rzeczywistości obozowej w świetle utworu Nieludzkie warunki życia i cierpienia ludzi w obozach koncentracyjnych

-opowiadanie ma formę listów pisanych przez Tadeusza z obozu w Oświęcimiu do narzeczonej Marii, przebywającej w kobiecej filii Brzezinki; listy są wewnętrznym monologiem narratora...

Świat obozów koncentracyjnych w opowiadaniach Borowskigo - "Ludzie, którzy szli"

Masowość i ciągłość procesu zagłady ludzi w obozach koncentracyjnych.

Oblicze oświęcimskiego obozu

- narrator opowiada o codziennym życiu obozowym,

- na rampę wciąż przybywały coraz to nowe transporty z ludźmi przeznaczonymi prosto do gazu, których kierowano na drogę prowadzącą do lasu, do...

CO TO JEST FILOZOFIA?

Filozofia ma swoje początki setki lat temu. Za pierwszego filozofa uznaje się Talesa z Miletu, który zajmował się głównie przyrodą i matematyką, jednak już Sokrates, zdaniem Cycerona, „odwrócił filozofię od nieba i wwiódł ją do miast i domostw ludzkich”. Współczesna encyklopedia pojęcie filozofia...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Teorie agresji

a) Teoria instynktów – instynkt – wrodzona skłonność do zachowania się w określony sposób. Zgodnie z Freudowską teoria rodzimy się wyposażenie w dwa instynkty (popęd śmierci –tanatos; popęd życia –eros). Popęd śmierci wywołuje u nas skłonności agresywne. Agresji nie możemy wyeliminować z naszego...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Kształtowanie postaw wobec sportu

a) Osobowość, geny i postawy – postawy na temat sportu mogą wynikać z genów człowieka. Mogą nas predysponować do konkretnych dyscyplin sportowych. Nie ma jednak czegoś takiego jak gen sportu. Potwierdzeniem tej teorii jest fakt, że bliźnięta jednojajowe rozdzielone, mają więcej podobnych poglądów na...

Funkcje czasu społecznego

Czas pełni w społeczeństwie szereg uniwersalnych funkcji. Istnieją także istotne różnice historyczne w pojmowaniu roli czasu między dawnymi społeczeństwami tradycyjnymi a nowoczesnym społeczeństwem przemysłowym. Wilbert Moore (1963a) wskazał na trzy funkcje, które wiążą się z trzema uniwersalnymi...

Budowa geologiczna Polski na tle budowy geologicznej Europy

Kornwalski, aż po Ural; główne obniżenia: Basen Paryski, Basen Akwitański; w Polsce: zapadlisko górnośląskie, Góry Świętokrzyskie, Sudety Obszar fałdowań mezozoicznych - bruzda duńsko-polska (obniżenie od Jutlandii do Kaukazu) znajduje się pomiędzy łańcuchami hercyńskimi a platformą prekambryjską - gromadziły się w niej sady (perm-kreda) - wypiętrzenie wzdłuż linii Kołobrzeg - Bydgoszcz - Włocławek - Opoczno = wał kujawsko-pomorski Obszar ...

Energia - Alternatywne i dotychczasowe źródła energii

W sposób pośredni na lasy oddziałuje dwutlenek siarki oraz tlenki azotu.

Siarka - jak powstała i gdzie występuje

Rocznie wydobywamy około 5 mln ton z czego 20% użyte jest we własnym przemyśle kwasu siarkowego, natomiast pozostałą część sprzedajemy, głównie do krajów Europy Wschodniej i Południowo Wschodniej Największym okręgiem wydobywającym siarkę jest okręg Tarnobrzeski, gdzie prowadzi się wydobycie zarówno metodą odkrywkową jak i metodą otworową, polegającą na podziemnym roztapianiu siarki przy użyciu gorącej wody.

Stany Zjednoczone Ameryki - Gospodarka

węgiel kamienny, siarka), chemikaliów; import środków transportu, maszyn i urządzeń, surowców (ropa naftowa, rudy metali), tekstyliów i in.

Konopie - Informacje ogólne

Niczym szczególnym poza odpornością na mróz nie wyróżniająca się roślina, zwana również "konopiami indyjskimi", stała się źródłem jednego z najbardziej popularnych narkotyków. Psychoaktywne właściwości konopi przez wieki wykorzystywano w rytuałach religijnych i społecznych. Zarówno ludzie...

Makro i Mikro składniki - SIARKA

przemiana tłuszczowa, przemiana węglowodanowa, procesy energetyczne, ukrwienie Źródła siarki: - jaja kurze (żółtko) - mięso - ryby - sery - mleko - warzywa - owoce Sygnały ostrzegawcze niedoboru siarki: - przygnębienie i niepokój - twarde włosy - blada cera - zwiotczała tkanka łączna - łamliwe paznokcie - zaćma - zatrucie wątrobowe - zaburzenia procesów ukrwienia - dolegliwości stawów

Jakie obszary na kuli ziemskiej są najmniej, a jakie najbardziej zanieczyszczone

Część z nich opada na glebę w postaci pyłów, inne takie jak tlenki siarki i azotu reagują z parą wodną zawartą w powietrzu. W wyniku tej reakcji powstają kwasy siarkowy i azotowy, które z wodą deszczową dostają się do gleby.

ROZWÓJ NAUKI, TECHNIKI I KULTURY W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU I NA POCZĄTKU XX WIEKU

1. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE:

- 1895 r. - Niemiec Wilhelm Konrad Roentgen odkrył promienie "X" charakteryzujące się niezwykłą zdolnością przenikania przez materię. Na cześć wynalazcy nazwane promieniami Roentgena.

Zastosowanie: Fizyka, nauki techniczne i medycyna.

- Maria Skłodowska-Curie i jej mąż...