Sian Przemyśl

Sian Przemyśl – nieistniejący polski klub piłkarski, założony w Przemyślu w 1929 przez społeczność ukraińską. Znanymi zawodnikami klubu byli Mirosław Turko i Walter Zakaluzny. Obok Ukrainy Lwów był jednym z najlepszych ukraińskich klubów sportowych w okręgowej lidze Lwów oraz w historii polskiego...

Czytaj Dalej

Gleby Przemyśla i jego okolic

Dominującą dziedziną gospodarki powiatu przemyskiego jest rolnictwo. Użytki rolne stanowią 52,6% ogólnej powierzchni powiatu. W większości gmin występują dobre gleby. Najlepsze warunki agrotechniczne obejmujące zarówno gleby, jak i równinne ukształtowanie terenu, występują w gminach Medyka, Stubno, Żurawica i Orły. Gminy te specjalizują się w produkcji zbóż oraz roślin bardziej wymagających zwłaszcza pszenicy, buraków cukrowych, a także rzepaku. Dzięki korzystnym ...

Przemyśl

Miasto nad Sanem, w Bramie Przemyskiej, na drogowej i kolejowej trasie Kraków - Lwów. 69 tys. mieszkańców. Miejsce o szczególnym położeniu: na granicy gór i nizin, nad spławną rzeką, w pobliżu słonych źródeł. Liczne ślady osa­dnictwa już z epoki brązu s^EGiAy1 (1800-700 p.n.e.). Cmen­tarzysko Madziarów...

Wzgórze Zamkowe - Przemyśl

Zamek zbudowany w XIV w. przez Kazi­mierza Wielkiego, potem przekształcany, niszczony, odbudowywany. Restaurowany w 1993. Ma kształt czworoboku z dwiema okrągłymi basztami na narożach skrzydła wschodniego (renesansowe attyki). Od pn. wieża bramna. W skrzydle wsch. sala teatralna „Fredreum". Baszta pn.-wsch...

Góra Przemyśla

Popularnie zwana Góra Przemysława i Gó­rą Zamkową, położona jest w zach. części Starego Miasta, przy krawędzi skarpy doliny Warty. W XIII w. na wzgórzu dominującym nad rynkiem i większością ówczesnego miasta, książę Przemysł I rozpoczął budowę swojej rezydencji - zamku. Dzieło kon­tynuował...