Siarczan potasu

Siarczan potasu

Siarczan potasu, K2SO4 – nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu siarkowego i potasu. W temperaturze pokojowej związek ten tworzy bezbarwne kryształy rozpuszczalne w wodzie i nierozpuszczalne w alkoholu. Temperatura topnienia 1069 °C. Otrzymywany jest w wyniku wymiany podwójnej pomiędzy kizerytem (MgSO4·H2O) lub szenitem (K2SO4·MgSO4·6H2O) i chlorkiem potasu. Znajduje zastosowanie jako...

Czytaj Dalej

Zatrucie potasem

 Pojawienie się zmian w obrazie ekg zależy nie tylko od ilości potasu, bowiem wysokie stężenie sodu i wapnia zjonizowa-nego może powodować, że obraz ekg będzie prawidłowy mimo dużego stężenia potasu.

DIETA ZE ZMIENIONĄ ZAWARTOŚCIĄ POTASU

Czynnikiem regulującym poziom wydalania potasu z moczem jest dopływ jonów do cewek dystalnych; potas wydala się w tej części nefronu drogą wymiany z jonem sodowym. W hipokaliemii podajemy dietę bogatą w potas: soki warzywne (np.

Koloid

Koloidy o ładunku ujemnym odgrywają ważną rolę, gdyż sorbują kationy potasu, wapnia, magnezu, amonu i inne. , że chlorek potasowy (KCl) wprowadzony do gleby lessowej powodował częściowe zmniejszenie się wielkości cząstek koloidowych.

Mydła i detergenty (opis, budowa, zasada działania, wpływ na środowisko)

Fosforany zawarte w środkach piorących wywołują eutrofizację wód stojących i wolno płynących wód powierzchniowych, czyli wzbogacenie wód się w substancje odżywcze – pierwiastki biogenne (głównie azot i fosfor, a także potas i sód).

SOLE WAŻNE GOSPODARCZO - CHLORKI

Proces ten prowadzi do powstawania serii solnych, w których sól kamienna występuje głównie z gipsem, anhydrytem, rzadziej z chlorkami i siarczanami potasu i magnezu. Stosowany jako nawóz potasowy lub jako surowiec do wytwarzania związków potasu.

Czynniki kształtujące żyzność gleby

Zakwaszenie przyśpiesza wiele procesów, których następstwem jest zubożenie gleb w jony zasadowe (wapń, magnez i potas) oraz uwolnienie składników szkodliwych dla roślin (glin, mangan), a także wzrost mobilności i dostępności dla roślin metali ciężkich.

Wulkany, lodowce, skały osadowe, znaczenie lodowcow

; największe ilości halitu występujące w postaci zbitych mas powstają wskutek odparowywania (ewaporacji) mórz (laguny, zatoki) i słonych jezior; proces odparowywania prowadzi do powstawania serii solnych, w których sól kamienna występuje zwykle z gipsem, anhydrytem, rzadziej z chlorkami i siarczanami potasu i magnezu (sole potasowo-magnezowe).

KALIMAGNEZJA

KALIMAGNEZJA — nawóz potasow y, składającysię z siarczanu potasu i siarczanu m agnezu;zawiera 26—28% potasu. Kalimagnezję można mieszać, podobnie jaksól potasową, na krótko przed rozsianiem z superfosfatemi siarczanem am onu albo z tom asynąi azotniakicm.

Nawozy potasowe

a nawet50—54% potasu (w przeliczeniu na tlenek potasu),siarczan potasowy — 4$—52%, kainit — około15%. Sól potasowa i kainit zawierają potas w postacichlorków , siarczan potasu — w postacisiarczanu.

SIARCZAN AMONOWY

Siarczanamonu można mieszać z superfosfatem,solą potasową i z kainitem, natomiast nie możnago mieszać z tomasyną, która zawiera wapnopalone, powodujące ulatnianie się amoniaku,a tym samym straty azotu.

SIARCZAN POTASOWY

SIARCZAN POTASOWY — mineralny nawózpotasowy zawierający 48—55% tlenku potasu(fCiO); jest odpowiedni zwłaszcza do nawożeniaroślin wrażliwych na chlor, a więc przedewszystkim tytoniu, chmielu i niektórych warzyw;nadaje się na wszystkie rodzaje gleby.

Potas

Potas. Hipokaliemia (niedobór potasu) nie występuje jednak przy prawidłowym żywieniu, gdyż spożywanie większych ilości mleka i   maślanki, warzyw i owoców bogatych w potas zapobiega jej występowaniu.

Potas

Obniżenie stężenia potasu w surowicy nosi nazwę hipoka-liemii, podwyższenie —»• hiperkałiemii. Stężenie potasu jest regulowane hormonalnie przez aldo-steronideoksykortykosteron.

Kwasy karboksylowe - związki organiczne

· Mydła potasowe, które są miękkie (maziste) zwane mydłem szarym, rozpuszczalne w wodzie.

Podział na grupy produktów spożywczych i ich charakterystyka

mineralne-potas, sód, wapno, fosfor,magnez,żelazo.

Mikroelementy - żelazo, miedz, cynk...

ALKALIZUJĄCO:Wapń-Ca,Potas-K,Sód-Na,Magnez-Mg.

Składniki mineralne - makroskładniki

POTAS:wpływa na prawidłową pracę serca. Niedobór potasu może doprowadzić do arytmii serca.

V-1 (FZG-76) - pocisk

Pocisk startował z wyrzutni (przypo- minającej skocznię narciarską) wy-  pychany tłokiem poruszającym się  pod wpływem pary powstającej  w czasie reakcji nadtlenku wodoru  i nadmanganianu potasu.

Przyczyny powstawania pożarów oraz środki gaśnicze

sodu, potasu powoduje wydzielanie się z nich gazów palnych co przyczynia się do rozszerzania pożarów.

Fizyczne i chemiczne właściwości wód mor­skich

11 % • siarczan magnezu - ok. 5% • siarczan wapnia - ok.