Sezon lęgowy

Sezon lęgowy

Czytaj Dalej

Nadrzeczne lasy łęgowe - Rzeka i łęg: zawsze razem

 

Zanim człowiek zaczął eksploatować i przekształcać łęgi (łęg oznacza zarówno las łęgowy, jak i nadrzeczną łąkę, a wreszcie płaski obszar nadrzeczny na terasie zalewowej), lasy łęgowe towarzyszyły wszystkim rzekom w Europie Środkowej. Tylko w górach stromość terenu często uniemożliwia...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Dynamika łęgów

Opuszczają je dopiero następnej wiosny, gdy na czeremsze zaczynają się rozwijać pączki i pierwsze pokolenie liści w nowym sezonie.

Nadrzeczne lasy łęgowe - Bóbr i sarna w lesie łęgowym

 

W Europie Środkowej pozostały już tylko mizerne resztki lasów łęgowych w stanie zbliżonym do naturalnego. Dużo ponad 90 łęgów zostało przekształconych lub zniszczonych! Trudno więc sobie wyobrazić, jak wyglądało życie zwierząt w tych „dżunglach" strefy klimatu umiarkowanego, zanim wtrącił...

Nadrzeczne lasy łęgowe - Osuszanie torfowisk i podmokłych łąk

 

Osuszanie terenów podmokłych pod użytki rolne uważano w ubiegłym wieku za wielkie wyzwanie. W nich tkwiły bowiem ostatnie rezerwy ziemi dla ludności, która z trudem mogła się wyżywić, a cóż dopiero wyprodukować nadwyżki żywności. Dobre, żyzne gleby ulegały wyjałowieniu wskutek niedostatecznego...

ŁĘGI, las łęgowy

Zbiorowisko leśne lub zarośla porastające doliny rzek i strumieni. Tereny te bywają okresowo zalewane. Charakterystyczną roślinnością łęgów są wierzby, topole i olchy. Na żyźniejszych obszarach spotyka się też wiązy, jesiony oraz dęby szypułkowe. Runo łęgów jest zwykle bogate i...

SEZON ROZRODCZY

Zwierzęta wydające potomstwo sezonowo rozmnażają się wtedy, gdy warunki środowiska są najbardziej korzystne dla ciężarnej samicy i dla młodych. Zwierzęta mnożące się sezonowo mogą mieć 1 lub 2 s.